Otevřený Vánoční přebor oddílů JAC Brno a BYAC Brno

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl BYAC Brno

Datum

09.12.2023

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava - Vítkovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ctibor Nezdařil +420602728035 cibasport@cibasport.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Dana Holubová
Technický ředitel Oldřich Zvolánek
Časomíru zajišťuje On line system, s.r.o.
Výsledky zpracoval On line system, s.r.o.

Startují

ročníky 1933 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 1933 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2014 - 2020
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2014 - 2020
ročníky 2012 - 2013

Mini přípravky a přípravky startují ve čtyřboji – 60m, dálka, hod medicinbalem 1kg, mini přípravky 400m a přípravky 600m. Přihlášku provádíte pouze na čtyřboj a ne na jednotlivé disciplíny!!!

Mladší žactvo – 60m, 150m, 300m, 800m, výška, dálka a vrh koulí
Starší žactvo – 60m, 150m, 300m, 800m, výška, dálka a vrh koulí
Muži a ženy /startují společně včetně kategorií dorostu a juniorů/ – 60m, 200m, 300m, 800m, výška, dálka, trojskok. Ve vrhu koulí vrhají jednotlivé kategorie s váhou podle pravidel pro příslušnou kategorii. 

V technických disciplínách má mladší žatvo 4 pokusy a ve společných vyšších kategoriích postupuje prvních osm nejlepších výkonů ze všech kategorií do finále, sprint na 60m - postupuje prvních osm nejlepších časů ve společné kategorii muži, junioři, dorost a ženy, juniorky, dorostenky do finále A, žáci a mladší žactvo postupuje v každé kategorii prvních osm do finále A, ostatní běhy se běží přímo na čas.
Sprinty a běhy se běží v pořadí od mladších žáků výš. 

Titul přeborníka oddílu a ceny mohou získat pouze závodníci oddílů JAC a BYAC Brno. Pouze ve skoku vysokém, který se koná jako 29.ročník Vánoční laťky obdrží ceny všichni účastníci v jednotlivých kategoriích na prvních třech místech.

Soutěže

Dorostenci koule 5kg
Dorostenky koule 3kg
Atletická přípravka-dívky čtyřboj
Atletická minipřípravka-dívky čtyřboj
Atletická přípravka-hoši čtyřboj
Atletická minipřípravka-hoši čtyřboj
Juniorky koule 4kg
Junioři koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 300 m, 800 m, výška, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 300 m, 800 m, výška, dálka, trojskok, koule 4kg
Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, výška, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí ředitel závodu podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hale nad tribunou od 10.00 hod. do 17.00 hod.

Startovné

Vyjma členů pořádajících oddílů JAC a BYAC Brno, všichni ostatní účastníci zaplatí startovné ve výši 150,-Kč za jednotlivý start v disciplíně. Startovné bude hrazeno na základě zaslané faktury oddílům na podkladu uskutečněných startů jednotlivých závodníků přihlášených oddílem.  

Pouze v kategorii přípravek se platí za víceboj jednotná cena 250,-Kč za osobu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 21.11.2023 do 7.12.2023 18:00.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly, přičemž rozcvičovat se lze v tunelu pod halou.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat u technických disciplín nejpozději 30 minut a při sprintech a bězích 15 minut  před startem.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hale v prostorách tomu určených a označených.

Startovní listiny

budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Výsledky

 Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

bude k dispozici po celou dobu závodu.

Časový pořad

sobota, 9.12.2023

Čas Disciplíny
10:45 čtyřboj EleH Finále čtyřboj EleD Finále čtyřboj EleHm Finále čtyřboj EleDm Finále
13:15 dálka Žcm Finále
13:45 60 m Žcm Rozběh 60 m Žci Rozběh 60 m M Rozběh výška M Finále výška Žci Finále
13:50 dálka Žkm Finále
14:00 60 m Žkm Rozběh 60 m Žky Rozběh 60 m Ž Rozběh koule 3kg Žcm Finále koule 4kg Žci Finále koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále koule 7,26kg M Finále
14:15 60 m Žcm Finále 60 m Žci Finále 60 m M Finále
14:25 60 m Žkm Finále 60 m Žky Finále 60 m Ž Finále
14:40 60m p 76,2-7,7 Žkm 60m p 76,2-7,7 Žcm
14:50 150 m Žcm Běh 150 m Žci Běh
15:00 150 m Žkm Běh 150 m Žky Běh výška Žky Finále výška Ž Finále dálka Žci Finále dálka M Finále
15:10 koule 2kg Žkm Finále koule 3kg Dky Finále koule 3kg Žky Finále koule 4kg Ž Finále koule 4kg Jky Finále
15:20 200 m M Běh
15:30 200 m Ž Běh
15:45 300 m Žcm Běh 300 m Žci Běh 300 m M Běh
16:00 300 m Žkm Běh 300 m Žky Běh 300 m Ž Běh dálka Žky Finále dálka Ž Finále
16:10 výška Žcm Finále výška Žkm Finále
16:20 800 m Žcm Finále 800 m Žci Finále 800 m M Finále
16:30 800 m Žkm Finále 800 m Žky Finále 800 m Ž Finále
17:15 trojskok Ž Finále trojskok M Finále

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového pořadu a v případě vysokého počtu přihlášených účastníků v disciplíně, odmítnout start závodníků z cizích oddílů na základě  prokazatelného výkonu ze statistiky. O odmítnutém startu bude oddíl obratem informován.