Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v hale

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

24.02.2024 - 25.02.2024

Místo

Ostrava (Atletická hala, Ruská 3077/135, 70030 Ostrava- Zábřeh)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Jana Sobčíková
Technický delegát Ondřej Veverka - dorostenci, junioři +420737321851 veverkao@centrum.cz
Technický delegát Josef Marek - dorostenky, juniorky +420602946655 marek.josef@email.cz
Vedoucí projektu Libor Dinga
Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí Jakub Fiala
Technický ředitel Lucie Vlková
Režie Pavel Pruša
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickými delegáty.

( v individuálních soutěžích je přípustný start jen ve své věkové kategorii,ve štafetách pak mohou startovat v kategoriích juniorů a juniorek i dorostenci a dorostenky a v kategoriích dorostenců a dorostenek i starší žáci a starší žákyně,ve všech případech však nejvýše 2 v jedné štafetě)

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 91,4, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 76,2-8,5, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Junioři 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 99,1, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky, těchto společných ustanovení a ustanovení uvedených v elektronických propozicích jednotlivých mistrovství České republiky (dále jen „mistrovství“) zveřejněných na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Je otevřena v atletické hale v pátek 23. 2. 2024 17:00 - 20:00 hodin, v sobotu 24. 2. 2024 od: 08:00 hodin a v neděli 25. 2. 2024 od 08:00 hodin.

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS ( http://www.atletika.cz) a to od pondělí 5.2.2024 do neděle 18.2.2024, uzávěrka přihlášek je v neděli 18. února 2024 ve 23.59 hodin.

V pondělí 19.2.2024 lze do 12:00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně přihlašovanou soutěž. Nebude-li tento poplatek nejpozději ve čtvrtek 22.2.2024 do 18:00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, 
k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Přihláška musí obsahovat seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, celého data narození, názvu přihlašované individuální soutěže a u mistrovství:v hale juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek i nejlepšího halového výkonu docíleného v přihlašované soutěži v období od 1. prosince 2023 do dne uzávěrky přihlášky,

 

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

- u zařazených závodníků, resp. závodnic, od středy 21. do čtvrtka 22. února 2024, ukončení prezentace je ve čtvrtek 22. února 2024 v 18.00 hod.

- u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 23. února 2024 do 18.00 hod.

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel bude probíhat v pátek 23. 2. 2024: 17:00 - 20:00 hodin, v sobotu 24.2.2024: 08:00 - 18.00 hodin a v neděli 25.2.2024: 08:00 - 13:00 hodin v tunelu atletické haly Ostrava-Vítkovice.

Každý závodník, resp.každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy:

-startovní číslo se jménem na prsou,

-startovní číslo beze jména na zádech.

Vyjímkou jsou výška, tyč a dálka, kde mohou mít závodníci, resp.závodnice, pouze startovní číslo se jménempřipevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly, přičemž rozcvičovat se lze v atletickém tunelu.

Pro rozcvičování je k dispozici atletický tunel, který je součástí haly. Vstup ze vstupní haly - místnost č. 002 - z parkoviště "E".

V pátek 23.2.2024 od 16,00 do 20,00 možnost rozcvičení v atletické hale a v atletickém tunelu.

 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v atletickém tunelu v prostoru svolavatelny.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v atletickém tunelu Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v prostoru svolavatelny.
Ve svolavatelně bude důsledně prováděna kontrola oddílových/klubových dresů.

Startovní čísla budou umístěna: jménem na prsou a startovním číslem na zádech. Ve skokanských disciplínách je umístění startovního čísla se jménem na rozhodnutí závodníka.Použije jenom jedno startovní číslo.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale a budou označeny. V šatnách si nenechávejte věci, slouží pouze k převlečení.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v aletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v atletické hale za startem běhu na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v místnosti č. 114 v 1.NP (vstupní hala), a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v atletické haly.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu a jeho zdravotnickým týmem v místnosti č.108 v 1.NP v atletické haly.

Časový pořad

sobota, 24.2.2024

Čas Disciplíny
10:00 60m p 76,2-8,5 Dky Rozběh tyč Dky koule 3kg Dky
10:05 dálka Jři
10:25 60m p 83,8 Jky Rozběh
10:50 60m p 91,4 Dci Rozběh
11:15 60m p 99,1 Jři Rozběh
11:45 60 m Dky Rozběh dálka Jky
12:00 koule 5kg Dci
12:05 60 m Jky Rozběh
12:30 60 m Dci Rozběh
12:50 60 m Jři Rozběh
13:10 tyč Jky
13:20 60m p 76,2-8,5 Dky Finále
13:30 60m p 83,8 Jky Finále dálka Dci
13:40 60m p 91,4 Dci Finále
13:50 60m p 99,1 Jři Finále
14:05 60 m Dky Finále
14:15 60 m Jky Finále výška Dky
14:25 60 m Dci Finále
14:35 60 m Jři Finále
15:00 800 m Dky Rozběh
15:15 800 m Jky Rozběh dálka Dky
15:30 800 m Dci Rozběh
15:45 800 m Jři Rozběh
16:00 400 m Dky Rozběh tyč Dci
16:15 400 m Jky Rozběh výška Jky
16:30 400 m Dci Rozběh
16:45 400 m Jři Rozběh
17:00 3000 m Dky Finále trojskok Jři
17:15 3000 m Jky Finále
17:30 3000 m Jři Finále
17:45 3000 m Dci Finále

