Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze

Pořadatel

Technicky zajišťuje z pověření ČAS atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

15.06.2024 - 16.06.2024

Místo

Ostrava - Vítkovice (Městský stadion - Závodní 2891/86, 70300 Ostrava)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS
Jana Sobčíková
Technický delegát
Ondřej Veverka
737321851
veverkao@centrum.cz
Technický delegát
Ladislav Kňákal
602301676
ladislav.knakal@volny.cz
Vedoucí projektu
Libor Dinga
734693832
ldinga@atletika.cz
Předseda OV
Oldřich Zvolánek
724094796
ssk.vitkovice@volny.cz
Ředitel závodu
Oldřich Zvolánek
724094796
ssk.vitkovice@volny.cz
Hlavní rozhodčí
Ing. Jaroslav Beneš
Technický ředitel
Lucie Vlková
Hlasatel
Augustin Šulc, Vojtěch Novotný
Lékař
MUDr. Kateřina Kišková
Režie
Pavel Průša
Časomíru zajišťuje
OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval
OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Startují junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickými delegáty (v individuálních soutěžích je přípustný start jen ve své věkové kategorii, ve štafetách pak mohou startovat v kategoriích juniorů a juniorek i dorostenci a dorostenky a v kategoriích dorostenců a dorostenek i starší žáci a starší žákyně, ve všech případech však nejvýše 2 v jedné štafetě)

K účasti na mistrovství ČR budou technickými delegáty zařazeni, resp. zařazeny, závodníci, resp. závodnice:

- obhajující v přihlašované soutěži titul „Mistr, resp. Mistryně, ČR z roku 2023,

- podle průběžných tabulek zveřejněných na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to nejvýše do počtu startujících uvedeného v brožuře Atletické soutěže 2024, II. díl.

Techničtí delegáti zároveň mohou určit závodníky, resp. závodnice, kteří, resp. které, případně nahradí zařazené závodníky, resp. závodnice, neprezentované do čtvrtka 13.6.2024 do 18:00 hodin na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

V zájmu reprezentace mohou techničtí delegáti na návrh šéftrenéra ČAS podaný do dne uzávěrky přihlášky zařadit k účasti na mistrovství ČR i závodníky, resp. závodnice, nad rámec výše uvedených kritérií.

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické oddíly 

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 91,4, 300m p 83,8, 2000m p 83,8, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 5000m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 300m p 76,2, 2000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 5000m
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 10000m
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110m p 99,1, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g, chůze 10000m

Technická ustanovení

a) Závodí se podle Pravidel atletiky, společných ustanovení mistrovství ČR jednotlivců uvedených v brožuře Atletické soutěže 2024, II. díl, a těchto propozic.

b) Hlavní stadion má 400 m dlouhou dráhou (Conipur R), 8 drah na rovince, 8 drah na obvodu. Stejný povrch mají také sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok a oštěp.

c) Pro rozcvičování bude sloužit rozcvičovací stadion s umělou trávou a 400 m dlouhou dráhou (Conipur R), 6  drah na rovince, 4 dráhy na obvodu, na kterém budou k dispozici startovní bloky a překážky.

d) Soutěže v hodu kladivem proběhnou na vrhačské louce za rozcvičovacím stadionem.

e) Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v evidenci ČAS. Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

f) Postupové klíče v bězích, ve kterých se konají rozběhy, jakož i nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí v technických disciplínách a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určí techničtí delegáti s tím, že při losování drah a stanovení pořadí na startu v bězích postupují podle ustanovení pravidla 20 odst. 4 a 5 Technických pravidel.

g) Při delších tratích je zakázáno používat obuv s podrážkou vyšší než 25 mm.  

h) V trojskoku je vzdálenost odrazového břevna od bližšího okraje doskočiště stanovena na 11 m pro soutěže juniorů a dorostenců a 9 m pro soutěže juniorek a dorostenek.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v sobotu 15.a v neděli 16.6. 2024 od 7,30 hodin do skončení závodů na hlavním stadionu v místnosti za cílem.

Přihlášky

1. Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 27.5.2024 do neděle 9.6.2024, uzávěrka přihlášek je v neděli 9.6.2024 ve 23:59 hodin.  

2. V pondělí 10.6.2024 lze do 12:00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku nebo úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v odst. 4 a 5 s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně přihlašovanou soutěž nebo každou úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v odst. 4 a 5. Nebude-li tento poplatek nejpozději ve čtvrtek 13.6.2024 do 18:00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.  

