Semifinále "B" MPD mladšího žactva

Sp4

Pořadatel

Technicky zajišťuje z pověření PAS atletický klub Spartak Praha 4.

Datum

12.09.2023

Místo

Praha - Děkanka (Děkanská vinice I 5/987, Praha 4, 140 00)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Hana Ondrková hondrkova@sp4.cz
Řídící soutěže družstev Anita Ešpandrová 723 117 238 atletika@vinpr.cz
Časomíru zajišťuje Tomáš Hrdina
Výsledky zpracoval Ondřej Benda

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Mix 4x60 m
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Za družstvo mohou v semifinálových kolech startovat maximálně tři závodníci/závodnice v disciplíně.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je umístěna v 1.patře nalevo od schodů.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 26.8.2023 do 11.9.2023 22:00.

Rozcvičování

K rozcvičování je možno použít 130 m dlouhou rovinku za tribunou s povrchem z umělé trávy a případně i 50 m dlouhou nakloněnou rovinku s tartanovým povrchem vedle ní.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu u hlavního vstupu do budovy.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí, a to pro závodníky šatny č. 1 a 2 a pro závodnice šatny č. 3 a 4.

Pořadatel upozorňuje, že neodpovídá za uložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny online na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je umístěna v 1.patře.

Časový pořad

úterý, 12.9.2023

Čas Disciplíny
16:15 60m p 76,2-7,7 Žkm výška Žkm dálka Žcm koule 2kg Žkm kriket Žcm
16:30 60m p 76,2-7,7 Žcm
16:45 60 m Žkm
17:00 60 m Žcm
17:15 výška Žcm dálka Žkm koule 3kg Žcm kriket Žkm
17:30 150 m Žkm
17:45 150 m Žcm
18:00 800 m Žkm
18:15 800 m Žcm
18:30 4x60 m Mix

Stravování

Bude zajištěno v Bistru na dvoustovce.