Oddílový pětiboj mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Slovan Liberec, z.s.

Datum

18.09.2023

Místo

Liberec

Vedoucí činovníci

Hlavní rozhodčí Kateřina Nohýnková
Výsledky zpracoval Lenka Landová atletika.lib@volny.cz

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2012 - 2013

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, dálka, kriket, pětiboj
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, dálka, kriket, pětiboj

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v kamerovém domku na tribuně od 16:00 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 18.9.2023 15:00.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

pondělí, 18.9.2023

Čas Disciplíny
16:30 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh
16:45 dálka Žkm kriket Žcm
17:00 60 m Žcm Běh
17:05 60 m Žkm Běh
17:15 dálka Žcm kriket Žkm
18:10 800 m Žcm Běh 800 m Žkm Běh
18:30 pětiboj Žkm pětiboj Žcm