3.kolo KPD dorostu a juniorů

podporil_UK_logo_vodorovne_MODRE_RGB

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl ASK Lovosice

Datum

03.09.2023

Místo

Lovosice (U stadionu 2)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Miroslav Pavlík 602118327
Hlavní rozhodčí Drahomír Venclíček
Řídící soutěže družstev Pavel Duffek 603155339 duffino.pavel@seznam.cz
Lékař MUDr. Goliašová
Časomíru zajišťuje David Lux
Výsledky zpracoval David Lux

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

junioři a juniorky (roč. 2004–2005) mohou startovat:

- v jednom dni pouze v jednom závodě na tratích 1500 m a delších.

- v jednom závodě maximálně ve třech disciplínách a štafetě.

dorostenci a dorostenky (roč. 2006-2007) mohou startovat:

- v jednom dni pouze v jednom závodě na tratích 800 m a delších.

- v jednom závodě maximálně ve třech disciplínách včetně štafety.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 300m p 83,8, 4x100 m, 4x400 m, výška, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 300m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 400m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 400m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v 9:00 hodin. Každý oddíl obdrží přehled přihlášených závodníků, ve kterém se bude pouze škrtat. Ukončení prezentace v 9:30 hodin. Sestavy štafet bude možné upravit do 13 hodin.

Startovné

  1. Starty mimo bodování:
    1. řídící pracovník může po dohodě s ředitelem závodu povolit start závodníka v soutěži tzv. „mimo bodování“, a to pouze u závodníků, kteří nestartují v družstvu,
    2. pokud řídící pracovník nerozhodne jinak, nemá tento závodník v hladkých bězích na 60 m a 100 m nárok na postup do finále a v dálce, v trojskoku, v kouli, v disku, v oštěpu a v kladivu nemá nárok na další 3 pokusy,
    3. pořadatel vybírá za starty mimo bodování poplatek za disciplínu 100,- Kč

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), od 18.08.2023 do pátku 01.09.2023 do 20:00 hodin.

V případě, že bude v disciplíně přihlášen pouze jeden závodník, lze přehlásit závodníka na jinou disciplínu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v budově za cílem.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově zimního stadionu, slouží pouze pro převléknutí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na nástěnce na budově za cílem nebo ON-LINE na webu ČAS. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zajistí MUDr. Goliašová.

Časový pořad

neděle, 3.9.2023

Čas Disciplíny
10:00 400m p 91,4 Jři Běh výška Jři Finále výška Dci Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Jky Finále disk 1,5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále
10:05 400m p 76,2 Jky Běh
10:20 300m p 76,2 Dky Běh
10:30 300m p 83,8 Dci Běh
10:40 100 m Jři Rozběh
10:50 100 m Dci Rozběh koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále disk 1kg Dky Finále disk 1kg Jky Finále
11:00 100 m Jky Rozběh
11:10 100 m Dky Rozběh
11:15 800 m Jři Běh 800 m Dci Běh výška Dky Finále výška Jky Finále
11:25 800 m Jky Běh 800 m Dky Běh
11:40 100 m Jři Finále
11:45 100 m Dci Finále oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g Jři Finále
11:55 100 m Jky Finále
12:00 100 m Dky Finále
12:10 400 m Jři Běh 400 m Dci Běh
12:25 400 m Dky Běh 400 m Jky Běh
12:30 trojskok Dci Finále trojskok Jři Finále
12:40 200 m Jři Běh oštěp 500g Dky Finále oštěp 600g Jky Finále
12:50 200 m Dci Běh
13:00 200 m Jky Běh
13:10 200 m Dky Běh
13:40 1500 m Jři Běh 1500 m Dci Běh kladivo 5kg Dci Finále kladivo 6kg Jři Finále
13:45 trojskok Dky Finále trojskok Jky Finále
13:55 1500 m Jky Běh 1500 m Dky Běh
14:15 4x100 m Jři Běh 4x100 m Dci Běh
14:30 4x100 m Dky Běh 4x100 m Jky Běh kladivo 3kg Dky Finále kladivo 4kg Jky Finále
14:45 4x400 m Jři Běh 4x400 m Dci Běh
15:00 4x400 m Dky Běh 4x400 m Jky Běh

Parkování

Parkoviště u zimního stadionu.