Finále KPD staršího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Mladá Boleslav z.s.

Datum

03.09.2023

Místo

Mladá Boleslav (U Stadionu 1118, 293 01 Mladá Boleslav)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Zdeněk Hanuš
Hlavní rozhodčí Karel Hoferek
Řídící soutěže družstev Petr Šindelář 775956875 sindelarp@seznam.cz

Startují

ročníky 2008 - 2011
ročníky 2008 - 2011

Závodník kategoríí mladeže a žactva může startovat v jednom stupni soutěže pouze za jedno družstvo mládeže nebo žactva.

 

Družstva: 

žáci - AC Mladá Boleslav, AC Turnov, AC TJ Jičín, TJ LIAZ Jablonec n.N., AC Slovan Liberec, TJ Slovan Varnsdorf,  DDM Cvikováček Cvikov, AC Rumburk

žákyně - AC Turnov, AC Mladá Boleslav, AC TJ Jičín, TJ LIAZ Jablonec n.N., AC Rumburk, AC Slovan Liberec, TJ Slovan Varnsdorf,  DDM Cvikováček Cvikov

 

 

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100m p 83,8, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100m p 76,2-8,2, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v tribuně nad cílovou rovinkou v neděli 3. září 2023 od 8:30 hodin.

 

Startovné

Startovné je ve výši 100 Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 21. 8. 2023 do 2. 9. 2023 do 20:00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v prostoru pod tribunou.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní fotbalové tribuně u startu 100 m. 

Pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na tribuně stadionu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na tribuně na atletický stadion. Kompletní výsledky budou zveřejněny ihned po skončení závodů na webových stránkách ČAS atletika.cz

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří:

Zdravotní služba

Po dobu závodu bude k dispozici zdravotní služba v prostoru cíle.

Časový pořad

neděle, 3.9.2023

Čas Disciplíny
09:30 chůze 3000m Žci chůze 3000m Žky
10:00 1500m p 76,2 Žci tyč Žci kladivo 4kg Žci oštěp 500g Žky
10:15 1500m p 76,2 Žky
10:30 4x60 m Žci
10:40 4x60 m Žky
10:50 60 m Žky Rozběh výška Žci dálka Žky
11:05 60 m Žci Rozběh
11:10 kladivo 3kg Žky oštěp 600g Žci
11:20 100m p 76,2-8,2 Žky
11:35 100m p 83,8 Žci
11:50 800 m Žky
12:00 800 m Žci tyč Žky
12:10 60 m Žky Finále
12:20 60 m Žci Finále
12:35 300 m Žky výška Žky dálka Žci
12:40 koule 3kg Žky disk 1kg Žci
12:50 300 m Žci
13:10 200m p 76,2 Žky
13:25 200m p 76,2 Žci
13:40 1500 m Žky
13:50 1500 m Žci
14:00 150 m Žky koule 4kg Žci disk 0,75kg Žky
14:15 150 m Žci
14:30 4x300 m Žky
14:45 4x300 m Žci

Další informace

Na Mistrovství Čech družstev st. žáků a st. žákyň postupují první 3 družstva žáků a první 2 družstva žákyň Libereckého kraje.