Semifinále "D" MPD mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

13.09.2023

Místo

Praha - Stromovka (Atletický stadion OLYMP CENTRUM SPORTU MV, Praha - Stromovka, Za Císařským mlýnem 1063/7, Praha 7, 170 00)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jindřich Linhart 723304588
Časomíru zajišťuje Jiří Janoušek
Výsledky zpracoval Martin Smetana +420602699900 m.smetana@telecom.cz

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011
ročníky 1924 - 2022

Zůčastněná družstva družstva chlapců a dívek  SKUPINA „D“ - PSK Olymp Praha„B“, Atletika Jižní Město „A“, A. C. Sparta Praha „A“, USK Praha “A“, Sokol Horní Počernice, AK Vega, ATLETIK RUDNÁ, SK Aritma Praha, SK Míle, Atletika Jižní Město „C“, SK Aktis Praha

Rozsah disciplín, omezení startu:

Žáci mladší, Žákyně mladší: 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg (žky), koule 3 kg (žci), kriketový míček, 4x60m (2 žáci+2 žákyně)

Za družstvo mohou v semifinálových kolech startovat maximálně tři závodníci/závodnice v disciplíně.

 

Soutěže

Mix 4x60 m
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Pořadatelem soutěží městského přeboru družstev je Pražský atletický svaz, který uskutečněním jednotlivých kol pověřuje pražské atletické oddíly a kluby. Soutěže městského přeboru družstev se konají podle pravidel atletiky a ustanovení tohoto soutěžního řádu.

Soutěže řídí Pražský atletický svaz, prostřednictvím soutěžní komise PAS a řídících pracovníků, kteří jsou uvedeni u jednotlivých soutěží.

Technická ustanovení

- atletický stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 drah na rovince

- běhy se budou měřit elektrickou časomírou

- rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion

- vstup na atletickou dráhu je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 min před zahájením disciplíny, rozhodčím a pověřeným osobám

- prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a u technických disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 5 min před zahájením disciplíny

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář

Bude umístěna v prostoru cíle - buňka.

Startovné

Startovné v MPD  mladšího žactva

50 Kč za každý přihlášený a potvrzený start mimo bodování.

Přihlášky

Povinnosti družstev

Oddíly/kluby (vedoucí družstev) jsou povinni podat přihlášku družstva k jednotlivým soutěžním kolům nejpozději den před konáním kola do 22:00 hodin prostřednictvím programu Závodní kancelář přes webové stránky ČAS. V přihlášce se uvedou i závodníci/závodnice, které k soutěži vedoucí družstva přihlašuje „mimo bodování“ (takové závodníky označí v poznámce MB). Přihlášku štafet podává vedoucí družstva písemnou formou na předepsaném formuláři (ke stažení na webových stránkách PAS) v den konání na místě do doby určené řídícím pracovníkem. U mladšího žactva se štafety přihlašují elektronicky předem. Případné škrty předá vedoucí družstva řídícímu pracovníkovi soutěže a závodní kanceláři 45 minut před začátkem soutěže. Doplňování závodníků/závodnic do startovní listiny v den konání soutěže je zakázán.

Vedoucí družstev  Jižní Město „A“ Jižní Město „B“  rozliší v přihlášce v kolonce startovní číslo, zda závodník startuje za družstvo „A“ nebo „B“.

Start mimo bodování

O startu mimo bodování řádně přihlášených závodníků, podle článku 5 soutěžního řádu MPD, rozhoduje s konečnou platností řídící pracovník.

Šatny

Budou k dispozici ve víceúčelové hale a jsou určeny pouze na převlečení. Pořadatel neručí za ztrátu odložených věcí.

Zdravotní služba

V prostoru cíle.

Časový pořad

středa, 13.9.2023

Čas Disciplíny
16:15 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh 1 výška Žkm dálka Žcm koule 2kg Žkm kriket Žcm
16:30 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh 1
16:45 60 m Žkm Běh 1
17:00 60 m Žcm Běh 1
17:15 výška Žcm dálka Žkm koule 3kg Žcm kriket Žkm
17:30 150 m Žkm Běh 1
17:45 150 m Žcm Běh 1
18:00 800 m Žkm Běh 1
18:15 800 m Žcm Běh 1
18:30 4x60 m Mix Běh 1

Další informace

Podrobné informace v tištěné brožuře PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2023 - II. ČÁST nebo na www. pas-atletika.cz a www.atletika.cz

Jménem atletického oddílu PSK Olymp Praha přejeme všem závodnicím a závodníkům dosažení co nejlepších výkonů.