23. ročník Memoriálu MUDr.Podmolíka v půlmaratonu- MMaS , Otrokovický maraton - MMaS a doprovodné závody dětí a mládeže

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Otrokovice

Datum

04.11.2023

Místo

Otrokovice (Městská sportovní hala , Mánesova ul. Otrokovice - Baťov)

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Pavel Bobál
Vedoucí projektu
Aleš Prudký
605155155
prudky11@seznam.cz
Předseda OV
Aleš Prudký
Ředitel závodu
Ing. Pavel Beznoska
Hlavní rozhodčí
JUDr. Zdeněk Simon
Technický ředitel
Bc. Michal Petřík
Hlasatel
Aleš Prudký
Lékař
ČSČK
Režie
Jan Hruban
Časomíru zajišťuje
Apachi s.r.o.
Výsledky zpracoval
Apachi s.r.o.

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2014 - 2020
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2014 - 2020
ročníky 2012 - 2013

Soutěže

Dorostenci 3000 m
Dorostenky 1500 m
Atletická přípravka-dívky 400 m
Atletická minipřípravka-dívky 200 m
Atletická přípravka-hoši 400 m
Atletická minipřípravka-hoši 200 m
Juniorky půlmaratón
Junioři půlmaratón
Muži štafeta silnice, půlmaratón, maratón
Ženy štafeta silnice, půlmaratón, maratón
Žáci 1500 m
Ml. žáci 800 m
Ml. žákyně 600 m
Žákyně 1000 m

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Závod v maratonu, půlmaratonu a ve štafetových bězích proběhne na okruhu certifikovaném dle pravidel World Athletic.

Závodníci startují na náklady vysílající složky, každý závodník zodpovídá za svůj zdravotní stav a závodí na vlastní nebezpečí.

Startující jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů, závod se koná bez omezení silničního provozu, s regulací na křižovatkách.

Za zdravotní stav startujících mladších 18 ti let zodpovídá jeho zákonný zástupce.

Pořadatel neodpovídá za ztráty či škody způsobené v průběhu konání závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v Městské sportovní hale od 7.30 hodin v prostoru vstupu.

Startovné

Výše startovného je uvedena na www.pul-maraton.cz a hradí se do 30.10. 2023.

Podmínky pro přihlášky jsou uvedeny v propozicích na Běžecký festival Otrokovice 2023 zveřejněných na www.pul-maraton.cz

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), POUZE PRO REGISTROVANÉ ZÁVODNÍKY A ZÁVODNICE STARTUJÍCÍ V MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA v půlmaratonu a v maratonu a to od 1.9. 2023 08.00 hod do 31.10. 2023, 23.59 hod.

Všichni startující včetně mládeže, ( i přihlášení startující v MMaS), se musí přihlásit online na : www.pul-maraton.cz

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 07.30 v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách Městské sportovní haly.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v MSH. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: ředitel závodu, hlavní rozhodčí, technický delegát

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v MSH.

Zdravotní služba

Zdravotníci budou přítomni po celou dobu konání závodů.

Časový pořad

sobota, 4.11.2023

Čas Disciplíny
08:30 maraton a půl+ štafetový maraton a půl
09:00 200 m EleHm Běh
09:07 200 m EleDm Běh
09:15 400 m EleH Běh
09:22 400 m EleD Běh
09:28 600 m Žkm Běh
09:35 800 m Žcm Běh
09:40 1000 m Žky Běh
09:45 1500 m Žci Běh 1500 m Dky Běh
10:00 3000 m Dci Běh maratón M Finále maratón Ž Finále
10:15 Vyhlášení mládežnických závodů
13:15 štafeta silnice M Běh štafeta silnice Ž Běh půlmaratón M Běh půlmaratón Ž Běh půlmaratón Jři Běh půlmaratón Jky Běh
15:15 Vyhlášení MMaS, půlmaratonu, maratonu a štafetových závodů

Stravování

Stravování zajišťuje restaurace Lanáček v místě startu a cíle.

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno podle pokynů pořadatele a bude označeno cedulemi.

Na parkoviště u koupaliště a Městské sportovní haly je příjezd uzavřen!

Další informace

Sledujte info na www.pul-maraton.cz a fb