Mistrovství ČR mužů a žen ve vícebojích

Logo_AK_ČAS_Mesto_Kraj_malé

Pořadatel

Technicky zajišťuje z pověření ČAS Atletický klub Olomouc z.s.

Datum

18.05.2024 - 19.05.2024

Místo

Olomouc (Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3, Olomouc)

OFICIÁLNÍ WEB  

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS
Dočkal Drahoslav
Technický delegát
Flanderka Petr
606 658 803
pflanderka@atletika.cz
Vedoucí projektu
Flanderka Petr
Ředitel závodu
Uhlíř David
737 572 927
daviduhl@post.cz
Hlavní rozhodčí
Mgr. Iva Machová
Lékař
ČČK Olomouc
Časomíru zajišťuje
Online System s.r.o.
Výsledky zpracoval
Online System s.r.o.

Startují

ročníky 1934 - 2006
ročníky 1934 - 2006

Startují muži a ženy, případně junioři a juniorky, kteří byli k účasti na mistrovství přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.
U juniorů platí podmínka, že uvedený bodový výkon v přihláškách musí být z mužského víceboje.

Účastnické limity:

 

Desetiboj

Sedmiboj/Pětiboj

Sedmiboj

Pětiboj

A

B

Muži

6500 nebo 6650*

5000 h

Ženy

4900

3600 h

A          Výkony docílené v období od 1. dubna 2023 do dne uzávěrky přihlášky v desetiboji mužů,
resp. sedmiboji žen nebo juniorek.

*          Výkony docílené v desetiboji juniorů - platí pouze pro ročník 2004.

B          Výkony docílené v období od 1. prosince 2023 do 31. března 2024 v sedmiboji mužů,
resp. pětiboji žen nebo juniorek.

K účasti na mistrovství ČR ve vícebojích mužů a žen budou technickým delegátem zařazeni, resp. zařazeny:

  • závodníci, resp. závodnice, obhajující titul „Mistr, resp. Mistryně, ČR“ z roku 2023 v dané věkové kategorii 
  • závodníci, resp. závodnice, kteří splnili účastnický limit stanovený pro toto mistrovství
  • příp. i další závodníci, resp. závodnice, na základě posouzení jejich výkonnosti ve víceboji

Soutěže

Muži desetiboj
Ženy sedmiboj

Technická ustanovení

Základní výšky ve výšce a tyči určí technický delegát. 
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v evidenci ČAS.
Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena ve velké klubovně rugby v 1. patře atletické haly TJ Lokomotiva Olomouc. 

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 29. 4. 2024 do neděle 12. 5. 2024, uzávěrka přihlášek je v neděli 12. 5. 2024 ve 23:59 hodin.
V pondělí 13. 5. 2024 lze do 12.00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každého dotatečně přihlášeného závodníka. Nebude-li tento poplatek nejpozději ve středu 15. 5. 2024 do 18.00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel a prezentace bude probíhat v atletické hale TJ Lokomotiva Olomouc u vrhačské sítě v sobotu 18. května 2024 od 8:30.

Výdej bude ukončen vždy jednu hodinu před začátkem příslušné kategorie.

Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy:

  • startovní číslo se jménem na prsou,
  • startovní číslo bez jména na zádech.

Výjimkou jsou výška, tyč a dálka, kde mohou mít závodníci, resp. závodnice, pouze startovní číslo se jménem připevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou nebo na zádech.

Vydáním startovních čísel bude zároveň závodník, resp. závodnice, odprezentován, resp. odprezentována.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v atletické hale TJ Lokomotiva Olomouc.

Při rozcvičování na skok o tyči je povolena účast trenérů v sektoru, kde pro ně bude vyhrazen prostor.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v garáži za cílem. 

Svolavatelna

Bude umístěna na konci atletického tunelu u sektoru pro skok o tyči a závodníci, resp. závodnice, se zde musí nejpozději 30 minut před začátkem první soutěže každého dne víceboje příslušné kategorie osobně prezentovat.

Ve svolavatelně proběhne kontrola oddílových dresů, startovních čísel, treter a předmětů vnášených na plochu.

Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a budou z ní hromadně odvedeni, resp. odvedeny, na místo startu.

 

Šatny

Budou k dispozici v 1. patře atletické haly. Šatny budou označeny pro muže a ženy.  

Šatny slouží pouze k převlečení a osobní hygieně. Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí.

V průběhu dne budou vyhrazeny dvě místnosti (pro muže a ženy), které budou sloužit jako odpočívárná (rest room), kde budo mít závodníci k discpozici nápoje a ovoce. 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli za cílem vedle hlavní tribuny. 

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli za cílem vedle hlavní tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří:

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách.

Zdravotní služba

Zajišťuje Český červený kříž Olomouc.

Časový pořad

sobota, 18.5.2024

Čas Disciplíny
10:30 sedmiboj Ž
11:00 desetiboj M

neděle, 19.5.2024

Čas Disciplíny
10:00 desetiboj M
11:00 sedmiboj Ž

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno přímo v areálu stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky je možné v ulicích v okolí stadionu.

Další informace

Uskladnění tyčí bude možné v atletické hale na označeném místě. Uskladňované tyče budou viditelně označeny jmenovkou nebo názvem klubu či oddílu.

Tyče budou vydávány 90 - 120 minut před zahájením soutěže ve skoku o tyči. 

Vyhlašování vítězů

První tři závodníci, resp. závodnice, se zúčastní slavnostního vyhlašování, které proběhne cca 35-45 minut po skončení poslední disciplíny víceboje. Na vyhlašování vítězů se závodníci, resp. závodnice, dostaví v klubovém, resp. oddílovém oblečení.

obrázek_2024-05-07_102403434