Mistrovství ČR mužů a žen v hale

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.

Datum

17.02.2024 - 18.02.2024

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, 70030 Ostrava - Zábřeh)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Libor Varhaník
Technický delegát Ladislav Kňákal
Vedoucí projektu Libor Dinga
Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí PaedDr. Dana Kopcová
Technický ředitel Lucie Vlková
Režie Pavel Pruša
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o

Startují

ročníky 1934 - 2008
ročníky 1934 - 2008

Muži a ženy, příp. junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

K účasti na mistrovství ČR budou technickým delegátem zařazeni, resp. zařazeny:

- závodníci, resp. závodnice, obhajující v přihlašované soutěži titul „Mistr, resp. Mistryně, ČR z roku 2023,

- závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, splnili, resp. splnily účastnický limit A stanovený pro přihlašovanou soutěž,

- závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, splnili, resp. splnily, účastnický limit B stanovený pro přihlašovanou soutěž, ale jen do počtu startujících uvedeného v brožuře Atletické soutěže 2024, I. díl.

Bude-li takto zařazených závodníků, resp. závodnic, méně, než je počet startujících uvedený v brožuře Atletické soutěže 2024, I.díl, může technický delegát doplnit startovní listinu do tohoto počtu podle průběžných halových tabulek roku 2024 zveřejněných na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) o další závodníky, resp. závodnice.

V zájmu reprezentace může technický delegát na návrh šéftrenéra ČAS zařadit k účasti na mistrovství ČR i závodníky, resp. závodnice, nad rámec výše uvedených kritérií.

Technický delegát zároveň může určit závodníky, resp. závodnice, kteří, resp. které, případně nahradí
zařazené závodníky, resp. závodnice, neprezentované do čtvrtka 15.2.2024 do 18.00 hodin na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické oddíly.

Účastnické limity jsou v brožuře Atletické soutěže 2024, I.díl

Soutěže

Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 106,7, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky a těchto propozic.

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v evidenci ČAS.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Postupové klíče v bězích, ve kterých se konají rozběhy, jakož i nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určí technický delegát s tím, že při losování drah a stanovení pořadí na startu v bězích postupuje podle ustanovení pravidla 45 odst. 2 Technických pravidel.

V trojskoku je vzdálenost odrazového břevna od bližšího okraje doskočiště stanovena na 13 m pro soutěž mužů a 11 m pro soutěž žen.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v sobotu 17.2.2024 od 10.00 hodin a v neděli 18.2.2024 od 9.00 hodin v atletické hale.

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 29. ledna 2024 do neděle 11. února 2024, uzávěrka přihlášek je v neděli 11. února 2024 ve 23.59 hodin.

V pondělí 12.2.2024 lze do 12:00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně přihlašovanou soutěž. Nebude-li tento poplatek nejpozději ve čtvrtek 15.2.2024 do 18:00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Přihláška musí obsahovat seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, celého data narození, názvu přihlašované individuální soutěže a nejlepšího halového výkonu docíleného v přihlašované soutěži v období od 1.12.2023 do dne uzávěrky přihlášky nebo nejlepšího výkonu docíleného v přihlašované soutěži na otevřené dráze (u běhu na 60 m lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 100 m, u běhu na 400 m lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 400 m př., u běhu na 3000 m lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 5000 m nebo 3000 m př., u běhu na 60 m př. mužů lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 110 m př. mužů a u běhu na 60 m př. žen lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 100 m př. žen) v období od 1.4.2023 do 30.11.2023, pokud je tento výkon splněním účastnického limitu A stanoveného pro přihlašovanou soutěž.

Štafety se přihlašují rovněž na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) do neděle 11.2.2024, jmenovité složení a obsazení jednotlivých úseků se hlásí až v místě konání závodů podle pokynů technického delegáta.
 

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

– u zařazených závodníků, resp. závodnic, od středy 14. do čtvrtka 15. února 2024, ukončení prezentace je ve čtvrtek 15. února 2024 v 18.00 hodin,

– u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 16. února 2024 do 18.00 hodin.

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel bude probíhat v sobotu 17.2.2024 od 10.00 a v neděli 18.2.2024 od 9.00 hod. v rozcvičovacím tunelu Atletické haly Ostrava - Vítkovice.

Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy:

- startovní číslo se jménem na prsou,

- startovní číslo beze jména na zádech.

Výjimkou jsou výška, tyč, dálka a trojskok, kde mohou mít závodníci, resp. závodnice, pouze startovní číslo se jménem připevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Pro rozcvičování slouží rozcvičovací tunel, do kterého mají povolen vstup pouze startující závodníci, resp.závodnice, a jejich trenéři.

