Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů a juniorek v běhu na 10 000 m

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Atletika Holešov, z.s.

Datum

27.04.2024

Místo

Holešov (Městský stadion Míru - Partyzánská ulice (vedle koupaliště))

OFICIÁLNÍ WEB  

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS
RNDr. Drahoslav Dočkal
Technický delegát
Petr Šíma
Vedoucí projektu
David Bor
Předseda OV
Jakub Hřib
608004177
atletika-holesov@seznam.cz
Ředitel závodu
Jakub Hřib
608004177
atletika-holesov@seznam.cz
Hlavní rozhodčí
Ing. Ludmila Antošová
Hlasatel
Augustin Šulc
Lékař
ČČK Kroměříž
Režie
Tomáš Beran
Časomíru zajišťuje
On line Systém s.r.o.
Výsledky zpracoval
On line Systém s.r.o.

Startují

ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2008
ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2008

Muži a ženy, junioři a juniorky (v kategorii juniorů, resp. juniorek, mohou startovat i dorostenci, resp. dorostenky), kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem. 

Soutěže

Juniorky 10000 m
Junioři 10000 m
Muži 10000 m
Ženy 10000 m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Technický delegát upozorňuje na povinnost startovat na MČR v oddílových dresech, které jsou uvedeny v evidenci ČAS. 

Toto bude kontrolováno jak ve svolatelně, tak i při vlastním závodu. Start v jiném dresu, nebo jiné kombinéze není přípustný. Za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, kombinéza.

 

ÚČASTNICKÉ LIMITY

SOUTĚŽ          MUŽI           ŽENY          JUNIOŘI            JUNIORKY    

3 000 m           9:00,00        10:40,00      9:40,00               11:20,00

5 000 m           15:25,00       19:00,00     17:00,00             21:00,00

10 000 m         33:00,00       41:00,00     36:00,00             46:00,00

10 km              33:00            41:00           36:00                  46:00                 

                       Platí pouze výkony dosažené v závodech certifikovaných ČAS.

půlmaraton      1:12:40         1:28:00           -                          -

maraton           2:32:00         3:10:00           -                          -

2 000 m př.         -                     -               6:55,00               7:50,00             

                      Platí pouze pro závodníky a závodnice narozené v letech 2007 a 2008.

3 000 m př.      9:36,00        11:40,00       10:30,00              12:20,00

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena sobotu 27. 4. 2024 od 10:00 hodin v označeném prostoru na tribuně. 

Prezentace závodníků a závodnic bude ukončena vždy 60 minut před startem příslušné kategorie.

Startovné

Startovné se nehradí.

Přihlašování do lidového běhu probíhá do čtvrtka 25.4.2024 do 20 hod, a to na email atletika-holesov@seznam.cz. V přihlášce uveďte JMÉNO a PŘÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ a KLUB / ODDÍL. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 8. dubna do neděle 21. dubna 2024, uzávěrka přihlášek je v neděli 21. dubna 2024 ve 23:59 hodin.

Přihlásit lze pouze závodníky a závodnice, kteří v období od 1. března 2023 do dne uzávěrky přihlášky splnili účastnický limit, uvedený v brožuře "Atletické soutěže 2024 - I. díl - viz https://www.atletika.cz/storage/Attachment_File/94001-96000/76a07a63-4d6d-4809-b869-6111833b659d_file_atleticke-souteze-2024-i-dil-1.pdf).

V pondělí 22. dubna 2024 lze do 12:00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS 153150982/ 0300, variabilní symbol - číslo atletického oddílu specifický symbol - 091 administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč. Nebude-li tento poplatek nejpozději dva dny před konáním závodů do 18:00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn resp. připuštěna.

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 23. 4. 2024 do 25. 4. 2024 18:00.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v sobotu 27.dubna 2024 od 10:00 v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla a čip připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v přilehlé zámecké zahradě a na zpevněných cyklostezkách v bezprostředním okolí stadionu.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v označeném prostoru za koncem cílové rovinky, nejpozději 20 minut před startem.  Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.

Šatny

Šatny jsou v dostatečné kapacitě k dispozici v areálu stadionu - za tribunou.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostorách tribuny stadionu. Nasazení závodníků, resp. závodnic do jednotlivých běhů určuje technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostorách tribuny stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

V případě zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele.

Jury tvoří:

Technický delegát: Petr Šíma

Ředitel závodu: Jakub Hřib

Hlavní rozhodčí: Ludmila Antošová

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v budově šaten, v prostoru za tribunou.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude přítomna po celou dobu závodu v označených prostorách na tribuně.

Časový pořad

sobota, 27.4.2024

Čas Disciplíny
11:30 10000 m - muži, ženy - lidový běh
14:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
14:15 10000 m Ž Finále B 10000 m Jky Finále
15:15 10000 m M Finále B 10000 m Jři Finále
16:15 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ - JUNIORSKÉ KATEGORIE
16:30 10000 m Ž Finále A
17:20 10000 m M Finále A
18:00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ - KATEGORIE DOSPĚLÝCH

Stravování

V areálu stadionu bude otevřen bufet se základním občerstvením. Restaurace v centru města jsou v blízkém okolí stadionu.

Možnosti ubytování


Hotel Tacl

Adresa Palackého 518, Holešov
Web https://hoteltacl.cz/
Telefon
Email
Poznámka


Hotel Panský pivovar

Adresa Masarykova 655/19, Holešov
Web https://www.pivovarholesov.cz/
Telefon
Email
Poznámka

Parkování

Parkování s dostatečnou kapacitou bude zajištěno v bezprostředním okolí stadionu - v prostoru skateparku před hlavním vstupem na stadion, případně na velkém záchytném parkovišti u koupaliště. Veškeré parkovací plochy budou viditelně označeny.

Další informace

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Ve stejném termínu bude v části přilehlé zámecké zahrady probíhat cyklistický závod. Při rozcvičování na svůj běžecký závod dbejte zvýšené pozornosti.