3. Přihláška musí obsahovat seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, celého data narození, názvu přihlašované individuální soutěže a nejlepšího výkonu docíleného v přihlašované soutěži (u chůze na 10000 m juniorů a juniorek lze uvést i nejlepší výkon docílený v chůzi na 10 km, příp. v chůzi na 5000 m, resp. v chůzi na 5 km, u chůze na 5000 m dorostenců a dorostenek lze uvést i nejlepší výkon docílený v chůzi na 5 km, příp. v chůzi na 3000 m nebo 10000 m, resp. v chůzi na 3 km nebo 10 km) v období od 1. ledna 2024 do dne uzávěrky přihlášky.  

4. Závodníci, resp. závodnice, nar. 2005 - 2006 mohou být přihlášeni, resp. přihlášeny, pouze k jednomu závodu na tratích 1500 m a delších konaných v jeden den.  

5. Závodníci, resp. závodnice, nar. 2007 - 2008 mohou být přihlášeni, resp. přihlášeny, pouze k jednomu závodu na tratích 800 m a delších konaných v jeden den.  

6. Přihláška závodníka, resp. závodnice, podaná v rozporu s ustanoveními uvedenými v odst. 4 a 5 může být upravena podle ustanovení uvedených v odst. 2, jinak bude v celém rozsahu odmítnuta.  

7. Štafety se přihlašují na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v termínu uvedeném v odst. 1, jmenovité složení a obsazení jednotlivých úseků se hlásí až v místě konání závodů podle pokynů technických delegátů. 

 

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

- u zařazených závodníků resp. závodnic od úterý 11.do čtvrtka 13.6. 2024, ukončení prezentace je ve čtvrtek 13.6. 2024 v 18.00 hodin.

- u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 14.6. 2024 do 18.00 hodin.

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel bude probíhat v pátek 14.6.2024 od 16:00 do 20:00 hodin, v sobotu 15. a v neděli 16.6.2024od 8:00 hodin ve svolavatelně na hlavním stadionu.  

Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy:                                                                                                     

- startovní číslo se jménem na prsou,

- startovní číslo beze jména na zádech.  

Výjimkou jsou výška, tyč, dálka a trojskok, kde mohou mít závodníci, resp. závodnice, pouze jedno startovní číslo se jménem připevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou, nebo na zádech. 

Rozcvičování

V pátek 14.6.2024 bude hlavní stadion uzavřen, rozcvičování bude možné pouze na rozcvičovacím stadionu.

V sobotu 15. a v neděli 16.6.2024 je rozcvičování před vlastní soutěží povoleno pouze mimo závodní plochu hlavního stadionu, například na rozcvičovacím stadionu. 

 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu ve vyhrazené místnosti pod tribunou na hlavním stadionu v prostoru startu na 100m.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v určeném prostoru při vstupu na hlavní stadion u startu běhu na 100m. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, budou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v prostoru rozcvičovacího stadionu a u svolavatelny.
Předpokládané odchody ze svolavatelny před začátkem soutěže: běhy, chůze - 10 minut., překážky - 15minut., technické disciplíny - 30 minut., skok o tyči - 60minut.

Šatny

Šatny budou k dispozici v budově naproti restauraci a budou viditelně označeny. Slouží pouze k převlečení účastníků a pořadatel neručí za věci v nich odložené.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru rozcvičovacího stadionu.

 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru tribuny. Oficiální výsledky budou průběžně zveřejňovány na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na výsledkové tabuli (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 Technických pravidel).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává písemně podle pravidla 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel doložené vkladem ve výši 500 Kč, a to jury, kterou tvoří:

Technický delegát                                      Ladislav Kňákal/ Ondřej Veverka

Ředitel závodů                                           Oldřich Zvolánek

Hlavní rozhodčí                                          Jaroslav Beneš

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v tribuně stadionu.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů. Její stanoviště bude umístěno na hlavním stadionu uprostřed cílové rovinky pod tribunou.

