Mezikrajové utkání mladšího žactva skupina C - Zlínský, Jihomoravský, Moravskoslezský kraj a kraj Olomouc

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Atletika Holešov

Datum

28.09.2023

Místo

Holešov (Partyzánská ulice - vedle koupaliště)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Jiří Kadla 731 196 274 jirkakadla@gmail.com
Vedoucí projektu Jan Koutník +420 721 435 22
Ředitel závodu Jakub Hřib 608 004 177 atletika-holesov@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Zuzana Odstrčilíková
Časomíru zajišťuje Atletika Holešov
Výsledky zpracoval Veronika Hřibová

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011
ročníky 1924 - 2022

Za každé krajské družstvo startují v každé individuální disciplíně 2 závodníci / závodnice. Za každé krajské družstvo může startovat pouze 1 štafeta.

Závodníci mohou startovat v nejvýše 2 individuálních disciplínách, nebo v 1 individuální disciplíně + 1 štafetě. 

Startují: Zlínský, Jihomoravský, Moravskoslezský kraj a kraj Olomouc

Soutěže

Mix 4x60 m, 4x200 m, 6-3-1-8
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 600 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g

Technická ustanovení

Disciplíny a jejich formát:

Počet závodníků za kraj: 44
Počet disciplín: 22


Disciplíny:

žáci:                60 m, 60 m př., 150 m, 800 m, dálka, výška, koule 3 kg, oštěp 500 g

žákyně:           60 m, 60 m př., 150 m, 600 m, dálka, výška, koule 2 kg, oštěp 400 g

štafety:            4x60 m mix, 4x200 m mix, hunt 600 m žákyně – 300 m žáci – 100 m žákyně – 800 m žáci


 

Závodníci mohou startovat v nejvýše 2 individuálních disciplínách, nebo v 1 individuální disciplíně + 1 štafetě. 

 

 

 

Disciplína

Formát

Počet lidí za tým

Chlapci

Dívky

Poznámka

60 m

Běhy

4

2

2

 

60 m př

Běhy

4

2

2

 

150 m

Běhy

4

2

2

 

600 m

Finále

2

 

2

 

800 m

Finále

2

2

 

 

dálka

Základní skupina + finálová skupina – souboji Head to Head (jeden proti druhému)

4

2

2

 

výška

Finále – Závodník může skákat pouze 5 výšek a na každou má pouze 2 pokusy

4

2

2

 

Koule

Základní skupina + finálová skupina – souboj Head to Head (jeden proti druhému)

4

2

2

 

Oštěp

Základní skupina + finálová skupina – souboj Head to Head (jeden proti druhému)

4

2

2

 

4x 60 mix

finále

4

2

2

 

4x 200 mix

finále

4

2

2

 

The Hunt

finále

4

2

2

600-300-100-800

 

Celkem závodníků za kraj

44

22

22

 

 

Technická ustanovení

Běhy

Individuální běhy probíhají dle pravidel atletiky beze změn. V každé disciplíně mohou startovat 2 závodníci za kraj.

Sprinty – body dle celkového pořadí na základě dosažených časů.

Běhy – body dle pořadí v běhu (2 závodníci z každého kraje)

Při 5 družstvech jsou soutěže v běhu na 60 m, 60 m př. a 150 m rozděleny do 2 běhů. V běhu A startuje pouze startuje závodník z kraje, který má lepší SB. V běhu B reprezentant kraje s horším SB.

V běhu na 600/800 m startují všichni závodníci v 1 běhu a body pro tým získávají dle pořadí v cíli.

Štafety

Ve štafetách 4x60 m mix a 4x200 m mix startují 2 chlapci a 2 dívky z kraje v libovolném pořadí, určeným vedoucím týmu. Štafeta 4x60 m se běží klasicky celá v drahách s předávacím územím 30m. Štafeta 4x200 m se běží prvních 100 m v drahách a předávací území je 20m.

