VZ USK Praha ve skoku o tyči

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Univerzitní sportovní klub Praha

Datum

15.09.2023

Místo

Praha - Strahov (Strahov, Malý stadion, Vaníčkova ulice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Pavel Beran ml.
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon
Výsledky zpracoval Jan Ruda

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Dorostenci tyč
Dorostenky tyč
Juniorky tyč
Junioři tyč
Muži tyč
Ženy tyč
Žáci tyč
Ml. žáci tyč
Ml. žákyně tyč
Žákyně tyč

Technická ustanovení

Základní výška je 158cm a zvyšování bude určeno dle výkonnosti zúčasněných startujících a v souladu s pravidly atletiky.
 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Startovné činí 200,-Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 12. 9. 2023 do 14. 9. 2023 do 12:00.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v šatnovém centru přetlakové haly. 

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

pátek, 15.9.2023

Čas Disciplíny
16:00 tyč M tyč Jři tyč Dci tyč Žci tyč Žcm tyč Ž tyč Jky tyč Dky tyč Žky tyč Žkm