Hvězdy v Nehvizdech 2024 - WORLD INDOOR TOUR SILVER

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK Sokol Nehvizdy, ATHLOS, spolek

Datum

20.02.2024

Místo

Nehvizdy (Bedřicha Mouchy 1001, Nehvizdy)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Jakub Kubálek
Technický delegát Paul Opris
Technický delegát Tomáš Vojtek
Vedoucí projektu Jan Žižka
Předseda OV Jiří Jón
Ředitel závodu Tomáš Vojtek 725885650 tomvojtek@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Jakub Kubálek
Technický ředitel Martin Mazáč
Hlasatel Štěpán Škorpil, Michal Škorpil
Lékař CCK
Režie Studio4event
Vedoucí ceremoniálu Tereza Kučerová
Hospodář Pavel Beznoska
Výsledky zpracoval Online system, spol. s.r.o.

Startují

ročníky 1934 - 2004
ročníky 1934 - 2004

Soutěže

Muži výška, koule 7,26kg
Ženy výška, koule 4kg

Technická ustanovení

Soutěž ve skoku vysokém mužů "A" a vrhu koulí mužů jen pouze pro pozvané. Ve vrhu koulí žen je účastnický limit 14m.

Zvyšování ženy: 153 - 158 - 163 - 168 - 173 - 177 - 181 - 184 - 187 - 190 - 193 

Zvyšování muži A: 204 - 209 - 214 - 218 - 222 - 225 - 228 - 230 

Zvyšování muži B: 160 - 165 - 170 - 175 - 180 - 185 - 190 - 194 - 198  - 200 

Seznam nevybraných závodníků bude zveřejněn na str. www.atletika.cz nejpozději 19.2.2024

 

PRIZE MONEY:

Výška muži, koule muži: 2000 - 1500 - 1000 - 700 - 500 - 300 EUR

Koule ženy: 500 - 250 - 150 - 100 EUR

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Žádné.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 18.2.2024 18:00.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 10h v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno na běžecké rovince.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. Prostor bude označen.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli  a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Jury tvoří: Tomáš Vojtek, Martin Mazáč, Jakub Kubálek

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách.

Časový pořad

úterý, 20.2.2024

Čas Disciplíny
12:30 výška M Finále B
15:00 výška Ž Finále
17:00 ZAHÁJENÍ
17:20 koule 4kg Ž Finále
18:15 výška M Finále A
18:30 koule 7,26kg M Finále

Stravování

Bufet připraven přímo v hale.

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno přímo v areálu stadionu. 

Akreditace, vstupenky

Vstup na celou akci je zdarma.