neděle, 25.2.2024

Čas Disciplíny
09:30 výška Dci tyč Jři trojskok Jky
10:00 200 m Dky Rozběh
10:15 200 m Jky Rozběh
10:30 200 m Dci Rozběh
10:45 200 m Jři Rozběh koule 4kg Jky
11:00 800 m Dky Finále
11:10 800 m Jky Finále
11:15 trojskok Dci
11:20 800 m Dci Finále
11:30 800 m Jři Finále výška Jři
11:50 400 m Dky Finále
12:00 400 m Jky Finále
12:10 400 m Dci Finále
12:20 400 m Jři Finále
12:35 200 m Dky Finále
12:45 200 m Jky Finále trojskok Dky
12:55 200 m Dci Finále
13:05 200 m Jři Finále
13:20 1500 m Dky Finále koule 6kg Jři
13:30 1500 m Jky Finále
13:40 1500 m Dci Finále
13:50 1500 m Jři Finále
14:00 4x200 m Dky Finále
14:15 4x200 m Jky Finále
14:30 4x200 m Dci Finále
14:45 4x200 m Jři Finále

Stravování

V hale bude po celou dobu závodů v provozu bufef.

Možnosti ubytování


Clarion Congress Hotel

Adresa Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Web www. clarioncongresshotelostrava.com/cs/
Telefon +420 596 702 111
Email reception.ccho@clarion-hotels.cz
Poznámka


Hotel Puls

Adresa Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Web www. arena-vitkovice.cz/hotel-puls
Telefon +420 596 790 611
Email recepce@arena-vitkovice.cz
Poznámka


Quality Hotel Ostrava City

Adresa Hornopolní 42, 70200 Ostrava
Web
Telefon +420 778 434 960
Email reception.qoc@q-hotels.cz
Poznámka d.vida@cpihotels.com

Další informace

N A B Í D K A U B Y T O V Á N Í:

 

Clarion Congress Hotel (speciální cenová nabídka)

ADRESA: Zkrácená 2703,

700 30 Ostrava – Zábřeh

TELEFON: +420 596 702 111

FAX: +420 596 702 860 E-MAIL: reception.ccho@clarion-hotels.cz WEB: www.clarioncongresshotelostrava.com/cs/

 

 

Hotel Puls

ADRESA: Ruská 3077/135,

700 30 Ostrava - Zábřeh

TELEFON: +420 596 790 611

FAX: +420 596 790 612 E-MAIL: recepce@arena-vitkovice.cz WEB: www.arena-vitkovice.cz/hotel-puls

 

 

 

Best Western Hotel Vista

ADRESA: Hotel VISTA Kpt. Vajdy 3046/2,

700 30 Ostrava - Zábřeh

TELEFON: +420 597 221 111, +420 733 665 220 E-MAIL: reservation@hotelvista.cz WEB: www.hotelvista.cz

 

 

 

 

LOWCOST Hotel

TELEFON: +420 725 373 793 EMAIL: recepce@lc-hotel.cz WEB: www.lc-hotel.cz

 

 

 

Koleje VŠB - TU Ostrava

ADRESA: Studentská 1770/1,

708 00 Ostrava - Poruba

TELEFON: 596 996 155 E-MAIL: jan.stonis@vsb.cz nebo hotel@vsb.cz WEB: www.vsb.cz/ubytovani/cs/hotelove-ubytovani/nabidka

 

 

 

Hotel Paradise*** Ostrava

ADRESA: 28. října 272,

709 00 Ostrava - Mar. Hory

TELEFON: 596 626 497, 728 034 711 E-MAIL: hotel.paradise@seznam.cz WEB: www.hotel-ostrava.eu

 

 

 

Harmony Hotel Club

ADRESA: 28. října 1263/170,

709 00 Ostrava - Mar. Hory

TELEFON: 596 652 111 E-MAIL: ostrava@harmonyclub.cz WEB: www.harmonyclub.cz/hotel-ostrava-ubytovani.html

 

 

 

 

Hotel BEST

ADRESA: Keltičkova 60, Slezská Ostrava,

710 00 (stadion Bazaly)

TELEFON: +420 777 177 842 EMAIL: recepce@hotel-best.cz WEB: www.hotel-best.cz

 

 

 

 

Hotel Palfrig ****Stará Ves nad Ondřejnicí

ADRESA: Záhumenní 306

739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

TELEFON: 721 854 100 E-MAIL: info@hotel-palfrig.cz WEB: www.hotel-palfrig.cz

 

 

 

 

 

Penzion Padre ****Ostrava - Vítkovice

ADRESA: Ruská 1230/121

703 00 Ostrava - Vítkovice

TELEFON: 601 577 777 E-MAIL: info@pensionpadre.cz

 

Hotel Veronika ***Ostrava - Vítkovice

ADRESA: Mírové náměstí 519/3d

703 00 Ostrava - Vítkovice

TELEFON: 597 582 100 E-MAIL: recepce@hotelveronika.cz WEB: www.hotelveronika.cz

 

Na plochu atletické haly mají přístup pouze startující závodníci a závodnice. Trenéři mají přístup do vyhrazených prostor a skoku vysokého a vrhu koulí.

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion v sobotu 25.2.2023 od 8,00hod. a v neděli 26.2.2023 od 8,00hod.

Vstup vedlejším vchodem je pouze pro technický personál.