Mistrovství ČR žáků a žákyň v hale

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

02.03.2024 - 03.03.2024

Místo

Praha - Stromovka (Praha - Stromovka hala Otakara Jandery, areál OLYMP CENTRUM SPORTU MV, Za Císařským mlýnem 1063/5, Praha 7 )

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Iveta Rudová
Technický delegát Adam Ovčarik +420739840916 aovcarik@atletika.cz
Vedoucí projektu Hana Koptíková
Předseda OV Naděžda Koštovalová
Ředitel závodu Jindřich Linhart
Hlavní rozhodčí Ing. Martin Tipka
Technický ředitel Vladimír Černý
Časomíru zajišťuje Online system s.r.o.
Výsledky zpracoval Online system s.r.o.

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Starší žáci a starší žákyně, příp. mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a do soutěže zařazeni technickým delegátem.

Soutěže

Žáci                 - 60m, 150m, 300m, 800m, 1500m, 3000m, 60m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg           

Žákyně            - 60m, 150m, 300m, 800m, 1500m, 3000m, 60m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 76,2-8,2, 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky a těchto propozic.

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové kombinéze.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Postupové klíče v bězích, ve kterých se konají rozběhy, jakož i nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určí technický delegát s tím, že při losování drah a stanovení pořadí na startu v bězích postupuje podle ustanovení pravidla 45 odst. 2 Technických pravidel.

U běhů na 150 m a 300 m žáků i žákyň se uskuteční 5 členné Finále A a 5 členné Finále B.

U mistrovství v hale budou ze všech dalších startů v soutěži, včetně štafet, vyloučeni, resp. vyloučeny, závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, vůbec nenastoupili, resp. nenastoupily, k soutěži, k níž byli, resp. byly, prezentováni, resp. prezentovány, nebo kteří, resp. které, nenastoupili, resp. nenastoupily, k dalšímu kolu soutěže, do něhož postoupili, resp. postoupily, z rozběhu, pokud tato absence nebyla omluvena lékařským potvrzením od úředního lékaře závodů, za nenastoupení k soutěži se považuje i skutečnost, že závodník, resp. závodnice, podle rozhodnutí příslušného vrchního rozhodčího, nesplnil, resp. nesplnila, podmínku soutěžit čestně, s vynaložením dostatečného úsilí, což musí být uvedeno v úředních výsledcích soutěže.

Bylo-li nenastoupení závodníka, resp. závodnice, k soutěžím konaným první den omluveno lékařským potvrzením od úředního lékaře závodů, může tento závodník, resp. tato závodnice, nastoupit k soutěžím konaným druhý den.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je umístěna u vchodu do atletické haly vpravo.

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 12. února 2024 do neděle 25. února 2024, uzávěrka přihlášek je v neděli 25. února 2024 ve 23.59 hodin.

V pondělí 26.2.2024 lze do 12:00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně přihlašovanou soutěž. Nebude-li tento poplatek nejpozději ve čtvrtek 29.2.2024 do 18:00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Štafety se přihlašují na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) ve stejném termínu. Jmenovité složení a obsazení jednotlivých úseků je nutné ohlásit v místě konání závodů, a to do neděle 3.3.2024 do 10:00 v závodní kanceláři.

Závodníci, resp. závodnice mohou být přihlášeni pouze ke dvěma individuálním soutěžím a pouze k jednomu běhu na tratích 300 m a delších.

Prezentace

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

- u zařazených závodníků, resp. závodnic, od středy 28. do čtvrtka 29. února 2024, ukončení prezentace je ve čtvrtek 29. února 2024 v 18.00 hodin

- u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 1. března 2024 do 18.00 hodin.

Všichni závodníci, kteří byli k účasti vybráni technickým delegátem jsou ve výchozím režimu nastavení jako „Prezentován“ pouze v případě, že se závodník závodů nezúčastní, je nutné mu změnit stav na „Neprezentován“.

Seznam vybraných náhradníků bude vyvěšen na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v sekci „ČAS informuje“ po uzavření prezentace již zařazených závodníků.

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel bude probíhat v sobotu 2. března 2024 od 12.00 hodin a v neděli 3. března 2024 od 8.00 hodin v chodbě do Centrální posilovny ve Stromovce.

Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy:

- startovní číslo se jménem na prsou,

- startovní číslo beze jména na zádech.

Výjimkou jsou výška, tyč a dálka, kde mohou mít závodníci, resp. závodnice, pouze startovní číslo se jménem připevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování bude probíhat v nafukovací hale s umělou trávou vedle atletické haly a ve spojovacím tunelu mezi halou a centrální posilovnou nebo na venkovní atletické dráze.

Upozornění pro trenéry závodníků, kteří se budou rozcvičovat na soutěž ve skoku o tyči: rozběžiště i doskočiště je nutno opustit 10 min před zahájením soutěže.

Kontrola náčiní

Kontrola náčiní - ve skladu náčiní v zadní části atletické haly 1hod před začátkem soutěže.

Svolavatelna

Prezentace proběhne v nafukovací hale. Odtud přejdou závodníci do spojovacího tunelu mezi atletickou halou a centrální posilovnou. Odtud budou závodníci 10 min před zahájením běhů odvedení závodčím ke startu. U technických disciplín 35 min. U tyče 65 min. U překážkových běhů 15 min. U běžeckých disciplín odkládají závodníci své svršky do košíků. Po závodě si své věci vyzvednou v mix zóně v tunelu. Prezentace a čas odchodu z prezentace /nafukovací hala/ a svolavatelny /tunel/ proběhne podle minutového časového pořadu, který bude vyvěšen u prezentace v nafukovací hale, atletické hale i tunelu..

