Letní olympiáda dětí a mládeže

logo_propozice

Pořadatel

Technicky zajišťuje Jihočeský krajský atletický svaz

Datum

25.06.2024 - 27.06.2024

Místo

České Budějovice (Atletický stadion T. J. Sokol České Budějovice, Sokolský ostrov)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS
Urs Gysel
602 710 306
ugysel@centrum.cz
Technický delegát
Michal Rybák
604 817 785
rybak.michal@seznam.cz
Ředitel závodu
Pavel Novák
777 126 648
pavelnovak7@atlas.cz
Hlavní rozhodčí
Lenka Baronová
732 127 684
TerezieLenka@seznam.cz
Technický ředitel
Kateřina Bahenská
603 793 529
kbahenska@email.cz
Časomíru zajišťuje
OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval
OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012

Počet účastníků

Každý kraj může nominovat maximálně 30 závodníků celkem z toho 9 starších žáků, 9 starších žákyň, 6 mladších žáků, 6 mladších žákyň a 4 osob doprovod. Celkem 34 osob za kraj.

Omezení startu

Za každý kraj mohou nastoupit v jedné disciplíně maximálně 2 závodníci. Závodník může nastoupit maximálně ve dvou individuálních disciplínách a štafetě a může závodit jen ve své věkové kategorii. Kombinace běhu na 300 m a 800 m respektive 1500 m není povolená.

Podmínky závodů

Start mladších ročníků není povolen. Účastnit se mohou pouze závodníci nominovaní příslušným krajem dle místa trvalého bydliště v termínu stanoveném pořadatelem. Start cizinců je povolen – musí však být řádně registrovanými členy ČAS a splňovat ostatní podmínky ODM pro start sportovců v krajských výběrech.

Soutěže

Mix 4x60 m
Žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 100m p 83,8, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, oštěp 400g
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 100m p 76,2-8,2, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Postupové klíče

60 m
- 4 rozběhy
- z rozběhů postoupí do semifinále závodníci na 1. – 3. místě + 4 nejrychlejší časy
- ze semifinále postoupí do finále závodníci na 1. – 3. místě + 2 nejrychlejší časy
60 m př. a 100 m př., 300 m
- 4 rozběhy - z rozběhů postoupí do finále závodníci na 1. místě + 4 nejrychlejší časy
800 m
- 3 rozběhy - z rozběhů postoupí do finále závodníci na 1. – 2. místě + 2 časy
1500 m
- 2 rozběhy - z rozběhů postoupí do finále závodníci na 1. – 4. místě + 4 nejrychlejší časy
4 x 60 m
- 2 běhy - přímo finále, běží se na čas. Při rovnosti časů z různých běhů rozhodují 0,001 sekundy.

Kvalifikační limity do finále ve skoku vysokém

Žákyně mladší: 151 cm
Žáci mladší: 159 cm
Žákyně starší: 159 cm
Žáci starší: 179 cm

Zvyšování v kvalifikacích

Žákyně mladší: 127-132-137-142-145-148-151 cm
Žáci mladší: 135-140-145-150-153-156-159 cm
Žákyně starší: 135-140-145-150-153-156-159 cm
Žáci starší: 155-160-165-170-173-176-179 cm

Kvalifikační limity do finále ve skoku dalekém

Žákyně mladší 495 cm
Žáci mladší 510 cm
Žákyně starší 530 cm
Žáci starší 605 cm

Technické disciplíny

Finále ve skoku do dálky a ve skoku vysokém se zúčastní 12 závodníků. V případě, že kvalifikačního limitu dosáhne méně závodníků než 12, finále bude doplněno na základě výkonů v kvalifikaci. V případě, že kvalifikační limit splní více závodníků než 12, do finále postupují všichni závodníci, kteří splnili kvalifikační limit. Do užšího finále postupuje 8 závodníků.

Ve vrhu koulí, hodu oštěpem a hodu diskem mají všichni závodníci 3 pokusy. Nejlepších 8 z nich absolvuje další 3 finálové pokusy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je v zasedací místnosti v prostoru pod tribunou.

Techická porada

Proběhne v neděli 23.6.2024 od 16:00 hodin v Sokolovně vedle atletického stadionu.

Přihlášky

Podávají krajské atletické svazy pomocí svých krajských účtů na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 28.5. do úterý 18. 6. 2024 do 23:59 hodin
Po uzavření přihlášek nelze provádět změny, lze provést pouze škrty na technické poradě v neděli 23. 6. 2024 od 16:00 hodin. Starty tzv. mimo soutěž nebudou povoleny.

Pokud máte ve svém kraji atleta, který má trvalé bydliště ve vašem kraji, ale je registrovaný v oddíle v jiném kraji, pošlete přihlášku emailem na adresu rybak.michal@seznam.cz a to nejpozději do úterý 18.6.2024 do 23:59 hod. V přihlášce musí být jméno, příjmení, datum narození, disciplína (y), nejlepší dosažený výkon v roce 2024 a kraj, za který bude závodit.

Akreditace:
Prostřednictvím CIS (Centrální informační systém), akreditačního modulu do 8:00 hodin dne 27. 5. 2024 .

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel proběhne na technické poradě v neděli 23.6.2024 od 16:00 hodin.
Každý závodník musí mít v průběhu soutěže připevněna obě startovní čísla a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku do dálky mohou mít pouze jedno startovní číslo na prsou.

Rozcvičování

K rozcvičení je možné využít přilehlý park a při hezkém a suchém počasí také antukové hřiště za protilehlou rovinkou.

