Česká tyčka 2024 - Mítink ve skoku o tyči a skoku vysokém

Logo CAS

Pořadatel

Technicky zajišťuje Český atletický svaz - sekce skoky.

Datum

20.01.2024

Místo

Praha - Strahov (atletická nafukovací hala)

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Martin Kysela (skok o tyči)
777 864 860
mkysela@atletika.cz
Technický delegát
Svatoslav Ton (skok vysoký)
774 266 880
ston@atletika.cz
Ředitel závodu
Zdeněk Lubenský
602 644 482
zlubensky@atletika.cz
Hlavní rozhodčí
JUDr. Zdeněk Simon

Startují

ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012

Soutěže

Dorostenci výška, tyč
Dorostenky výška, tyč
Juniorky výška, tyč
Junioři výška, tyč
Muži výška, tyč
Ženy výška, tyč
Žáci výška, tyč
Ml. žáci výška, tyč
Ml. žákyně výška, tyč
Žákyně výška, tyč

Technická ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo určit základní výšky a zvyšování na základě počtu přihlášených a jejich výkonnosti.

Soutěž bude probíhat paralelně na dvou doskočištích.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v den závodu od 9:30 hodin v atletické hale.

Startovné

Startovné činí 200 Kč (platí se na účet ČAS, odkaz na zaplacení ZDE)

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do středy 17. 1. 2024 do 20:00 hod.

Vzhledem k omezenému počtu startujících provede ředitel závodu výběr účastníků.

Ve čtvrtek 19. 1. 2024 bude tento výběr zveřejněn na webu ČAS.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz

Časový pořad

sobota, 20.1.2024

Čas Disciplíny
11:00 max. 15 startujících tyč Žcm tyč Žci tyč Žky tyč Žkm
11:30 max. 15 startujících výška Žcm výška Žci výška Žky výška Žkm
14:00 max. 12 startujících výška M výška Ž
14:30 max. 12 startujících tyč Ž tyč M
16:30 max. 15 startujících výška Dci výška Jři výška Jky výška Dky
17:30 max. 15 startujících tyč Jři tyč Dci tyč Jky tyč Dky