DNA Mezikrajové utkání staršího žactva - skupina A (Praha, Liberecký, Ústecký, Plzeňský kraj)

Pořadatel

Technicky zajišťuje Český atletický svaz

Datum

10.12.2023

Místo

Praha - Stromovka (Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 00 Praha 7 - Bubeneč, Česko)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS
Jan Koutník
Technický delegát
Adam Ovčarik
739 840 916
aovcarik@atletika.cz
Vedoucí projektu
David Bor
Časomíru zajišťuje
Online System s.r.o
Výsledky zpracoval
Online System s.r.o

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Každý závodník může startovat maximálně ve 2 disciplínách

V individuální disciplíně startují 2 závodníci z kraje

Ve štafetě se účastní pouze 1 štafeta

V případě zranění je změna možná ve svolavatelně

Závodníci mohou startovat pouze v 1 disciplině delší, než 300 m bez rozdílu, zda se jedná o štafetu nebo individuální soutěž.

Soutěže

Mix 4x200 m, 6-4-2-8, 5x60 m p.
Žáci 60 m, 300 m, 800 m, 60m p 83,8, výška, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 60m p 76,2-8,2, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Technická porada vedoucích družstev proběhne 10. 12. 9:00 nad vstupem do haly u bufetu! Vedoucí družstev určí na technické poradě zařazení závodníků do běhu A a B.

Přiřazení čísla jednotlivých krajů: 
Praha 1 - 40
Liberecký kraj 41 - 80
Ústecký kraj 81 - 120
Plzeňský kraj 121 - 160

Závodníky přihlašujte již s číslem!!

 

5x 60 m př. mix

•Startují 3 dívky a 2 chlapci.

•Dívky běží směrem do cíle, chlapci směrem na start.

•Start z 1. závodníka z bloků, ostatní závodníci startují z polovysokého startu. Po proběhu závodníka do předávkového území vbíhá následující závodník do dalšího úseku.

•Body pro tým dle dosažených časů v bězích!
Předávkové území je 10 m před startovní čárou, vyznačeno kuželem. Při vběhnutí do tohoto pásma může závodník stojící za startovní čárou vystartovat na svůj úsek

 

4x 200 m MIX

•Každé družstvo se skládá ze 2 žákyň a 2 žáků. Pořadí je určeno týmem.

•1. úsek se běží v drahách, seběh ve 2. úseku po proběhnutí  zatáčky (3. zatáčky)

•Předávací území je 20 m

•1. předávka v drahách, 2. a 3. předávka již dle řazení rozhodčími od vnitřní dráhy

60 m, 60 m př.

•Při 4 týmech 1 běh, body dle pořadí

•Při 5 týmech 2 běhy, body dle pořadí v běhu – do každého běhu nasadí vedoucí družstva závodníka dle svého výběru

300 m

•2 běhy, body dle pořadí v běhu – do každého běhu nasadí vedoucí družstva závodníka dle svého výběru

800 m

•Body jsou dle pořadí v běhu, závodníci startují v drahách dle nasazení, seběh po 1. zatáčce

Skok Daleký, Vrh koulí 


3 pokusy kvalifikace
1 pokus semifinále head to head
1 pokus finále head to head
Při 5 družstvech postupuje do finále pouze 8 závodníků

Skok vysoký 
2 závodníci z kraje na disciplínu
Každý závodník má 2 pokusy na postupnou výšku
Obě kategorie skáčou najednou, posupné výšky se střídají (150 dívky, 160 chlapci, 155 dívky, 165 chlapci)
Postupové výšky určuje technický delegát

The Hunt

•Po ukončení všech disciplín je soutěž zakončena závěrečnou stíhací štafetou, ve které se rozhodne a celkovém pořadí krajů.

•Kraje startují v handicapech dle získaných bodů během předchozího průběhu soutěže.

•Body jsou přepočteny na čas, kdy tým, který získal nejvíce bodů startuje v čase 0:00,00. Následně vybíhají týmy na svou závěrečnou disciplínu s odstupem vypočítaným na základě získaných bodů.

•Závodníci vbíhají do závodu podle světelné signalizace a zvukového signálu, pouze start první štafety probíhá na výstřel. Povely startéra pro 2. a další štafetu: „Připravte se“ a následně se rozsvítí zelené světlo a zazní zvukový signál. Pořadí jednotlivých úseků štafety: 600 (dívka) – 400 (chlapec) - 200 (dívka) – 800 (chlapec)

•Atleti si předávají štafetový kolík v předávacím území 20 m (4x 400)

•Celkovým vítězem se stává ten, kdo doběhne do cíle jako první

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v neděli 10. 12. od 8:30 hodin v atletické hale.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1. 12. 0:00 do 8. 12. 20:00.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Přiřazení čísla jednotlivých krajů: 
Praha 1 - 40
Liberecký kraj 41 - 80
Ústecký kraj 81 - 120
Plzeňský kraj 121 - 160

Závodníky přihlašujte již s číslem!!

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v rozcvičovacím tunelu.
o provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v propozicích a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy, Chůze 15 min, Překážky 20 min, Technické disciplíny 30 min, 

Trenéři na ploše

•Za kraj mohou se závodníky 2 trenéři na plochu do sektoru (v technických disciplínách).

•Trenér musí stejně jako závodník projít svolavatelnou!

•Ostatní závodníci, trenéři a funkcionáři nebudou na plochu vpuštěni!

•Telefony jsou povoleny na ploše

•Na poslední disciplínu The Hunt mohou všichni účastníci povzbuzovat z plochy

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v atletická hale za startem na 60 m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Vyhlášení výsledků proběhne okamžitě po skončení soutěže! 
 

Časový pořad

neděle, 10.12.2023

Čas Disciplíny
09:55 koule 4kg Žci Kvalifikace
10:00 5x60 m p. Mix Běh A
10:06 5x60 m p. Mix Běh B
10:14 dálka Žky Kvalifikace
10:18 60 m Žci Finále
10:24 60 m Žky Finále
10:30 koule 4kg Žci Semifinále
10:41 koule 4kg Žci Finále
10:49 dálka Žky Semifinále
10:56 výška Žci Finále výška Žky Finále
11:00 800 m Žci Finále
11:05 dálka Žky Finále
11:15 800 m Žky Finále
11:18 koule 3kg Žky Kvalifikace
11:22 4x200 m Mix Finále
11:32 300 m Žci Běh A
11:36 300 m Žci Běh B
11:40 dálka Žci Kvalifikace
11:44 300 m Žky Finále A
11:48 koule 3kg Žky Semifinále
11:56 300 m Žky Finále B
11:59 koule 3kg Žky Finále
12:07 60m p 76,2-8,2 Žky Finále
12:10 dálka Žci Semifinále
12:18 60m p 83,8 Žci Finále
12:21 dálka Žci Finále
12:35 6-4-2-8 Mix Finále

Další informace

Specifická pravidla DNA

•Povoleno používat elektronická zařízení

•1 Trenér může se závodníkem na plochu:
1. na sektoru bude vyhrazené místo pro trenéry
2. trenér může na plochu se závodníkem pouze přes svolavatelnu
3. Během Huntu mohou být na ploše všichni účastníci

•Výměna sportovce v případě zranění
V případě zranění může tým vyměnit sportovce ve svolavatelně

•Diskvalifikace, protesty
Vzhledem k rychlosti soutěžě je třeba řešit případný protest okamžitě s vrchníkem disciplíny, ten okamžitě s TD vyhodnotí, zdali daný protest uzná, nebo ne.

Bodování