Mistrovství ČR žáků a žákyň na dráze

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ TŽ Třinec

Datum

21.09.2024 - 22.09.2024

Místo

Třinec (Městský stadion na Lesní ulici)

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Ovčarik Adam
Ředitel závodu
Sajdok Stanislav
737238005
atletikatrinec@centrum.cz
Hlavní rozhodčí
Mgr. Rudolf Šimek
Technický ředitel
Sasyn Kamil
Lékař
MUDr. Chlebik Rene
Lékař
Ščerbová Erika
Vedoucí ceremoniálu
Vrátný Ladislav
Hospodář
Sasynová Jana
731492988
atletikatrinec@centrum.cz
Časomíru zajišťuje
ON LINE SYSTEM s.r.o.
Výsledky zpracoval
ON LINE SYSTEM s.r.o.

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012

Startují starší žáci a starší žákyně, příp. mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem. Štafety se u mistrovství na dráze přihlašují na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), atletický oddíl může přihlášit do každé soutěže pouze jednu štafetu. Jmenovité složení a obsazení jednotlivých úseků se hlásí až v místě konání závodů podle pokynů technického delegáta. Bude startovat a vybráno 24 štafet podle aktuálních tabulek.

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,2, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád.

Na závodní ploše stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, resp. závodnice, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a činovníci závodu. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem, resp. závodnicí, nebo osobou z jeho, resp. jejího doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka, resp. závodnice.

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v klubovém či oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v klubové či oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v databázi ČAS. Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinéze, se považuje reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéha. Totéž platí pro vyhlašování vítězů. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v sobotu 21.9.2024  od 8:30 hod. a v neděli 22.9. 2024 od 8:30 hod. v závodní kanceláři na kryté tribuně stadionu, v prostoru cíle. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 26.8.2024 do neděle 15.9.2024 23:59, včetně štafet.

V pondělí 16.9.2024 lze do 12:00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit an účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického klubu nebo oddílu, spedifický symbol:091, administrativní poplatek za přijetí dodatečné přihlášky ve výši 3000 Kč/ přihláška. Nebude-li tento poplatek nejpozději ve středu 18.9.2024 do 18:00 hodin připsán a účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to

- u zařazených závodníků resp. závodnic, a štafet od úterý 17.9. do čtvrtka 19.9.2024, ukončení prezentace je ve čtrtek 19. září 2024 do 18:00 hodin.

- u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 20.9.2024 do 18.00 hodin.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v pátek 20. září 2024 od 15.-18 hodin, v sobotu 21. září 2024 od 8.00 hodin a neděli 22. září 2024 od 8.00 hodin ve svolavatelně (vchod na portilehlé rovince v bráně borců. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky, ve skoku dalekém  a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na fotbalovém hřišti s umělým povrchem za hodinami stadionu, vrhači na vrhačské louce za hodinami stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v prostoru prezentace v bráně borců na protilehlé rovince.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v podchodu stadionu (brána borců) na protilehlé rovince.  Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v prostoru kryté tribuny a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy, Chůze 20 min, Technické disciplíny 30 min, Tyč 60 min.

Prezentace bude zahájena 35 minut a ukončena 5 minut před odchodem ze svolavatelny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici ve sportovní hale STARS, budou řádně označeny. Slouží jen k převlečení, za odložené věci pořadatel neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru kryté tribuny a ve svolavatelně.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru kryté tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavního  rozhodčího  jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří:

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v prostoru závodní kanceléře na tribuně stadionu.

Časový pořad

sobota, 21.9.2024

Čas Disciplíny
10:00 kladivo 3kg Žky Finále
12:00 kladivo 4kg Žci Finále
13:00 Slavnostní zahájení
13:05 tyč Žci Finále
13:15 100m p 76,2-8,2 Žky Rozběh
13:30 výška Žky Finále
13:35 100m p 83,8 Žci Finále
13:55 60 m Žky Rozběh
14:10 60 m Žci Rozběh
14:20 disk 1kg Žci Finále
14:25 800 m Žky Rozběh
14:40 800 m Žci Rozběh
14:55 100m p 76,2-8,2 Žky Finále
15:15 60 m Žky Finále
15:25 60 m Žci Finále
15:35 1500 m Žky Finále
15:50 1500 m Žci Finále výška Žci Finále
16:05 1500m p 76,2 Žci Finále
16:20 1500m p 76,2 Žky Finále tyč Žky Finále disk 0,75kg Žky Finále
16:35 300 m Žky Rozběh
16:50 300 m Žci Rozběh
17:05 chůze 3000m Žky Finále
17:30 chůze 3000m Žci Finále
17:55 4x60 m Žky Finále
18:20 4x60 m Žci Finále

neděle, 22.9.2024

Čas Disciplíny
10:00 200m p 76,2 Žky Rozběh dálka Žky Finále
10:10 oštěp 600g Žci Finále
10:15 200m p 76,2 Žci Rozběh koule 3kg Žky Finále
10:35 150 m Žky Rozběh
10:50 150 m Žci Rozběh
11:10 800 m Žky Finále
11:20 800 m Žci Finále
11:30 300 m Žky Finále
11:40 300 m Žci Finále
11:50 dálka Žci
11:55 200m p 76,2 Žky Finále
12:00 koule 4kg Žci Finále
12:05 200m p 76,2 Žci Finále oštěp 500g Žky Finále
12:15 150 m Žky Finále
12:25 150 m Žci Finále
12:35 3000 m Žky Finále
12:55 3000 m Žci Finále
13:15 4x300 m Žky Finále
13:40 4x300 m Žci Finále

Stravování

Bude zajištěno na stadionu a v přilehlých restaurcích - Hokejka, Relax, STARS

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno přímo v areálu stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno na parkovištích před městským stadionem a sportovní halou STARS.