Šumperský Šikula

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Šumperk, z.s.

Datum

10.09.2023

Místo

Šumperk (Žerotínova 55, Šumperk, 78701)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Vykydal Tomáš 777582996 tom.vykydal@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Květoslav Vykydal

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 1933 - 2003

Soutěže

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___