Baráž o postup do I. ligy mužů a žen na Moravě a ve Slezsku

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Zlín, z.s.

Datum

02.09.2023

Místo

Zlín (Hradská 854, 760 01 Zlín)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Lukáš Vojtek 774 437 268 lvojtek@atletika.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Ludmila Antošová
Řídící soutěže družstev Miroslav Sadil, Vojtěch Kučírek ?739 061 883?, sadil@centrum.cz, v.kucirek@seznam.cz
Časomíru zajišťuje Atletický klub Zlín, z.s.
Výsledky zpracoval Filip Kotopulos

Startují

ročníky 1933 - 2009
ročníky 1933 - 2009

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, chůze 5000m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 5000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí řídící pracovníci podle výkonnosti přihlášených závodníků.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v administrativní budově (označeno) v sobotu dne 2.9.2023 od 8:30 hodin.

Porada vedoucích družstev bude v 9:30 hodin v závodní kanceláři.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25.8.2023 12:00 do 31.8.2023 20:00. 

Výdej startovních čísel

Startovní čísla pro běhy (800 a více) a chůzi budou vydávány v závodní kanceláři maximálně 20 minut před startem disciplíny. Závodník bez přiděleného startovního čísla nebude připuštěn k závodu. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno na stadionu mimo sektory, kde právě probíhají soutěže. Při soutěži v hodu kladivem je zakázáno se rozcvičovat na souběžné rovince se sektorem kladiva. ZÁVODNÍK, KTERÝ OPAKOVANĚ NEUPOSLECHNE VÝZVU K OPUŠTĚNÍ PROSTORU MŮŽE BÝT ZE ZÁVODU VYLOUČEN!

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v řádně označeném prostoru před skladem náčiní.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově šaten a budou řádně označeny. 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na tribuně ve vymezeném prostoru.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určují v závodní kanceláři řídící pracovníci. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na označeném místě na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: Ředitel závodu, hlavní rozhodčí a řídící pracovník příslušné soutěže

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude přítomna v prosotoru cíle ve vymezeném a řádně označeném prostoru.

Časový pořad

sobota, 2.9.2023

Čas Disciplíny
09:30 kladivo 7,26kg M Finále
09:45 chůze 5000m Ž Finále chůze 5000m M Finále
10:00 tyč Ž Finále dálka M Finále koule 4kg Ž Finále
10:30 100m p 83,8 Ž Finále
10:45 110m p 106,7 M Finále výška Ž Finále kladivo 4kg Ž Finále
11:00 100 m Ž Rozběh
11:20 100 m M Rozběh koule 7,26kg M Finále
11:30 dálka Ž Finále
11:40 800 m Ž Finále
11:50 800 m M Finále oštěp 600g Ž Finále
12:10 5000 m M Finále
12:30 výška M Finále tyč M Finále
12:35 100 m Ž Finále
12:45 100 m M Finále
12:55 400 m Ž Finále disk 2kg M Finále
13:10 400 m M Finále trojskok Ž Finále
13:25 5000 m Ž Finále
14:00 400m p 76,2 Ž Finále disk 1kg Ž Finále
14:15 400m p 91,4 M Finále
14:30 200 m Ž Finále trojskok M Finále
14:45 200 m M Finále
15:00 1500 m Ž Finále oštěp 800g M Finále
15:15 1500 m M Finále
15:30 4x100 m Ž Finále
15:45 4x100 m M Finále
16:00 4x400 m Ž Finále
16:15 4x400 m M Finále

Stravování

V areálu bude umístěno občerstvení, k dispozici bude nedaleká pizzerie (60 m).