XXXVI. ročník Memoriálu Hany Trejbalové, XIII. ročník Memoriálu Jarise Alexy

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Athletic club Mariánské Lázně, z.s.

Datum

12.09.2023

Místo

Mariánské Lázně (Stadion u Ferdinandova pramene, Mariánské Lázně)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Viktor Borsík 606 619 936 v.borsik@tiscali.cz
Hlavní rozhodčí Jaroslav Vébr
Technický ředitel Stanislava Blovská
Časomíru zajišťuje ŠAK Chodov 607992873 mzitka@centrum.cz
Výsledky zpracoval Miloslav Zítka 607992873 mzitka@centrum.cz

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2008 - 2009

Žci/Žky: 60 m, 150 m, (start mladšího žactva není přípustný

Soutěže

Muži 100 m, 400 m, 800 m, výška
Ženy 100 m, 400 m, 800 m
Žáci 60 m, 150 m
Žákyně 60 m, 150 m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 15:00 hodin na stadionu.

Startovné

Startovné činí 100,- Kč za závodníka.

Přihlášky

Přihlášky pouze přes kancelář ČAS. Uzávěrka přihlášek je dne 11. září 2023 do 23.59 hod.

Přihlášení na místě bude možné jen ve výjimečných případech, po dohodě s technickým ředitelem závodu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny po skončení závodu na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

úterý, 12.9.2023

Čas Disciplíny
16:05 60 m Žky Běh 1
16:20 60 m Žci Běh 1
16:35 100 m Ž Běh 01
16:45 100 m M Běh 01
16:55 150 m Žky Běh 01 výška M Finále
17:10 150 m Žci Běh 01
17:30 400 m M Běh 01
17:40 400 m Ž Běh 01
18:00 800 m Ž Běh 1
18:10 800 m M Běh 1

Další informace

Rozsah disciplín:
Muži:
100 m
400 m
800 m jako Velká cena města Mariánské Lázně
výška jako Memoriál Jarise Alexy

Ženy:
100 m jako Memoriál Hany Trejbalové
400 m
800 m jako Velká cena společnosti Firma Šimánek

Žci/Žky: 60 m, 150 m, (start mladšího žactva není přípustný)


Finanční prémie pro první tři v závodě:  
limity:
100 m M    1200 600 400         10,99 s
100 m Ž     1200 600 400        12,19 s
400 m M    1200 600 400         49,29 s
400 m Ž     1200 600 400         56,29 s
800 m M    2000 1000 600     1:55,03 min
800 m Ž     2000 1000 600     2:13,01 min
Výška M     3000 2000 1000   205 cm

Plná výše prémií bude vyplacena při splnění daného limitu. Při nesplnění limitu se vyplácí polovina vypsané prémie. Při nastoupení méně než tří závodníků nebo závodnic do soutěže se prémie nevyplácí. Základní výška v soutěži mužů je 180 cm, zvyšování po 5cm do výše 205cm, nad 205 cm po 3 cm.

Závodní kancelář bude otevřena v den závodu od 15.00 hod. na stadionu, Přihlášky pouze přes kancelář ČAS. Uzávěrka přihlášek je dne 11. září 2023 do 24.00 hod. Přihlášení na místě bude možné jen ve výjimečných případech, po dohodě s technickým ředitelem závodu.
Běhy na 60 m, 100 m, 150 m a 400 m se běží rovnou jako finále, o pořadí rozhodne dosažený čas. V případě malého počtu přihlášených závodníků a závodnic se mohou disciplíny sloučit.
Startovné činí 100,- Kč za závodníka.
Závodí se na umělém povrchu Polytan (dráha i sektory), časomíra je elektronická (ŠAK Chodov). Dráha je šestiproudá na celém oválu.

Info:
v.borsik@tiscali.cz tel. 606 619 936