Pětiboj mladšího žactva a vložené závody ostatních kategorií

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletika Slavkov u Brna, z.s.

Datum

03.09.2023

Místo

Slavkov u Brna (U Stadionu - městský stadion)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Holoch 606 714 910 treneri.atletika@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Petr Andrýsek
Časomíru zajišťuje Radim Bok
Výsledky zpracoval Petr Andrýsek

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2012 - 2013

Soutěže

Atletická přípravka-dívky 60 m, 150 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-hoši 60 m, 150 m, dálka, kriket
Žáci 60 m, 800 m
Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj
Žákyně 60 m, 800 m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

V pětiboji startují pouze kategorie ml. žactva.
Ostatní kategorie mohou startovat maximálně ve 3 disciplínách.

V hodu kriketovým míčkem budou kategorie přípravek házet 1 zkušební pokus a poté hned 3 soutěžní pokusy za sebou.
V technických disciplínách mají všichni závodníci tři soutěžní pokusy, tzn. neprobíhá finále 8 nejlepších.
Dálka se bude i pro kategorii přípravek skákat z odrazového břevna.
Hodnocení pětiboje probíhá podle bodovacích tabulek pětiboje mladšího žactva.

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu časového pořadu dle počtu přihlášených závodníků a průběhu jednotlivých soutěží.

Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu startujících v jednotlivých disciplínách. Případné škrty budou oznámeny nejpozději 1. 9. do 20:00 e-mailem na oficiální kontaktní adresy příslušných klubů (viz https://online.atletika.cz/clenska-sekce/oddily/adresar-oddilu/).

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8:00 v prostorech tribuny stadionu.
Prezence musí proběhnout minimálně 30 minut před začátkem dané disciplíny.

Startovné

Členové oddílů Atletika Slavkov u Brna a Orel Vyškov startovné neplatí.
Členové ostatních oddílů platí 150,- Kč za osobu.
Platba probíhá hotově při prezenci.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 21. 8. 2023 do 31. 8. 2023 20:00.
Start je umožněn pouze registrovaným závodníkům.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v rámci prezence v závodní kanceláři. Startovní čísla se vydávají pro běh na 800 m. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

neděle, 3.9.2023

Čas Disciplíny
08:40 pětiboj Žcm
08:45 dálka EleH
08:50 pětiboj Žkm
09:15 60 m EleH
09:30 60 m EleD
09:40 dálka EleD
09:45 60 m Žci
10:00 60 m Žky
11:20 kriket EleH
11:40 150 m EleH
11:55 150 m EleD
12:30 kriket EleD
12:40 800 m Žci
12:55 800 m Žky

Další informace

Předpokládaný časový pořad pětiboje ml. žactva:

 

Casak_petiboj