28.ročník Brněnské laťky OLYMPIA Brno

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl JAC Brno

Datum

22.06.2024

Místo

Brno - Olympia (U Dálnice 777, 66442 Modřice, Česko)

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Robert FRANJKOVIC. CRO
Vedoucí projektu
Andrea Cejnková
+420770155462
andrea.cejnkova@gmail.com
Ředitel závodu
Ctibor Nezdařil
+420602728035
cibasport@cibasport.cz
Hlavní rozhodčí
Ing. Jindřich Šálek
+420724052975
Technický ředitel
René Štrauch
+421904114170
Hlasatel
Štěpán Škorpil
Lékař
Červený kříž
Vedoucí ceremoniálu
Petra Fojtíková
Výsledky zpracoval
René Štrauch
+421904114170

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 1934 - 2004
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012

V mezinárodním závodě žen, který je zařazen do seriálu WORLD ATHLETICS CONTINENTAL TOUR SILVER startují pouze pozvané závodnice pořadatelem. V národním závodě žen startují všechny řádně přihlášené závodnice od kategorie dorostenek až po ženy.

Soutěže

Ženy výška
Žáci výška
Ml. žáci výška
Ml. žákyně výška
Žákyně výška

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí ředitel závodu podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 10.30 hodin v blízkosti sektoru pro skok vysoký.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 8.5  do 17.6.2024 20:00.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu výškařského sektoru,

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné přímo na sektoru skoku vysokého a to nejpozději 30 minut před samotným závodem jednotlivé kategorie.

Šatny

Provizorní šatny jsou k dispozici ve stanech v blízkosti sektoru skoku vysokého a slouží pouze k převlečení. Za odložené věci pořadatel nezodpovídá. Doporučujeme přijít na samotný závod ve sportovním. 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v den závodu.
 

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v nákupním centru Olympie Brno.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodu zdravotníky Červeného kříže.

Časový pořad

sobota, 22.6.2024

Čas Disciplíny
11:30 výška Žci Finále výška Žcm Finále
13:00 výška Žkm Finále
14:30 výška Ž Finále B
16:00 výška Žky Finále
18:30 výška Ž Finále A

Stravování

Je možnost využít stravovacích zařízení v nákupním centru Olympia Brno.

Parkování

VIP parkování pro držitele čestných pozvánek bude zajištěno přímo v prostoru výškařského sektoru a bude označeno cedulemi.. Parkování pro veřejnost a závodníky je možnost na parkovacích místech nákupního centra Olympie.

Další informace

Brněnská laťka OLYMPIA byla vyhlášena v anketě Nejlepší sportovec města Brna jako nejlepší akce  v městě Brně za rok 2023.