OMD mladšího žactva - skupina C - 5.kolo

AO logo černa půl

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Ostrov, z.s.

Datum

06.09.2023

Místo

Ostrov (Atletický stadion, Družební 1507)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Eva Zekuciová +420792231062 ezek@atlas.cz
Hlavní rozhodčí Lenka Pelcová
Časomíru zajišťuje ŠAK Chodov

Startují

ročníky 2010 - 2013
ročníky 2010 - 2013

Startují mladší žáci a mladší žákyně družstev přihlášených do OMD.

Start ročníků 2014 a mladších není povolen.

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí technický delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

V hodu kriketovým míčkem mohou být do závodu za kategorii a oddíl přihlášeni max. pět závodníků.

Štafety se hlásí na místě na předepsaných kartičkách.

Časový pořad je orientační a může být upravován podle situace při závodě.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena 6.9.2023 od 15:20 hodin v klubovně stadionu. Vedoucí družstev jsou povinni nahlásit všechny závodníky, kteří nenastoupí k soutěži nejpozději do 15:50.

Startovné

Pro závodníky MIMO SOUTĚŽ je startovné ve výši 100,-Kč za disciplínu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 4.9.2023 do 22:00hod. Dohlášky po tomto termínu nejsou možné ani na místě!

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově stadionu a slouží pouze k převlečení. Za odložené věci pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 6.9.2023

Čas Disciplíny
16:30 60m p 76,2-7,7 Žcm dálka Žcm koule 2kg Žkm
16:40 60m p 76,2-7,7 Žkm
16:45 výška Žcm výška Žkm
16:55 60 m Žcm
17:05 60 m Žkm koule 3kg Žcm kriket Žkm
17:20 800 m Žcm dálka Žkm
17:30 800 m Žkm
17:35 kriket Žcm
17:40 150 m Žcm
17:50 150 m Žkm
18:10 4x60 m Žcm
18:20 4x60 m Žkm