16. ročník Mikulášské haly žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

02.12.2023

Místo

Praha - Stromovka (Atletická hala Otakara Jandery - areál OLYMP CENTRUM SPORTU MV - Stromovka, Za Císařským mlýnem 1063/5, Praha 7)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana +420602699900 msmetana@atletika.cz
Ředitel závodu Jindřich Linhart
Technický ředitel Jindřich Linhart
Časomíru zajišťuje Jiří Janoušek
Výsledky zpracoval Martin Smetana +420602699900 msmetana@atletika.cz

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011

Důležité upozornění

V disciplínách ml. žactva budou připuštěny ke startu pouze roč. 2010 - 2011

V disciplínách st. žactva - dálka, koule, 800m - budou připuštěny ke startu pouze roč. 2008 - 2009

V disciplínách: 60 m, 150 m, 300 m, 1500 m a výška startuje bez rozdílu ml. a st. žactvo roč. 2008 - 2011

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 83,8, výška, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 800 m, 60m p 76,2-7,7
Ml. žákyně 800 m, 60m p 76,2-7,7
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-8,2, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Prezentace k jednotlivým disciplínám se uskuteční v jejich sektoru nejpozději 15 minut před stanoveným začátkem disciplíny.

Časový pořad je pouze orientační a může být upraven během závodu vzhledem k počtu přihlášených závodníků!!!

Vyhlášení vítězů: závodníci na 1.místě získají pohár. 1. až 3. místo medaili.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Startovné: 150,-Kč za disciplínu

Konec prezentace se rozumí mít zaplacené startovné 150,-Kč za disciplínu 30min před zahájením disciplíny!!!

Dodatečné přihlášky na místě - 200 Kč za disciplínu!!!

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 13.11.2023 do 30.11.2023 do 22:59hod.

Vedle schodů na tribunu tzv. VIP se bude vybírat startovné. Neregistrované přihlásit nejpozději 30min před zahájením disciplíny v závodní kanceláři.

Rozcvičování

Bude probíhat v nafukovací hale s umělou trávou vedle atletické haly a ve spojovacím tunelu mezi halou a centrální posilovnou nebo na venkovní atletické dráze.

Šatny

Budou k dispozici v letních šatnách naproti vchodu do atletické haly. Pořadatel neručí za odložené věci.

Zdravotní služba

Zajištěno přímo na ploše haly za vrhačským sektorem.

Za platnou zdravotní prohlídku startujících odpovídá u mládeže do 18 let zákonný zástupce.

Časový pořad

sobota, 2.12.2023

Čas Disciplíny
10:00 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh 1 dálka Žky koule 4kg Žci
10:20 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh 1
10:35 60m p 76,2-8,2 Žky Běh 1
10:50 60m p 83,8 Žci Běh 1
11:05 1. VYHLAŠOVACÍ BLOK 60m př. žky ml., 60m př. žci ml., 60m př. žky st., 60m př. žci st.
11:15 60 m Žky Běh 1
12:00 60 m Žci Běh 1 dálka Žci koule 3kg Žky
12:40 2. VYHLAŠOVACÍ BLOK 60m žky, 60m žci, dálka žky st., koule žci st.
12:45 800 m Žkm Běh 1 výška Žky
13:00 800 m Žcm Běh 1
13:15 3. VYHLAŠOVACÍ BLOK 800m žky ml., 800m žci ml., dálka žci st., koule žky st. 800 m Žci Běh 1
13:30 800 m Žky Běh 1
13:40 4. VYHLAŠOVACÍ BLOK 800m žci st., 800m žky st., výška žky,
13:45 1500 m Žky Běh 1
13:55 1500 m Žci Běh 1
14:10 150 m Žky Běh 1
15:00 150 m Žci Běh 1 výška Žci
15:25 5. VYHLAŠOVACÍ BLOK 1500m žky, 1500m žci, 150m žky, 150m žci
15:45 300 m Žky Běh 1
16:30 300 m Žci Běh 1
17:00 6. VYHLAŠOVACÍ BLOK 300m žky, 300m žci, výška žci
17:05 Časy vyhlašovacích bloků jsou pouze orientační.

Parkování

Upozorňujeme na omezení parkování, jak v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU MV, tak mimo areál.

Parkování bude povoleno pouze ve vymezeném prostoru a je třeba dbát pokynů pořadatele, který bude mít na starost parkoviště. Po obsazení všech parkovacích míst bude vjezd na vyznačené parkoviště uzavřen.