4. kolo KPD mladšího žactva, skupina A

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Slovan Liberec, z.s.

Datum

13.09.2023

Místo

Liberec (Atletický stadion SPORT PARK Liberec 7 , H.Růžodol)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Vít Zákoucký
Hlavní rozhodčí Josef Nohýnek
Řídící soutěže družstev Ing. Pavel Procházka 776317378 propav@post.cz
Lékař Jenka Petr
Časomíru zajišťuje AC Slovan Liberec
Výsledky zpracoval Lenka Landová atletika.lib@volny.cz

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2012 - 2013

Závodník kategoríí mladeže a žactva může startovat v jednom stupni soutěže pouze za jedno družstvo mládeže nebo žactva.

Soutěže

Ml. žáci 150 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 150 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, dálka, koule 2kg, oštěp 400g

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v kamerovém domku nad cílovou rovinkou od 15:15 hodin.

Startovné

Startovné 100,- Kč za každého závodníka

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 04.09. 2023 do úterý 12.09. 2023 do 20:00.

Šatny

Na tribuně k převlečení , ne k odkládání oblečení. Cenné věci nenechávejte v šatně. 

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na tabulích u vstupu na atletický stadion. Kompletní výsledky budou zveřejněny ihned po skončení závodů na webových stránkách ČAS atletika.cz

Zdravotní služba

Zajišťuje VZS pan Petr Jenka v automobilu v cílovém prostoru.

Časový pořad

středa, 13.9.2023

Čas Disciplíny
16:00 4x60 m Žkm
16:10 4x60 m Žcm dálka Žkm
16:20 koule 3kg Žcm
16:30 60m p 76,2-7,7 Žkm oštěp 400g Žkm
16:40 60m p 76,2-7,7 Žcm
16:50 dálka Žcm koule 2kg Žkm
17:00 1500 m Žkm
17:10 1500 m Žcm oštěp 500g Žcm
17:30 150 m Žkm
17:40 150 m Žcm

Další informace

 Časový pořad může být upraven dle počtu startujících.