 

The ‚Hunt‘ – Stíhací štafeta

Po ukončení všech disciplín je soutěž zakončena závěrečnou stíhací štafetou, ve které se rozhodne a celkovém pořadí krajů. Kraje startují v handicapech dle získaných bodů během předchozího průběhu soutěže. Body jsou přepočteny na čas, kdy tým, který získal nejvíce bodů startuje v čase 0. Následně vybíhají týmy na svou závěrečnou disciplínu s odstupem vypočítaným na základě získaných bodů. U každého závodníka je rozhodčí, který jej vpustí do závodu a na jehož pokyn závodník vystartuje. První úsek běží prvních 100 m v drahách, dále pak závodnice sbíhají k mantinelu. Předávací území 20 m.

Pořadí jednotlivých úseků štafety: 600 (dívka) – 300 (chlapec) – 100 (dívka) – 800 (chlapec)

 

 

 

 

 

 

 

Skok daleký, vrh koulí, hod oštěpem

Úvodní 3 pokusy probíhají dle pravidel atletiky (kvalifikace). Prvních 8 závodníků z kvalifikace postupuje do vyřazovacích bojů. Závodníci se na základě kvalifikace utkají ve vyřazovacím pavouku o konečné umístění v souboji Head to Head. Závodníci postupují do pavouka o 1. – 4. místo a o 5. – 8. místo. Při účasti 10 závodníků závodníci na 9. a 10. místě nepostupují do finálového pavouka.

 

Pavouk pro finále.

 

Skok vysoký

Postupové výšky jsou určeny TD na základě přihlášených startujících. Závodníci si po rozcvičení zvolí 5 výšek, které budou skákat. Soutěží se dle pravidel atletiky s rozdílem, že na jednu výšku jsou pouze 2 pokusy.  Závodníci získávají body dle pořadí na základě nejvyšší překonané výšky.

Bodování

Každý závodník, který v soutěži startuje je pro družstvo důležitý a má přímý efekt na celkový výsledek týmu. Bodování při 5 týmech: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bod, v případě 4 týmů: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bod. Každý bod se přepočítává na čas jako 0,20s, to znamená, že pokud tým A získá 100 bodů a tým B 90 bodů, bude startovat tým B 2,0 s za týmem A do závěrečné štafety.

 

Odměny:

Každé družstvo obdrží za umístění v celkovém pořadí (společně mladší žáci a mladší žákyně) pohár.

Družstva na prvním až třetím místě obdrží navíc medaile.

Vítězové individuálních disciplín budou odměněni medailí.

 

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v označeném prostoru na tribuně od 9:30 hodin do skončení závodů.

Porada vedoucích družstev proběhne v 10:45 v klubovně.

Přihlášky

Podávají Krajské atletické svazy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 12. 9. 2023 do 26. 9. 2023 23:59.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od ___ v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v: ___

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v ___

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat přímo u disciplíny nejpozději 15 minut před startem soutěže.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v ___, a to pro závodníky šatny č. ___ a pro závodnice šatny č. ___ Dále je možnost využít šatny v ___

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v ___

 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v ___ Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány okamžitě po skončení soutěže a to ústně příslušnému vrchníkovi. 
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se bude řešit neprodleně s jury závodu.
Jury tvoří: Ředitel závodu, hlavní rozhodčí a technický delegát

Jelikož se jedná o formát DNA a všechny disciplíny na sebe navazují, musí být rozhodnutí vynášena co nejrychleji, před poslední disciplínou tedy stíhací štafetou musí být všechny případné protesty vyřešeny, protože po odstartování štafety již rozhodnutí nejdou měnit.

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené místnosti v přístavbě atletické tribuny za cílovou rovinkou.

Časový pořad

čtvrtek, 28.9.2023

Čas Disciplíny
12:00 4x200 m Mix
12:05 výška Žcm Finále dálka Žkm Finále koule 2kg Žkm Finále oštěp 500g Žcm Finále
12:10 60 m Žcm Finále
12:20 60 m Žkm Finále
12:35 60m p 76,2-7,7 Žcm
12:50 60m p 76,2-7,7 Žkm
13:05 150 m Žcm
13:15 150 m Žkm
13:20 výška Žkm
13:25 dálka Žcm koule 3kg Žcm oštěp 400g Žkm
14:35 600 m Žkm
14:55 800 m Žcm
15:15 4x60 m Mix
15:35 6-3-1-8 Mix