Okresní kolo SAP - Vyškov

hlavicka_SAP

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub AHA Vyškov, z. s.

Datum

14.09.2023

Místo

Vyškov (Mlýnská 10, 68201 Vyškov)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Jiří Hajzler 702174796 jirkahajzler@seznam.cz
Ředitel závodu Luboš Stloukal 606747161 stloukal@lsfacility.cz
Hlavní rozhodčí Jiří Hajzler
Technický ředitel Stejskal Pavel
Hlasatel Libor Karas
Lékař ČČK - Danuše Adamcová
Vedoucí ceremoniálu Magdaléna Hajzlerová
Časomíru zajišťuje Ivo Čechmánek

Startují

ročníky 2004 - 2008
ročníky 2004 - 2008

Omezení startu:

Týmy jsou tvořeny maximálně 12 chlapci nebo dívkami.

Týmy tvoří dívky a chlapci, studenti 1. – 4. ročníku středních škol, u víceletých gymnázií kvinta až oktáva, narození v letech 2004 – 2008. Střední školy jsou gymnázia, SOŠ, SOU, ISŠ... Startovat nemohou studenti sportovních gymnázií a gymnázií, kteří mají ve vyučovacím programu sportovní přípravu zaměřenou na atletiku-kód studijního oboru 79-42-K/41, 61, 81 a studenti pomaturitního studia.

Soutěže

Chlapci 60 m, 400 m, 1500 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 5kg
Dívky 60 m, 200 m, 800 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Ve skoku dalekém a vrhu koulí mají všichni závodníci 4 pokusy.

Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje po celou dobu soutěže o 4 cm.

Bodování:

Za družstva bodují 2 nejlepší závodníci družstva v každé disciplíně a jedna štafeta.

V běžeckých disciplínách mohou nastoupit max. 3 členové 1 týmu, ale bodují jen 2 nejlepší.

Každý jednotlivec může startovat ve 2 disciplínách a štafetě.

Závodí se podle pravidel atletiky.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v označené místnosti tribuny stadionu, od 8.00 hod.

Porada vedoucích družstev proběhne v 8.30 hod. v závodní kanceláři. 

Přihlášky

Přihlašujte svá družstva do 13. 9. 2023 do 15 hod. prostřednictvím elektronické přihlášky zde na WEBu - přihláška.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu. Dále je možnost využít šatny na sportovní hale za parkem.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a www.stredoskolskypohar.cz .

Vítězná družstva obdrží poháry, medaile a diplomy.

Zdravotní služba

Zajišťuje ČČK - Danuše Adamcová.

Časový pořad

čtvrtek, 14.9.2023

Čas Disciplíny
09:00 60 m Dky výška Dci koule 5kg Dci
09:25 dálka Dky
09:40 60 m Dci
10:10 200 m Dky
10:20 výška Dky koule 3kg Dky
10:35 dálka Dci
10:50 400 m Dci
11:05 800 m Dky
11:20 1500 m Dci
11:35 4x200 m Dky
11:50 4x200 m Dci
12:15 Vyhlášení výsledků

Další informace

Vítězná družstva okresního kola postupují do krajského finále, které se koná 2. 10. 2023 v Břeclavi.

Více o soutěži viz: https://www.stredoskolskypohar.cz/o-soutezi .

Změna časového programu možná, na základě počtu přihlášených závodníků.

paticka_SAP