Semifinále MMaS družstev mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.

Datum

16.09.2023

Místo

Olomouc (Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3, 779 00, Olomouc)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Dočkal Drahoslav
Hlavní rozhodčí Zdeněk Rakowski
Řídící soutěže družstev Miroslav Sadil
Lékař ČKK Olomouc
Časomíru zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.
Výsledky zpracoval Atletický klub Olomouc z.s.

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011

Startují přihlášená družstva Olomouckého a Moravskoslezského kraje, která si zajistila postup z krajských soutěží. 

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena 1. patře atletické haly do 8:30 hodin. 

Technická porada vedoucích družstev proběhne v klubovně v 1. patře atletické haly v 9:00 hodin. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 4.9.2023 do čtvrtku 14.9.2023 do 20:00 hodin.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v garáži za cílem.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1. patře atletické haly. Šatny jsou veřejné, za odložené věci pořadatel neručí. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v cíli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zajišťuje Český červený kříž Olomouc.

Časový pořad

sobota, 16.9.2023

Čas Disciplíny
10:00 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh výška Žcm dálka Žkm koule 2kg Žkm oštěp 500g Žcm
10:20 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh
10:40 60 m Žkm Rozběh
11:00 60 m Žcm Rozběh koule 3kg Žcm oštěp 400g Žkm
11:20 800 m Žkm Běh
11:40 800 m Žcm Běh
11:45 výška Žkm dálka Žcm
12:00 60 m Žkm Finále A 60 m Žkm Finále B kriket Žcm
12:10 60 m Žcm Finále A 60 m Žcm Finále B
12:30 300 m Žkm Běh
12:40 300 m Žcm Běh
13:00 1500 m Žkm Běh kriket Žkm
13:15 1500 m Žcm Běh
13:30 150 m Žkm Běh
13:45 150 m Žcm Běh
14:00 4x60 m Žkm Běh
14:15 4x60 m Žcm Běh