Časový pořad

sobota, 15.6.2024

Čas Disciplíny
08:45 chůze 5000m Dci Finále chůze 5000m Dky Finále
09:00 kladivo 5kg Dci Finále
09:25 chůze 10000m Jři Finále chůze 10000m Jky Finále
10:30 Slavnostní zahájení
10:35 tyč Dci Finále oštěp 600g Jky Finále
10:40 1500 m Dky Finále dálka Dky Finále
10:50 1500 m Jky Finále
11:00 1500 m Dci Finále
11:10 1500 m Jři Finále výška Jky Finále kladivo 6kg Jři Finále
11:20 100m p 76,2-8,5 Dky Rozběh
11:40 100m p 83,8 Jky Rozběh
12:00 110m p 91,4 Dci Rozběh
12:20 110m p 99,1 Jři Rozběh
12:40 dálka Dci Finále oštěp 700g Dci Finále
12:45 100 m Dky Rozběh
13:00 100 m Jky Rozběh
13:15 100 m Dci Rozběh
13:30 100 m Jři Rozběh kladivo 3kg Dky Finále
13:50 100m p 76,2-8,5 Dky Finále
14:00 100m p 83,8 Jky Finále
14:10 110m p 91,4 Dci Finále výška Dky Finále
14:20 110m p 99,1 Jři Finále
14:30 100 m Dky Finále
14:35 100 m Jky Finále
14:40 100 m Dci Finále dálka Jky Finále oštěp 800g Jři Finále
14:45 100 m Jři Finále
15:00 800 m Dky Rozběh tyč Jři Finále
15:15 800 m Jky Rozběh
15:30 800 m Dci Rozběh
15:40 kladivo 4kg Jky Finále
15:45 800 m Jři Rozběh
16:00 300m p 76,2 Dky Rozběh
16:20 300m p 83,8 Dci Rozběh
16:40 400m p 76,2 Jky Rozběh dálka Jři Finále oštěp 500g Dky Finále
17:00 400m p 91,4 Jři Rozběh
17:25 400 m Dky Rozběh
17:40 400 m Jky Rozběh
17:50 koule 5kg Dci Finále
17:55 400 m Dci Rozběh
18:10 400 m Jři Rozběh
18:25 2000m p 76,2 Dky Finále
18:30 trojskok Dky Finále
18:35 3000m p 76,2 Jky Finále
18:55 2000m p 83,8 Dci Finále
19:10 3000m p 91,4 Jři Finále
19:25 4x100 m Dky Finále
19:40 4x100 m Jky Finále
19:50 4x100 m Dci Finále
20:00 4x100 m Jři Finále

neděle, 16.6.2024

Čas Disciplíny
09:15 disk 1,75kg Jři Finále
09:30 tyč Dky Finále trojskok Dci Finále
09:45 3000 m Dky Finále
10:00 3000 m Jky Finále výška Jři Finále koule 4kg Jky Finále
10:15 3000 m Dci Finále
10:30 5000 m Jři Finále
11:00 200 m Dky Rozběh
11:05 disk 1,5kg Dci Finále
11:15 200 m Jky Rozběh
11:30 200 m Dci Rozběh trojskok Jky Finále
11:40 koule 3kg Dky Finále
11:45 200 m Jři Rozběh
12:00 800 m Dky Finále
12:10 800 m Jky Finále
12:20 800 m Dci Finále
12:30 800 m Jři Finále
12:35 výška Dci Finále
13:00 300m p 76,2 Dky Finále disk 1kg Jky Finále
13:10 300m p 83,8 Dci Finále
13:20 400m p 76,2 Jky Finále
13:30 400m p 91,4 Jři Finále tyč Jky Finále trojskok Jři Finále
13:50 400 m Dky Finále
14:00 400 m Jky Finále koule 6kg Jři Finále
14:10 400 m Dci Finále
14:20 400 m Jři Finále
14:30 200 m Dky Finále
14:40 200 m Jky Finále
14:50 200 m Dci Finále disk 1kg Dky Finále
15:00 200 m Jři Finále
15:15 4x400 m Dky Finále
15:35 4x400 m Jky Finále
15:50 4x400 m Dci Finále
16:05 4x400 m Jři Finále

Stravování

Stravování a občerstvení bude zajištěno v areálu Městského stadionu.

Další informace

Ubytování pořadatel nezajišťuje.

Vyhlašování vítězů proběhne v blocích podle časového pořadu, uprostřed hlavního stadionu před tribunou. Technické disciplíny nebudou během vyhlašování přerušovány. První 3 závodníci obdrží kartičku s časem vyhlašování a shromáždí se uprostřed tribuny hlavního stadionu ve vymezeném prostoru 10minut před ceremoniálem.

Jménem atletického klubu SSK Vítkovice, z.s., přeji všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů a těším se s nimi na shledanou v Ostravě.

Oldřich Zvolánek

předseda organizačního výboru a ředitel závodu