Mezikrajové utkání družstev mladšího žactva

logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Lokomotiva Trutnov, z.s.

Datum

28.09.2023

Místo

Trutnov (Na Lukách 466)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Adam Ovčarik 739840916 aovcarik@atletika.cz
Ředitel závodu Petr Musil 605205427 muna.trutn@centrum.cz
Hlavní rozhodčí Josef Matěna
Časomíru zajišťuje TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.
Výsledky zpracoval Michaela Musilová 739008143 musilova.m@centrum.cz

Startují

ročníky 2010 - 2012
ročníky 2010 - 2012

Zúčastněné kraje: Ústecký, Liberecký, Pardubický, Královéhradecký a Praha

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g

Technická ustanovení

Za každé krajské družstvo mladších žáků a mladších žákyň startují v každé disciplíně v bězích max. 3 závodníci, v technických disciplínách 3 závodníci a 2 štafety 4x60 m. Start závodníka je povolen ve 2 individuálních disciplínách a 1 štafetě.

Bodování: 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1  v individuálních disciplínách; 11-9-8-7-6 ve štafetách. Pro hodnocení se sčítají body členů družstva. Při vzájemné bodové shodě v soutěži družstev rozhoduje větší počet umístění na prvních, resp. dalších umístění, v individuálních starech.

Do celkového bodování se družstvu započítávají body za umístění za dva nejlepší výkony v individuálních disciplínách a jedné štafetě v každé kategorii. Společné družstvo tvoří maximálně 20 žáků a 20 žákyň.

V běhu na 60 m se uskuteční pouze 8 členné finále A. Postupový klíč bude určen na technické poradě, stejně jako základní výšky u skoku vysokého a jejich postupné zvyšování. Každý závodník v technických disciplínách, kromě výšky, má 4 pokusy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostorách tribuny v den závodu od 8:45 hodin. Případné změny je nutno provést nejpozději do 9:45 hodin. Přípustné jsou pouze škrty a ve výjimečných případech doplnění náhradníků. Nejsou možné přesuny mezi disciplínami.

Technická porada proběhne v 10:00 v klubovně oddílu. Za každé krajské družstvo se mohou zúčastnit 2 zástupci.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) nejpozději do úterý 26. 9. 2023 do 20.00 hodin. 

Závodník může být přihlášen jen k tolika disciplínám, ke kolika může nastoupit, tzn. ke dvěma individuálním a jedné štafetě.

Přihlášky štafet je možné provést online, nejpozději však na technické poradě. Do 13:00 je pak možné provést případné změny z důvodu zranění apod.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději do 10.30 předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v prostorách nářaďovny. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách tribuny, pořadatel za odložené věci neručí. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotník bude přítomen v prostoru cíle.

Časový pořad

čtvrtek, 28.9.2023

Čas Disciplíny
11:00 60m p 76,2-7,7 Žcm výška Žcm dálka Žkm oštěp 500g Žcm
11:15 60m p 76,2-7,7 Žkm
11:30 60 m Žcm Rozběh
11:45 60 m Žkm Rozběh
12:05 800 m Žcm oštěp 400g Žkm
12:15 800 m Žkm výška Žkm dálka Žcm
13:00 60 m Žcm Finále koule 3kg Žcm
13:10 60 m Žkm Finále
13:30 150 m Žcm
13:45 150 m Žkm
14:00 4x60 m Žcm koule 2kg Žkm
14:30 4x60 m Žkm
15:00 Slavnostní vyhlášení výsledků

Stravování

Základní občerstvení v restauŕaci na stadionu. 

Další informace

Časový pořad je pouze orientační. 

khk