KPJ mužů a žen

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Mladá Boleslav z.s.

Datum

16.09.2023

Místo

Mladá Boleslav (U Stadionu 1118, 293 01 Mladá Boleslav)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Libor Dinga 734693832 ldinga@atletika.cz
Ředitel závodu Vladimír Koudelka
Hlavní rozhodčí Karel Hoferek

Startují

ročníky 1933 - 2009
ročníky 2004 - 2005
ročníky 1933 - 2009

Omezení startu:

V krajských přeborech mohou startovat závodníci jen v disciplinách rozsahu závodění své věkové kategorie.

Pořádající oddíl má právo odmítnout závodníky s nižší výkonností v případě velkého počtu přihlášených v některé disciplině.

V přeboru dospělých startují rovněž juniorské a dorostenecké kategorie a kategorie staršího žactva v disciplínách v rozsahu svého závodění.

Závodníci jiných krajů mohou v krajských přeborech startovat, ale bez nároku na postup do finále.

Soutěže

Junioři 110m p 99,1
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Záčátek utkání je v 9:30 z důvodu fotbalového utkání, které začíná v 15:00. Do 15:00 jsme nuceni vyklidit stadion.

Základní výšky (skok vysoký/skok o tyči): mužské kategorie 160/300 cm , ženské kategorie 135/200 cm.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na tribuně od 8:15 hodin.

 

 

Startovné

Startovné pro KPJ činí 100,- Kč za start.

Startovné pro závodníky MS činní 200 Kč za start. 

Startovné je potřeba uhradit nejpozději 45 minut před startem přihlášené disciplíny.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 4. 9. 2023 do 14. 9. 2023 22:00.

Upřesnění přihlášek provedou závodníci nejpozději 45 minut před zahájením své disciplíny.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v prostoru pod tribunou.

Šatny

Šatny pouze na tribuně.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na tribuně.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: ředitel závodu, hlavní rozhodčí a technický delegát

Zdravotní služba

Bude po celou dobu v prostoru cíle.

Časový pořad

sobota, 16.9.2023

Čas Disciplíny
09:30 100m p 83,8 Ž výška M dálka Ž kladivo 4kg Ž kladivo 7,26kg M
09:45 110m p 106,7 M 110m p 99,1 Jři tyč M
09:55 100 m Ž Rozběh
10:15 100 m M Rozběh
10:35 disk 1kg Ž disk 2kg M
10:40 800 m Ž
10:50 800 m M
11:00 100 m Ž Finále výška Ž dálka M
11:10 100 m M Finále
11:20 400 m Ž
11:30 400 m M
11:40 3000 m Ž koule 4kg Ž oštěp 800g M
12:00 5000 m M tyč Ž
12:20 trojskok Ž
12:30 400m p 76,2 Ž
12:40 400m p 91,4 M
12:50 200 m Ž
13:05 200 m M
13:10 koule 7,26kg M oštěp 600g Ž
13:20 trojskok M
13:25 1500 m Ž
13:35 1500 m M
13:45 4x100 m Ž
13:50 4x100 m M
14:00 4x400 m Ž
14:10 4x400 m M