Hustopečské skákání (Stříbrný mítink WIT)

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Agrotec Hustopeče z.s. a Město Hustopeče

Datum

10.02.2024

Místo

Hustopeče (Šafaříkova 1016/22)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Jiří Topinka
Technický delegát Alexandru Stefan (ROU)
Technický delegát Josef Šoba
Vedoucí projektu Zbyněk Háder 702204306 hustopecskeskakani@seznam.cz
Ředitel závodu Zbyněk Háder 702204306 hustopecskeskakani@seznam.czz
Hlavní rozhodčí Ing. Marek Trojanec
Technický ředitel Stanislav Joukal
Hlasatel Tomáš Klement, Miroslav Strouhal, Zbyněk Háder
Lékař MUDr. Lukáš Martínek
Režie Zbyněk Háder
Vedoucí ceremoniálu Michaela Houdková
Hospodář Jana Hrádková, Jana Tupá
Výsledky zpracoval Zbyněk Háder 702204306 hustopecskeskakani@seznam.cz

Startují

ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2006

 

Kategorie Muži A a Ženy A jsou pouze na pozvání.

Soutěže

Juniorky výška
Junioři výška
Muži výška
Ženy výška

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování určí technický ředitel soutěže podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena ve vestibulu haly od 08:30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.1.2024 do 8.2.2024 do 20:00 hod.
Odhlášky a dohlášky jsou možné v závodní kanceláři max. 10 min. před startem kategorie.
O zařazení závodníka mimo svou věkovou kategorii rozhoduje technický ředitel závodu.

Šatny

  • Po příchodu do budovy jsou k dispozici 2 mužské a 2 ženské šatny. Po skončení svých kategorií žádáme všechny závodníky, aby šatny uvolnili pro další startující.
  • Za odložené věci nenesou pořadatelé odpovědnost.
  • Vstup do tělocvičny haly je možný pouze v čisté obuvi.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách vedle šaten.

Časový pořad

sobota, 10.2.2024

Čas Disciplíny
09:30 výška Jky Finále
10:45 výška Jři Finále
12:15 výška Ž Finále B
13:15 výška M Finále B
16:30 Slavnostní zahájení
17:00 výška Ž Finále A
19:00 výška M Finále A

Další informace

 

Základní výšky. Juniorky - 144 cm, Junioři - 169 cm, Ženy B - 149 cm, Muži B - 189 cm, Ženy A - 172 cm, Muži A - 207 cm.

Pořadatelé si vyhrazují právo upravit časový harmonogram, soutěžní kategorie a základní výšky podle počtu přihlášených závodníků.

Technická ustanovení:

  • rozběžiště je pokryto umělým povrchem, možno použít tretry s hřeby do 9 mm
  • ostatní povrch tělocvičny jsou parkety, na kterých je pohyb v tretrách přísně zakázán
  • závody budou s hudebním doprovodem, závodníci si mohou donést vlastní hudební nahrávky na CD. Je nutné se v dostatečném předstihu  domluvit s technikem.
  • Závodníci na prvních třech místech všech kategorií obdrží diplomy, věcné ceny i peněžité odměny. O pořadí a udělení cen rozhodují pravidla atletiky. Konečné rozhodnutí ve sporných případech má ředitel a jury závodu.
  • Peněžité odměny se udělují pouze v případě účasti více jak tří závodníků v každé kategorii. V případě rovnosti pořadí se peněžitá odměna dělí.

    www.hustopecskeskakani.cz