Semifinále Mistrovství Moravy a Slezska družstev mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Zlín, z.s.

Datum

16.09.2023

Místo

Zlín (Hradská 854, 760 01 Zlín)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Lukáš Vojtek
Hlavní rozhodčí Ing. Ludmila Antošová
Řídící soutěže družstev Lukáš Vojtek
Časomíru zajišťuje Atletický klub Zlín, z.s.
Výsledky zpracoval Kotopulos Filip

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011

Startují přihlášená družstva Zlínského a Jihomoravského kraje, která si zajistila postup z krajských soutěží. 

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí řídící pracovník podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 8.30 hodin v 1. patře na Stadionu Mládeže.

Technická porada vedoucích družstev proběhne v 1. patře na Stadionu Mládeže v 9:00 hodin. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 08.9.2023 10:00 do 14.9.2023 20:00

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve skladu naproti hlavního vstupu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici areálu stadionu na označených místech.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně pod Rugby budovou. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 16.9.2023

Čas Disciplíny
10:00 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh výška Žcm Finále dálka Žkm Finále koule 2kg Žkm Finále oštěp 500g Žcm Finále
10:20 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh
10:40 60 m Žkm Rozběh
11:00 60 m Žcm Rozběh koule 3kg Žcm Finále oštěp 400g Žkm Finále
11:20 800 m Žkm Běh
11:40 800 m Žcm Běh
11:45 výška Žkm Finále dálka Žcm Finále
12:00 60 m Žkm Finále A 60 m Žkm Finále B kriket Žcm Finále
12:10 60 m Žcm Finále A 60 m Žcm Finále B
12:30 300 m Žkm Běh
12:40 300 m Žcm Běh
13:00 1500 m Žkm Běh kriket Žkm Finále
13:15 1500 m Žcm Běh
13:30 150 m Žkm Běh
13:45 150 m Žcm Běh
14:00 4x60 m Žkm Běh
14:15 4x60 m Žcm Běh