Czech Indoor Gala (Zlatý mítink WIT)

Pořadatel

Technicky zajišťuje Český atletický svaz ve spolupráci s atletickým klubem SSK Vítkovice

Datum

30.01.2024

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, Ostrava 30)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Libor Varhaník
Technický delegát Adam Ovčarik CZE
Vedoucí projektu Libor Dinga
Ředitel závodu Libor Dinga
Hlavní rozhodčí Mgr. Aleš Novotný
Technický ředitel Oldřich Zvolánek
Časomíru zajišťuje Onlinesystem s.r.o.
Výsledky zpracoval Petr Blažej

Startují

ročníky 1972 - 2007
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1972 - 2007
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Dorostenci 60m p 91,4
Dorostenky 60m p 76,2-8,5
Juniorky 60m p 83,8, 4x200 m
Junioři 60m p 99,1, 4x200 m
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60m p 106,7, tyč
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 60m p 83,8, dálka, trojskok
Žáci 60 m
Žákyně 60 m

Technická ustanovení

Na závodní ploše haly se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, jejichž disciplíny právě probíhají, rozhodčí a činovníci závodu. Závodník po ukončení disciplíny je povinen opustit závodní plochu haly přes MIX ZÓNU za cílovým prostorem.

Závod na 60 metrů žáků a žákyň je jen pro pozvané závodníky resp. závodnice.

Závod na 4x 200 metrů je jen pro pozvané závodníky resp. závodnice.

 

Upozorňujeme účastníky Czech Indoor Gala, že z kapacitních důvodů bude umožněn vstup do haly pouze startujícím závodníkům a jejich trenérům (dle karty atleta ke dni 25.1.2024) v max. v počtu 1 atlet = 1 trenér. 

Bohužel vstup jiných osob z doprovodu není z kapacitních důvodů možný.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude umístěna v Atletické hale místnost č.204 v 2.N.P.

Přihlášky

Přihlášky do národního programu podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 8. 1. 2024. Uzávěrka přihlášek je v neděli 21. 1. 2024 do 23:59 hodin.

Přihlášky zahraničních závodníků do národního programu nutno zaslat do soboty 20. 1. 2024 na e mail: aovcarik@atletika.cz do 23:59 hod.!

Výběr závodníků bude proveden 23. 1. 2024 a následně zveřejněn na webu atletického svazu (http://www.atletika.cz).

Prezentace vybraných závodníků probíhá od 24. 1. 2023 do 28. 1. 2024 do 18:00 hodin. Poté bude zveřejněn případně seznam vybraných náhradníků - ti se prezentují do 29. 1. 2024 do 16:00 hodin.

Žádáme závodníky, kteří jsou vybráni do národního programu a nebudou startovat, ať se odhlásí pomocí přihlášky do neděle 28. 1. 2024 do 18 hodin. U cizích státních příslušníků na mail: aovcarik@atletika.cz .

Umožníte tím start náhradníkům.

V hlavním programu startují pouze pozvaní závodníci.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla budou vydávána v pondělí 29. 1. 2024 od 11:00 do 20:00 v hotelu Clarion a v úterý 30.1.2024 od 12:00 hod v prostoru tunelu atletické haly, nejpozději 90 minut před zahájením disciplíny. 

Rozcvičování

Oficiální trénink v atletické hale pouze v pondělí 29. 1. 2024 od 15.00 do 19.00 hod., rozcvičování v úterý 30. 1. 2024. pouze v atletickém tunelu od 9.00 do 12.00 - vstup z parkoviště "E". 

Svolavatelna

Závodníci se prezentují před každým startem v prostoru svolavatelny u vstupu do atletického tunelu a budou společně zaváděni k disciplíně. Konec prezentace je stanoven - pro běhy 15 minut, pro skoky a vrhy 40 minut a pro skok o tyči 70 minut před zahájením dané disciplíny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v Atletické hale v 1.N.P. - budou označeny. Do prostoru atletického tunelu a haly je povolen vstup pouze po přezutí v čisté obuvi!

Výsledky

Oficiální výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodů po jednotlivých disciplínách na výsledkové tabuli v místnosti č. 114 v 1.N.P. (Vstupní hala) a v místnosti č.002 v 1.N.P. - vstup z parkoviště "E". Oficiální výsledky budou zveřejňovány ON-LINE na webové stránce ČAS (www.atletika.cz) a na webové stránce Atletického klubu SSK Vítkovice (www.atletika-vitkovice.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na výsledkové tabuli v místnostech č.002 a 114, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Jury

Technický delegát                    Adam Ovčarik

Ředitel závodu                         Libor Dinga               

Hlavní rozhodčí                        Aleš Novotný

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat v prostorách atletické haly-v místnosti č. 111 v 1.N.P.

Zdravotní služba

Bude zajištěna lékařem závodu MUDr. Kateřinou Kiškovou v místnosti č.108 v 1.N.P.

Časový pořad

úterý, 30.1.2024

Čas Disciplíny
13:30 60 m Ž tyč M
13:42 60 m M
13:55 400 m Ž
14:00 400 m M
14:05 trojskok Ž
14:10 1500 m M
14:20 60m p 83,8 Ž
14:26 60m p 83,8 Jky
14:35 60m p 76,2-8,5 Dky
14:45 60m p 106,7 M
14:54 60m p 99,1 Jři
15:03 60m p 91,4 Dci
15:12 800 m Ž
15:20 800 m M
15:40 200 m Ž
15:45 dálka Ž
16:00 200 m M
16:20 4x200 m Jky
16:27 4x200 m Jři
16:34 60 m Žci
16:40 60 m Žky

Parkování

Parkoviště jsou k dispozici v okolí Ostravar Arény.

Akreditace, vstupenky

Akreditační přihláška
Výdej akreditací pro závodníky a členy výprav bude probíhat v hotelu Clarion.
Prodej vstupenek bude probíhat na webové adrese https://www.ticketportal.cz/event/Czech-Indoor-Gala

Další informace

Informace k hlavnímu programu https://www.czechindoorgala.cz/