Mezikrajové utkání družstev mladšího žactva

eletronické propozice lišta_jihlava

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Jihlava z.s.

Datum

28.09.2023

Místo

Jihlava (Stadion Na Stoupách)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Vratislav Fišera 606748153 fisera_vratislav@post.cz
Ředitel závodu Pavel Nosek 732919457 info@atletikajihlava.cz
Hlavní rozhodčí Marie Pytlíková 605873185 pytlikova.marie@seznam.cz

Startují

ročníky 2010 - 2012
ročníky 2010 - 2012

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g

Technická ustanovení

Startují závodníci kategorie mladšího žactva - ročník narození 2010 - 2012

Za každé krajské družstvo mladších žáků a mladších žákyň startují v každé disciplíně v bězích max. 3 závodníci, v technických disciplínách 3 závodníci a 2 štafety 4x60 m. Start závodníka je povolen ve 2 individuálních disciplínách a 1 štafetě.

Bodování: 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 v individuálních disciplínách; 10-8-6-4-2 ve štafetách. Pro hodnocení se sčítají body členů družstva. Při vzájemné bodové shodě v soutěži družstev rozhoduje větší počet umístění na prvních, resp. dalších umístění, v individuálních starech.

Do celkového bodování se družstvu započítávají body za umístění za dva nejlepší výkony v individuálních disciplínách a jedné štafetě v každé kategorii. Body v běhu na 60 m získávají závodníci dle pořadí ve finálových bězích. Společné družstvo tvoří maximálně 20 žáků a 20 žákyň.

Postup do finále v běhu na 60 m bude stanoven TD na technické poradě, stejně jako základní výšky u skoku vysokého a jejich postupné zvyšování. Každý závodník má ve skoku dalekém, ve vrhu koulí a v hodu oštěpem 4 pokusy. Ve skoku vysokém není omezení pokusů.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v horním patře tribuny od 9:30 hodin. Případné změny je nutno provést do 10:15 hodin.

Technická porada proběhne v 10:30 v závodní kanceláři. Za každé krajské družstvo se mohou zúčastnit 2 zástupci.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 26.9.2023 do 20:00.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu na umělé trávě vedle atletického oválu.

Na umělou trávu je zákaz vstupu v tretrách.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v určeném prostoru doskočiště skoku dalekého v čase od 10:30 do 11:30 hodin.

Šatny

Šatny jsou k dispozici ve spodní části tribuny stadionu. Pořadatel neručí za odložené věci v šatnách.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně stadionu. Oficiální výsledky budou průběžně zveřejňovány na na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

čtvrtek, 28.9.2023

Čas Disciplíny
11:30 4x60 m Žcm Běh výška Žcm Finále
11:40 4x60 m Žkm Běh
11:55 800 m Žcm Běh dálka Žkm Finále koule 2kg Žkm Finále
12:10 800 m Žkm Běh
12:20 60 m Žcm Rozběh oštěp 500g Žcm Finále
12:35 60 m Žkm Rozběh
13:00 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh výška Žkm Finále
13:10 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh koule 3kg Žcm Finále
13:35 60 m Žcm Finále dálka Žcm Finále
13:45 60 m Žkm Finále oštěp 400g Žkm Finále
13:55 150 m Žcm Běh
14:10 150 m Žkm Běh
14:35 Slavnostní vyhlášení

Stravování

Bude zajištěno v bufetu vedle tribuny.

Parkování

Parkování bude zajištěno na parkovišti stadionu a na parkovišti před vrhačskou loukou.

Další informace

Závodu se účastní Karlovarský kraj, Západočeský kraj, Jihočeský kraj, Středočeský kraj a Kraj Vysočina