Mistrovství Čech družstev starších žáků a starších žákyň, skupina B

baner Bílina

Pořadatel

Technicky zajišťuje AK Bílina

Datum

09.09.2023

Místo

Bílina (Stadion Čestmíra Dudy)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Michal Töpfer-žáci 736 163 018 michal.topfer@gmail.com
Technický delegát Roman Málek-žákyně 607 055 680 accli@seznam.cz
Ředitel závodu Alexandra Adlerová 602 770 626 atletika@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Miroslav Eibl
Časomíru zajišťuje AK Bílina - Milan Holcr 606 879 207 milan.holcr@seznam.cz
Výsledky zpracoval Milan Holcr 606 879 207 milan.holcr@seznam.cz

Startují

ročníky 2008 - 2011
ročníky 2008 - 2011

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,2, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Závodí se podle brožury Atletické soutěže II. díl a Pravidel atletiky.

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí řídící soutěže podle výkonnosti závodníků.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a propozice závodu.

Sektory.
Dráha je šestiproudová, na dráze i na sektorech je položen Polytan WS. Maximální délka hřebů treter 6 mm. Měření časů elektronickou časomírou Omega Scan „O“ Vision STAR 110. Hod kladivem se uskuteční na kladivářském sektoru za řekou.

Technická porada.
Uskuteční se v prostorách restaurace U Kádi u železničního přejezdu od 9:30 hod. Porady se zúčastní ředitel závodů, hlavní rozhodčí, řídící soutěží a jeden vedoucí družstva.

Prezentace.
Bude probíhat u vrchníků disciplíny, konec prezentace je stanoven na 10 minut před zahájením disciplíny.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v den závodu v prvním patře budovy rozhlasu na stadionu od 9:00 hod.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 01.09.2023 do 07.09.2023 do 20:00 hodin

Rozcvičování

Mimo hlavní plochu stadionu, na pěšině kolem řeky nebo v parku na Kyselce.

Kontrola náčiní

Bude prováděna na stadionu v Bílině v době od 9:30 hod. do 13:00 hod. Závodníci, resp. závodnice mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, musí je však předložit ke kontrole nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže.

Šatny

Jsou na stadionu, sprchy jsou k dispozici v šatnách. Šatny slouží k převlékání a osobní hygieně závodníků, neslouží k úschově věcí osobní potřeby.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli umístěné na hangáru.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři řídící soutěže.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli umístěné na hangáru.
Výsledky budou též ON-LINE na WEBu ČASu.
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Václav Šlambora – Soukromá dopravní zdravotní služba. Stanoviště je u vchodu do stadionu.

Časový pořad

sobota, 9.9.2023

Čas Disciplíny
10:30 tyč Žky kladivo 4kg Žci oštěp 500g Žky chůze 3000m Žky Finále
11:00 chůze 3000m Žci Finále
11:30 60 m Žky Rozběh výška Žci
11:45 60 m Žci Rozběh
12:00 800 m Žky Běh dálka Žky kladivo 3kg Žky oštěp 600g Žci
12:15 800 m Žci Běh
12:30 100m p 76,2-8,2 Žky Běh
12:45 100m p 83,8 Žci Běh
13:00 60 m Žky Finále A 60 m Žky Finále B
13:15 60 m Žci Finále 60 m Žci Finále B výška Žky tyč Žci
13:30 300 m Žky Běh dálka Žci koule 4kg Žci disk 0,75kg Žky
13:45 300 m Žci Běh
14:00 1500m p 76,2 Žky Běh
14:15 1500m p 76,2 Žci Běh
14:30 3000 m Žky Běh
14:45 3000 m Žci Běh
15:00 200m p 76,2 Žky Běh koule 3kg Žky disk 1kg Žci
15:15 200m p 76,2 Žci Běh
15:30 150 m Žky Běh
15:45 150 m Žci Běh
16:00 1500 m Žky Běh
16:15 1500 m Žci Běh
16:30 4x60 m Žky Běh
16:45 4x60 m Žci Běh
17:00 4x300 m Žky Běh
17:15 4x300 m Žci Běh

Stravování

Tenisové kurty a restaurace U Kádi.

Parkování

Před vchodem do stadionu nebo v ulici Kyselská před železničním přejezdem a také na odstavném parkovišti viz obrázek.parkoviště

Další informace

Všem závodníkům a závodnicím přejeme dosažení co nejlepších výkonů a příjemný pobyt v Bílině.