Finále družstev mladšího žactva STČ kraje

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SKP Olympia Kutná Hora z.s.

Datum

23.09.2023

Místo

Kutná Hora (Střelecká 617)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Karel Ptáček 773800491 ptacekkarel@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Jana Červenková
Řídící soutěže družstev Jana Červenková
Hlasatel Mgr. Tomáš Kaprálek
Lékař MUDr. Lukáš Cibulka
Časomíru zajišťuje SKP Olympia Kutná Hora
Výsledky zpracoval Petra Vaňková SKP Olympia Kutná Hora

Startují

ročníky 2010 - 2012
ročníky 2010 - 2012

Startující závodníci/závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce MZ č.391/213 S., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku. Za dodržení tohoto ustanovení odpovídají atletické oddíly a kluby.

Závodníci/závodnice mohou startovat pouze v oddílovém dresu (kombinéze).

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, 4x300 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, 4x300 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí techničtí delegáti podle výkonnosti.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Finále A krajského přeboru STČ kraje se zúčastní postupující družstva ze skupin:

  • žáci - TJ Sokol Kolín, SKP Nymburk, Atletika Benešov, SKP Olympia Kutná Hora, A.C.TEPO Kladno, TJ Lokomotiva Beroun, ASK DIPOLI, AO Střela Žebrák, SK LS Kladno, Atletika Líbeznice, Atletika Stará Boleslav, TJ Sokol Říčany
  • žákyně - TJ Sokol Kolín, SKP Nymburk, Atletika Benešov, SKP Olympia Kutná Hora, A.C.TEPO Kladno, TJ Lokomotiva Beroun, ASK DIPOLI, AO Střela Žebrák, SK LS Kladno, Atletika Líbeznice, Atletika Čelákovice, TJ Neratovice

Družstvo tvoří maximálně 15 závodníků/závodnic. Závodníci/závodnice startují v oddílovém dresu. Nesmí startovat mladší žáci a žákyně, kteří startovali ve finále staršího žactva. Žáci a žákyně smí startovat ve třech disciplinách (3 individuální, 2 individuální + 1 štafeta, 1 individuální + 2 štafety). V individuálních disciplinách mohou startovat pouze v jedné disciplině 300 m a delší trati.

STARTY MIMO SOUTĚŽ NEBUDOU POVOLENY!!!!

Na závodní ploše stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci/závodnice, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a činovníci závodu. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem/závodnicí nebo osobou z jejího doprovodu (trenér, vedoucí, ...) bude potrestáno diskvalifikací závodníka/závodnice a odečtení jím získaných bodů.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hlavní budově od 8:45 hodin. Technická porada v 9:00 v klubovně.

V přihlášených startech možno provádět pouze škrty.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 14.9.2023 12:00 do středy 20.9.2023 20:00 hod.

Přihlášky do štafet 4x60m a 4x300m podávají atletické oddíly do 12:00 v kanceláři závodu.

Jedná se o finále soutěže, takže bude vybrán omezený počet závodníků s odpovídajícími výkony. U technických disciplin bude vybráno podle výkonů přihlášených závodníků maximálně 36 (u dálky 30 závodníků), u běhů 48, u běhů 800 a 1500m 30 závodníků. Seznam vybraných závodníků bude nejdéle v pátek 22.9. zveřejněn na stránkách ČASu.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla obdrží závodníci a závodnice u startéra pouze na běhy 800 m a delší.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na přilehlých prostorách. Vrhat, házet a manipulovat s náčiním mimo závodní sektor je zakázáno.

Svolavatelna

Každý závodník, závodnice  se musí osobně prezentovat před zahájením soutěže u vrchníků technických disciplin nebo startérů v případě běžeckých disciplin.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budově v omezeném počtu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli . Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel). Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.
Jury tvoří: řídící soutěže, hlavní rozhodčí a ředitel závodu

Zdravotní služba

Zdravotní služba zajištěna, bude poblíž závodní kanceláře.

Časový pořad

sobota, 23.9.2023

Čas Disciplíny
10:00 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh výška Žcm Finále dálka Žkm Finále koule 2kg Žkm Finále kriket Žcm Finále
10:15 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh
10:30 60 m Žkm Rozběh
10:50 60 m Žcm Rozběh
11:00 kriket Žkm Finále
11:10 800 m Žkm Běh
11:30 800 m Žcm Běh výška Žkm Finále dálka Žcm Finále koule 3kg Žcm Finále
11:50 60 m Žkm Finále
12:00 60 m Žcm Finále oštěp 500g Žcm Finále
12:20 300 m Žkm Běh
12:35 300 m Žcm Běh
13:00 1500 m Žkm Běh oštěp 400g Žkm Finále
13:15 1500 m Žcm Běh
13:40 150 m Žkm Běh
13:55 150 m Žcm Běh
14:20 4x60 m Žkm Běh
14:30 4x60 m Žcm Běh
14:35 4x300 m Žkm Běh
14:50 4x300 m Žcm Běh
15:15 Slavnostní vyhlášení vítězů

Stravování

Zajištěno v bufetu na stadionu.

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno na přilehlých parkovištích.