Tréninky pro účastníky Olympiády

Účastníkům Olympiády je pro tréniky k dispozici atletický stadion T. J. Sokol České Budějovice v těchto termínech:

- Pondělí 24.6.2024 09:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00
- Úterý 25.6.2024 17:00 - 19:00
- Středa 26.6.2024 17:00 - 19:00

Kontrola náčiní

Závodníci mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. Měření a vážení proběhne v garáži vpravo od hlavního vchodu, místo bude označeno.

Svolavatelna

Každý závodník se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné mezi startem 200 m a 300 m. Po provedené prezentaci již závodníci nesmějí opustit svolavatelnu a na start nebo do příslušného sektoru budou společně odvedeni závodčím nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků na start nebo do příslušného sektoru jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy 10 min, překážky 15 min., skoky, hody a vrhy 30 min

Šatny

Šatny jsou k dispozici na stadionu pod hlavní tribunou. Pozor, šatny slouží pouze k převlečení, nenechávejte v šatnách cenné věci, pořadatel za případnou ztrátu neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou zveřejněny na technické poradě v neděli 23.6. a následně vyvěšeny na informační tabuli u svolavatelny a na webu atletika.cz. 

Nasazení závodníků do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí závodníků v soutěžích v poli, kvalifikační skupiny a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky budou průběžně vyvěšovány na nástěnce na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Medailový ceremoniál:
Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne vždy ve vyhlašovacích blocích přímo na atletickém stadionu.

Ceny:
Soutěžící na 1. – 3. místě obdrží medaili, diplom maskota ODM 2024
Soutěžící na 4. – 6. místě obdrží diplom a maskota ODM 2024

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel). V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch pořadatele.

Jury tvoří: Michal Rybák (technický delegát), Lenka Baronová (hlavní rozhodčí), Pavel Novák (ředitel závodu)

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů je zajištěna zdravotní služba jak na stadionu, tak i na parkovišti mezi atletickým a plaveckým stadionem.

Časový pořad

úterý, 25.6.2024

Čas Disciplíny
09:45 výška Žkm Kvalifikace A výška Žkm Kvalifikace B dálka Žci Kvalifikace A
10:00 60 m Žkm Rozběh disk 0,75kg Žky Finále
10:20 60 m Žcm Rozběh
10:40 60 m Žky Rozběh
11:00 60 m Žci Rozběh
11:15 výška Žcm Kvalifikace A výška Žcm Kvalifikace B dálka Žci Kvalifikace B
11:20 800 m Žkm Rozběh
11:35 800 m Žcm Rozběh
14:00 výška Žky Kvalifikace A výška Žky Kvalifikace B dálka Žky Kvalifikace A disk 1kg Žci Finále
14:45 60 m Žkm Semifinále
15:00 60 m Žky Semifinále
15:15 60 m Žcm Semifinále
15:30 60 m Žci Semifinále výška Žci Kvalifikace A výška Žci Kvalifikace B dálka Žky Kvalifikace B
15:45 800 m Žky Rozběh
16:00 1500 m Žci Rozběh
16:15 Vyhlášení: Dst: disk; Hst: disk

středa, 26.6.2024

Čas Disciplíny
09:45 výška Žkm Finále dálka Žcm Kvalifikace A
10:00 100m p 76,2-8,2 Žky Rozběh koule 3kg Žky Finále
10:20 100m p 83,8 Žci Rozběh
10:30 oštěp 500g Žcm Finále
10:45 60m p 76,2-7,7 Žkm Rozběh
11:10 60m p 76,2-7,7 Žcm Rozběh
11:15 výška Žci Finále dálka Žcm Kvalifikace B
11:30 60 m Žky Finále
11:40 60 m Žci Finále
11:50 60 m Žkm Finále
12:00 60 m Žcm Finále
14:00 výška Žcm Finále dálka Žkm Kvalifikace A koule 4kg Žci Finále
14:30 oštěp 400g Žkm Finále
14:45 800 m Žkm Finále
14:55 800 m Žcm Finále
15:05 800 m Žky Finále
15:30 1500 m Žci Finále výška Žky Finále dálka Žkm Kvalifikace B
15:45 300 m Žky Rozběh
16:05 300 m Žci Rozběh
16:15 Vyhlášení: Dml: výška, 60 m, oštěp, 800 m; Hml: oštěp, 60 m, výška, 800 m Vyhlášení: Dst: koule, 60 m, 800 m, výška; Hst: výška, 60 m, koule, 1500 m

čtvrtek, 27.6.2024

Čas Disciplíny
09:45 oštěp 500g Žky Finále
10:00 dálka Žcm Finále dálka Žky Finále
10:45 60m p 76,2-7,7 Žkm Finále
10:55 60m p 76,2-7,7 Žcm Finále
11:15 100m p 76,2-8,2 Žky Finále oštěp 600g Žci Finále
11:25 100m p 83,8 Žci Finále
11:30 dálka Žkm Finále dálka Žci Finále
11:45 300 m Žky Finále
11:55 300 m Žci Finále
12:15 4x60 m Žky Finále
12:30 4x60 m Mix Finále
12:45 4x60 m Žci Finále
13:00 Vyhlášení: Dst: oštěp, dálka, 100 m př., 300 m, 4x60 m; Hml: dálka, 60 m př. Vyhlášení: Dml: 60 m př, dálka; Hst: oštěp, 100 m př, dálka, 300 m, 4x60 m; mix ml.: 4x60 m

Parkování

K parkování využijte parkoviště naproti Výstavišti. Parkoviště u Sokolovny je zpoplatněné. Parkoviště u plaveckého stadionu a podél atletického stadionu jsou rezervována pro organizátory.

Schéma atletického stadionu T. J. Sokol České Budějovice