Beskydská laťka (Stříbrný mítink WIT)

atletika_logo2018

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ TŽ Třinec

Datum

07.02.2024

Místo

Třinec (Třinec - WERK ARENA, Frýdecká 850, 739 61 Třinec)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Zvolánek Oldřich
Technický delegát Čučkovič Ozren
Technický delegát Kubalová Renáta
Vedoucí projektu Sajdok Stanislav 737238005 atletikatrinec@centrum.cz
Předseda OV Sajdok Stanislav
Ředitel závodu Stanislav Sajdok 737238005 atletikatrinec@centrum.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Vojtěch Kučírek
Technický ředitel Sasyn Kamil
Hlasatel Nekolná Kateřina, Novotný Vojtěch
Lékař MUDr. Chlebik René
Lékař Ščerbová Erika
Vedoucí ceremoniálu Sasynová Jana
Hospodář Sasynová Jana
Výsledky zpracoval Szmeková Emilie 728 544 189 atletikatrinec@centrum.cz

Startují

ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012

Soutěže

Juniorky výška
Junioři výška
Muži výška
Ženy výška
Žáci výška
Ml. žáci výška
Ml. žákyně výška
Žákyně výška

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce  určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

rozběžiště je pokryto umělým povrchem, možno použít tretry s hřeby do 9 mm

závody budou s hudebním doprovodem, závodníci si mohou donést vlastní hudební nahrávky na CD, je nutné se v dostatečném předstihu domluvit s technikem

závodníci v mládežnických kategoriích obdrží diplomy a medaile

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na ploše WERK ARENY od 7:30 hodin do ukončení závodu

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 24.1.2024 do úterý 6.2.2024 do 20:00 hodin. 

Kategorie mladšího žactva je vyhrazena jen pro členy oddílu atletiky TJ TŽ Třinec a žáky třineckých škol.

Ostatní kategorie pouze na pozvání pořadatele.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu WERK ARENY

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné vve Werk Aréně - bude viditelně označena. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v ___ a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže:  Technické disciplíny - skok vysoký: 30 min, 

Šatny

Šatny jsou k dispozici ve WERK  ARENĚ - budou viditelně označeny

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve WERK  ARENĚ.  Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách WERK ARENY

Zdravotní služba

Bude přítomna ve WERK ARENĚ po celou dobu konání závodu

Časový pořad

středa, 7.2.2024

Čas Disciplíny
08:30 výška Žcm Finále výška Žkm Finále
10:30 výška Žci Finále výška Žky Finále
12:30 výška Jky Finále
13:45 výška Jři Finále
15:30 Slavnostní zahájení
15:45 výška Ž Finále
17:30 výška M Finále

Další informace

Pořadatelé si vyhrazují právo upravit časový harmonogram, soutěžní kategorie a základní výšky podle počtu přihlášených závodníků