29. ročník Vánoční laťky Hady

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl JAC Brno

Datum

09.12.2023

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava - Vítkovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ctibor Nezdařil +420602728035 cibasport@cibasport.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Dana Holubová
Technický ředitel Oldřich Zvolánek
Časomíru zajišťuje On line system, s.r.o
Výsledky zpracoval On line system, s.r.o.

Startují

ročníky 1933 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 1933 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011

V kategorii mužů i žen startují a vyhlašují se společně  kategorie dorostu/dorostenek a juniorů/juniorek. 

Soutěže

Muži výška
Ženy výška
Žáci výška
Ml. žáci výška
Ml. žákyně výška
Žákyně výška

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování určí ředitel závodu podle výkonnosti přihlášených sportovců.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hale nad tribunou od 10.00 hod. do 17.00hod. 

Startovné

Startovné za jednotlivý start je 150,- Kč a bude fakturováno jednotlivým oddílům na základě uskutečněných startů. Závodníci pořadajících oddílů JAC Brno a BYAC Brno startovné nehradí.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 20.11. do 7.12.2023.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly, přičemž rozcvičovat se lze v tunelu pod halou

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat v sektoru skoku vysokého  nejpozději 30 min. před začátkem závodu jednotlivých kategorií. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hale a slouží pouze na převlečení. Za odložené věci pořadatel nenese žádnou odpovědnost.

Startovní listiny

Startovní listiny budou  dostupné na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).
 

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude k dispozici během závodu v hale.

Časový pořad

sobota, 9.12.2023

Čas Disciplíny
13:45 výška M Finále výška Žci Finále
15:00 výška Ž Finále výška Žky Finále
16:10 výška Žkm Finále výška Žcm Finále

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového pořadu  v případě vysokého počtu přihlášených účastníků v disciplíně.

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion.