Náborové závody TJ Sušice

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sušice, z.s.

Datum

23.09.2023

Místo

Sušice (Sušice, Volšovská ulice )

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Václav Svoboda
Hlavní rozhodčí Jaroslav Havel
Časomíru zajišťuje p. Průša
Výsledky zpracoval p. Průša

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2014 - 2020
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2014 - 2020
ročníky 2012 - 2013

Soutěže

Dorostenci 100 m, tyč, dálka, koule 5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, tyč, dálka, koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 600g
Atletická přípravka-dívky 60 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-hoši 60 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, dálka, kriket
Žáci 60 m, 150 m, tyč, dálka, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 150 m, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, tyč, dálka, kladivo 3kg, oštěp 500g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 5.9.2023 do 21.9.2023 do 20:00 h.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 23.9.2023

Čas Disciplíny
13:30 kladivo 3kg Žky Finále kladivo 3kg Dky Finále kladivo 4kg Žci Finále kladivo 5kg Dci Finále
14:00 60 m Žkm Finále dálka EleH Finále dálka EleHm Finále kriket EleDm Finále kriket EleD Finále
14:15 60 m Žcm Finále
14:30 60 m Žky Finále tyč Žky Finále tyč Dky Finále tyč Žci Finále tyč Dci Finále
14:50 60 m Žci Finále
15:10 100 m Dky Finále
15:20 100 m Dci Finále
15:30 dálka EleD Finále dálka EleDm Finále koule 2kg Žkm Finále koule 3kg Dky Finále koule 3kg Žcm Finále koule 4kg Žci Finále koule 5kg Dci Finále kriket EleH Finále kriket EleHm Finále
16:30 60 m EleHm Finále dálka Žkm Finále dálka Žky Finále dálka Dky Finále dálka Žcm Finále dálka Žci Finále dálka Dci Finále
16:40 60 m EleDm Finále
16:50 60 m EleH Finále
17:00 60 m EleD Finále
17:10 150 m Žkm Finále
17:20 150 m Žcm Finále oštěp 500g Žky Finále oštěp 600g Žci Finále oštěp 600g Dky Finále oštěp 700g Dci Finále
17:30 150 m Žky Finále
17:40 150 m Žci Finále
18:00 Vyhlášení výsledků