3. kolo KP družstev mužů, žen, mladších žáků a žákyň

1

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl SK Čtyři Dvory České Budějovice

Datum

16.09.2023

Místo

České Budějovice - Čtyři Dvory (Rošického 1705, České Budějovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Vít Bohuslav +420 724677747 vit.bohuslav@centrum.cz
Hlavní rozhodčí prof. PhDr. Miloslav Lapka
Řídící soutěže družstev ml. žactvo: Bohuslava Váňová, dospělí: Ing. Václav Tipka bohumohu@seznam.cz; vaclav.tipka@seznam.cz
Časomíru zajišťuje František Veselý , Atletika Písek
Výsledky zpracoval František Veselý

Startují

ročníky 1933 - 2009
ročníky 2010 - 2013
ročníky 1933 - 2009
ročníky 2010 - 2013

V soutěži dospělých : muži a ženy (nar. 2003 a dříve), junioři a juniorky (2004-2005) a
v rozsahu své věkové kategorie dorost (2006-2007), starší žactvo (2008-2009).

V soutěži mladšího žactva : mladší žactvo (2010-2011) a přípravka (2012-2013).

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 800 m, 5000 m, 110m p 106,7, 4x100 m, výška, tyč, dálka, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 800 m, 1500 m, 100m p 83,8, 4x100 m, výška, tyč, dálka, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 300 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g

Technická ustanovení

Disciplíny 5000m v mužích a 1500m v mladším žactvu jsou současně krajským přeborem jednotlivců.

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky a brožury Atletické soutěže JčKAS.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 8:30 v unimo buňce v prostoru cíle. Porada dle počasí, buď na ploše nebo v určeném prostoru pod tribunou.

Startovné

Starty mimo bodování a) V jednotlivých soutěžích může ŘP povolit starty závodníků "mimo bodování" (dále jen MB); tito závodníci nemají nárok na postup do užšího finále (kromě případu, že v disciplíně startuje maximálně 8 závodníků včetně závodníků MB). b) Závodníci jsou povinni v přihlášce označit svůj start mimo bodování a uhradit startovné 140 Kč ve prospěch pořadatele za každý tento start (včetně případné štafety). 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od zveřejnění propozic do čtvrtka 14.09.2023 do 20:00 hodin. Před závodem není dohlašování povoleno, budou umožněny pouze případné škrty. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. Místo měření a vážení náčiní bude označeno a bude probíhat od 08:30.

Šatny

Šatny jsou k dispozici na stadionu. Pozor slouží pouze k převlečení, nenechávejte v šatnách cenné věci,

pořadatel za případnou ztrátu neručí.

Výsledky

Výsledky budou průběžně vyvěšovány na nástěnce na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi  (Pravidlo 8 ods. 2,3,4 a 5 Technických pravidel)   

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Zdravotní služba

Bude zajištěna na stadionu.

Časový pořad

sobota, 16.9.2023

Čas Disciplíny
10:00 110m p 106,7 M výška Žcm dálka Žkm koule 2kg Žkm kladivo 7,26kg M oštěp 500g Žcm
10:10 100m p 83,8 Ž
10:25 60m p 76,2-7,7 Žcm
10:35 60m p 76,2-7,7 Žkm
10:50 100 m M
11:00 100 m Ž výška Ž koule 3kg Žcm kladivo 4kg Ž oštěp 400g Žkm
11:10 dálka M
11:15 60 m Žcm
11:30 60 m Žkm
11:50 1500 m Žcm
12:00 1500 m Žkm výška Žkm tyč M disk 1kg Ž oštěp 800g M
12:10 800 m M dálka Žcm
12:20 800 m Ž
12:30 300 m Žcm
12:45 300 m Žkm
13:00 200 m M výška M tyč Ž disk 2kg M oštěp 600g Ž
13:10 200 m Ž dálka Ž
13:20 4x60 m Žcm
13:30 4x60 m Žkm
13:40 5000 m M
14:05 1500 m Ž
14:15 4x100 m M
14:25 4x100 m Ž

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v bufetu na stadionu.

Parkování

Na parkovišti ul. V. Talicha popř. na ul. E. Rošického