Oficiální trénink bude probíhat v pátek 16.2.2024 od 17.00 do 20.00 hodin v rozcvičovacím tunelu a atletické hale a v sobotu 17.2.2024 od 18.30 do 20.00 hodin pouze v rozcvičovacím tunelu. Na oficiální trénink budou vpuštěni pouze startující závodníci, resp.závodnice, a jejich trenéři.

Kontrola náčiní

Bude probíhat v rozcvičovacím tunelu v prostoru svolavatelny a bude ukončena vždy 1 hodinu před započetím soutěže.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné u východu z rozcvičovacího tunelu.

Ve svolavatelně proběhne kontrola oddílových dresů a startovních čísel.

Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.

Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v rozcvičovacím tunelu.

Odchody ze svolavatelny před zahájením vlastní soutěže jsou u běhů 15 minut, u soutěží v poli mimo tyč 35 minut a u tyče 65 minut.

Šatny

Budou k dispozici v atletické hale a budou označeny. V šatnách si nenechávejte věci, slouží pouze k převlečení.

Startovní listiny

Budou vyvěšeny na informační tabuli v rozcvičovacím tunelu.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v atletické hale za startem běhu na 60 m a zveřejňovány na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v atletické hale za startem běhu na 60 m ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává písemně doložené vkladem ve výši 500 Kč jury (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Jury tvoří:

Technický delegát      Ladislav Kňákal

Ředitel závodů           Oldřich Zvolánek

Hlavní rozhodčí          PaedDr. Dana Kopcová

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Doping

Všichni závodníci, resp. závodnice, jsou povinni, resp. povinny, podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem dopingového komisaře a pověřovacím dopisem, vyzváni, resp. vyzvány. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách atletické haly.

Zdravotní služba

Je zajištěna lékařem závodů a jeho zdravotnickým týmem.

Časový pořad

sobota, 17.2.2024

Čas Disciplíny
13:00 výška Ž
13:05 800 m Ž Rozběh
13:30 800 m M Rozběh
13:50 tyč Ž
13:55 400 m Ž Rozběh
14:25 400 m M Rozběh
15:00 trojskok M
15:05 60 m Ž Rozběh
15:25 60 m M Rozběh
15:40 Slavnostní zahájení
15:50 60m p 83,8 Ž Rozběh
16:10 koule 7,26kg M
16:15 60m p 106,7 M Rozběh
16:40 60 m Ž Finále
16:45 trojskok Ž
16:50 60 m M Finále
17:00 3000 m Ž Finále
17:20 60m p 83,8 Ž Finále
17:30 3000 m M Finále
17:45 60m p 106,7 M Finále

neděle, 18.2.2024

Čas Disciplíny
11:00 tyč M
11:15 dálka Ž
11:50 200 m Ž Rozběh
12:20 200 m M Rozběh
12:45 výška M
12:50 800 m Ž Finále
13:00 800 m M Finále
13:10 400 m Ž Finále
13:15 dálka M
13:20 koule 4kg Ž
13:25 400 m M Finále
13:40 200 m Ž Finále
13:55 200 m M Finále
14:15 1500 m Ž Finále
14:25 1500 m M Finále
14:35 4x200 m Ž Finále
14:45 4x200 m M Finále

Stravování

V atletické hale bude po celou dobu závodů v provozu bufet.

Možnosti ubytování


Clarion Congress Hotel (speciální cenová nabídka)

Adresa Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Web www.clarioncongresshotelostrava.com/cs/
Telefon +420 596 702 111
Email reception.ccho@clarion-hotels.cz
Poznámka


Hotel Puls

Adresa Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Web www.arena-vitkovice.cz/hotel-puls
Telefon +420 596 790 611
Email recepce@arena-vitkovice.cz
Poznámka


Quality Hotel Ostrava City

Adresa Hornopolní 42, 70200 Ostrava
Web
Telefon +420 778 434 960
Email reception.qoc@q-hotels.cz
Poznámka d.vida@cpihotels.com

Akreditace, vstupenky

Výdej akreditací pro závodníky a členy výprav bude probíhat v rozcvičovacím tunelu v sobotu 17.2.2024 od 10.00hod a v neděli 18.2.2024 od 9:00hod.

Vstup pro vyzvednutí akreditací je vedlejším vchodem.

Prodej vstupenek bude probíhat pouze na místě v atletické hale v den závodů, a to jen za hotové. Cena vstupenky je na jeden den 150,-Kč, na oba dny 200,-Kč.

 

Další informace

Vstup do atletické haly v sobotu a v neděli je pro závodníky,závodnice,trenéry ( kteří již mají akreditační kartičky) a diváky hlavním vchodem od Clarion Congress Hotelu.

Vstup na oficiální trénink je vedlejším vchodem.

Vstup vedlejším vchodem je pouze pro technický personál.

Informace: AK SSK Vítkovice, e-mail: ssk.vitkovice@volny.cz