Republikové finále SAP

hlavicka_SAP

Pořadatel

Technicky zajišťuje Lokomotiva FOSFA Břeclav

Datum

11.10.2023

Místo

Břeclav (Veslařská 2753/1a)

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Flanderka Petr
Vedoucí projektu
Koptíková Hana
Předseda OV
Chlumecký Zbyněk
777604585
zbynek.c@seznam.cz
Ředitel závodu
Lánský Bořivoj
607949482
boblansky@seznam.cz
Hlavní rozhodčí
Zbyněk Chlumecký
Hlasatel
Petrjanoš Jiří
Lékař
Zubalíková Jana
Časomíru zajišťuje
OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval
OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2004 - 2008
ročníky 2004 - 2008

Týmy jsou tvořeny maximálně 12 chlapci nebo dívkami + 1 osoba doprovodu.

Týmy tvoří dívky a chlapci, studenti 1. – 4. ročníku středních škol, u víceletých gymnázií kvinta až oktáva, narození v letech 2004 – 2008. Střední školy jsou gymnázia, SOŠ, SOU, ISŠ... Startovat nemohou studenti sportovních gymnázií a gymnázií, kteří mají ve vyučovacím programu sportovní přípravu zaměřenou na atletiku-kód studijního oboru 79-42-K/41, 61, 81 a studenti pomaturitního studia.

Soutěže

Chlapci 60 m, 400 m, 1500 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 5kg
Dívky 60 m, 200 m, 800 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Omezení startu

Každý jednotlivec může startovat ve 2 disciplínách a štafetě.

V běžeckých disciplínách (60m, 200m, 400m, 800m, 1500m) mohou nastoupit max. 3 členové 1 týmu, ale bodují jen 2 nejlepší. V technických disciplínách (výška, dálka, koule) maximálně 2 členové 1 týmu. Za každý tým mohou startovat max. 2 štafety.

V případě zranění člena týmu před zahájením technické disciplíny může vedoucí týmu provést náhradu za člena, který splňuje podmínku, že jednotlivec může startovat max. ve 2 disciplínách a štafetě.

 

Disciplíny

Dívky: 60 m, 200 m, 800 m, výška, dálka, koule 3 kg, štafeta 4x 200 m
Chlapci: 60 m, 400 m, 1500 m, výška, dálka, koule 5 kg, štafeta 4x 200 m 

Bodování

Atletická kancelář 2.

Za družstvo bodují 2 nejlepší závodníci družstva v každé disciplíně a 1 štafeta. 

Závodí se podle pravidel atletiky, tohoto rozpisu vydaného Českým atletickým svazem  a časového programu pořadatelů okresních kol, krajských finále a Republikového finále. Rozpis (propozice) a pravidla atletiky jsou neměnné na všech úrovních soutěže (OK, KF, RF).

Postupový klíč

Vítězná družstva okresních kol postupují do krajského finále. 

Vítězná družstva krajského finále a dvě z celé ČR s nejvyšším součtem bodů postupují do republikového finále. 

Okresy mohou klíč upravit po dohodě s pořadatelem krajského finále - například využít divokých karet. 

Poznámky

  1. Bodování štafet 4x 200 m podle tabulky pro běh na 800 metrů mužů / žen
  2. Bodování 800 m dívek a 1500 m chlapců dle vícebojařů.
  3. Ve skoku dalekém a vrhu koulí mají všichni závodníci ve všech kolech 4 pokusy.
  4. Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje ve všech kolech po celou dobu soutěže o 4 cm.
  5. Při rovnosti bodů dvou nebo více družstev se pořadí určuje dle pravidel pro víceboje (č. 200, odst. 13)
  6. V Republikovém finále platí pro startování běhů stejná pravidla, jako pro závody ve vícebojích.
  7. U štafety se první úsek  běží v drahách po nejbližší hranu čáry seběhu k mantinelu podle P 17.5 Technických pravidel, kde atleti mohou své dráhy opustit (startuje se v drahách jako na 800 m a po absolvování první zatáčky, kterou běží závodníci v drahách, sbíhají k vnitřnímu mantinelu).

 

 

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 8.30 hod v rozhlasové kabině uprostřed /cílové rovinky/

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v sekci kalendář /Středoškolský pohár/ a to od 25.9. do . 8. 10. do 23:59. hod. V přihlášce je nutno uvést výkony, kvůli nasazení do rozběhu a do skupin u skoku vysokého.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu na multifunkčním hřišti a nebo na softbalovém hřišti.

Šatny

Šatny budou k dispozici ve sportovní hale. Za případné škody a ztráty pořadatel neodpovídá.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli uprostře cílové rovinky .Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Časový pořad

středa, 11.10.2023

Čas Disciplíny
10:45 Technická porada
11:10 Slavnostní zahájení
11:15 60 m Dky Běh 1
11:25 výška Dci Finále 1 dálka Dky Finále 1 koule 5kg Dci Finále 1
11:45 60 m Dci Běh 1
12:00 800 m Dky Běh 1
12:30 1500 m Dci Běh 1
13:00 200 m Dky Běh 1 výška Dky Finále 1 koule 3kg Dky Finále 1
13:10 dálka Dci Finále 1
13:30 400 m Dci Běh 1
14:30 4x200 m Dci Běh 1
14:45 4x200 m Dky Běh 1
15:00 Vyhlášení výsledků

Stravování

Školy se zajišťují stravu samostatně.

Možnosti ubytování


Rotunda

Adresa Zámecké náměstí 3304/14
Web
Telefon 775327005
Email
Poznámka 300 m o stadionu, 500,- Kč osoba


Hostel Zimní stadion

Adresa Pod Zámkem 2881/5, Břeclav 690 02
Web
Telefon 519325821, 733691527
Email
Poznámka 500 m o stadionu, 400 Kč osoba


Domov mládeže

Adresa Bří Mrštíků 2202/4
Web
Telefon 724645824
Email
Poznámka 800 m o stadionu, 250 Kč osoba


Hostel u nádraží

Adresa Stromořadní 839
Web
Telefon 608770858
Email
Poznámka 1 km o stadionu, 500 Kč osoba

Další informace

Časový pořad může být upraven dle aktuálního počtu přihlášených (hlavně v technických disciplínách). 

 

Družstvům ze vzdálených destinací (tj. dojezdová vzdálenost nad 200 km nebo doba dojezdu přes 2,5 hodiny), která postupí z 1. místa z Krajského finále, bude poskytnut příspěvek na ubytování z 10. 10. na 11. 10. a stravu (večeře 10. 10. a snídaně 11. 10.). Ubytování si zajišťují školy přímo v ubytovacích zařízeních, organizátor v propozicích nabízí možnosti v okolí stadionu. 

Všechna družstva dostanou příspěvek na dopravu, který bude vypočítán dle vzdálenosti a počtu závodníků. 

Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola.

paticka_SAP