Šatny

Šatny (převlékárny) jsou k dispozici naproti vchodu do haly. Slouží pouze k převlečení, nikoliv k úschovně osobních věcí. Pořadatel za případné ztráty nenese zodpovědnost.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny on-line na webu a v atletické hale na nástěnce a v nafukovací hale ve svolavatelně.

Výsledky

Výsledky budou vyvěšovány na nástěnce v atletické hale a oznámeny hlasatelem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v atletické hale za startem běhu na 60 m ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 Technických pravidel).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává písemně doložené vkladem ve výši 500 Kč jury (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Jury tvoří:

Technický delegát, ředitel závodů a hlavní rozhodčí        

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu v označeném prostoru atletické haly.

Časový pořad

sobota, 2.3.2024

Čas Disciplíny
13:50 Slavnostní zahájení
14:00 60m p 76,2-8,2 Žky Rozběh 1 tyč Žky
14:20 60m p 83,8 Žci Rozběh 1
14:40 60 m Žky Rozběh 1
15:00 60 m Žci Rozběh 1
15:20 1500 m Žky Finále
15:40 1500 m Žci Finále
16:00 60m p 76,2-8,2 Žky Finále
16:15 60m p 83,8 Žci Finále dálka Žci
16:30 60 m Žky Finále koule 4kg Žci
16:45 60 m Žci Finále
17:00 800 m Žky Rozběh 1
17:20 800 m Žci Rozběh 1
17:40 300 m Žky Rozběh 1
18:00 300 m Žci Rozběh 1
18:30 Vyhlašovací blok

neděle, 3.3.2024

Čas Disciplíny
09:30 150 m Žky Rozběh 1 výška Žky tyč Žci
10:00 150 m Žci Rozběh 1
10:30 800 m Žky Finále dálka Žky
10:40 800 m Žci Finále
11:00 300 m Žky Finále A koule 3kg Žky
11:05 300 m Žky Finále B
11:15 300 m Žci Finále A
11:20 300 m Žci Finále B
11:30 150 m Žky Finále A
11:35 150 m Žky Finále B
11:40 150 m Žci Finále A výška Žci
11:45 150 m Žci Finále B
12:00 3000 m Žky Finále
12:20 3000 m Žci Finále
12:40 4x200 m Žky Běh 1
13:10 4x200 m Žci Běh 1
13:50 Vyhlašovací blok

Parkování

Olymp Centrum sportu Ministerstva vnitra (dále jen "Olymp CS MV") vydalo ve středu 7. 2. 2024 oznámení o změně pravidel vjezdu vozidel do areálu Olymp CS MV. Toto nařízení omezuje parkování v areálu Olymp CS MV pro účastníky MČR, kteří tak musí počítat s hledáním parkování v okolí areálu Olymp CS MV. Zároveň bude vstup a vjezd do areálu Olymp CS MV probíhat výhradně hlavní bránou přes vrátnici. Ostatní vstupní brány budou uzamčeny. Prosíme účastníky MČR, aby počítali s tímto omezením a přizpůsobili mu své časové a organizační plány (hlavně přepravu tyčí apod.).

Minutový časový pořad

sobota, 2.3.2024
Start Disciplína M/Ž Fáze Začátek prezentace Konec prezentace Odchod na plochu
13:50 Slavnostní zahájení
14:00 60m p 76,2-8,2 Žky Rozběh
14:00 tyč Žky
14:20 60m p 83,8 Žci Rozběh
14:40 60 m Žky Rozběh
15:00 60 m Žci Rozběh
15:20 1500 m Žky Finále
15:40 1500 m Žci Finále
16:00 60m p 76,2-8,2 Žky Finále
16:15 60m p 83,8 Žci Finále
16:15 dálka Žci
16:30 60 m Žky Finále
16:30 koule 4kg Žci
16:45 60 m Žci Finále
17:00 800 m Žky Rozběh
17:20 800 m Žci Rozběh
17:40 300 m Žky Rozběh
18:00 300 m Žci Rozběh
18:30 Vyhlašovací blok
neděle, 3.3.2024
Start Disciplína M/Ž Fáze Začátek prezentace Konec prezentace Odchod na plochu
09:30 150 m Žky Rozběh
09:30 tyč Žci
09:30 výška Žky
10:00 150 m Žci Rozběh
10:30 800 m Žky Finále
10:30 dálka Žky
10:40 800 m Žci Finále
11:00 300 m Žky Finále
11:00 koule 3kg Žky
11:05 300 m Žky Finále
11:15 300 m Žci Finále
11:20 300 m Žci Finále
11:30 150 m Žky Finále
11:35 150 m Žky Finále
11:40 150 m Žci Finále
11:40 výška Žci
11:45 150 m Žci Finále
12:00 3000 m Žky Finále
12:20 3000 m Žci Finále
12:40 4x200 m Žky Běh
13:10 4x200 m Žci Běh
13:50 Vyhlašovací blok

Další informace

Trénink v hale

Trénink v atletické hale v pátek 1. března 2024 od 14.00 do 18.30 hod.

Organizační tým oddílu atletiky PSK Olymp Praha přeje všem závodníkům a závodnicím dosažení těch nejlepších výsledků a všem ostatním přejeme příjemné zážitky při soutěžích české mládežnické špičky.