Veřejné závody žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

09.01.2024

Místo

Praha - Stromovka (Atletická hala Otakara Jandery - areál OLYMP CENTRUM SPORTU MV - Stromovka, Za Císařským mlýnem 1063/5, Praha 7)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana +420602699900 msmetana@atletika.cz
Ředitel závodu Jindřich Linhart
Technický ředitel Jindřich Linhart
Časomíru zajišťuje Jiří Janoušek
Výsledky zpracoval Martin Smetana +420602699900 msmetana@atletika.cz

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Soutěže

Žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 60m p 83,8, dálka, koule 4kg
Ml. žákyně koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 1500 m, 60m p 76,2-8,2, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Časový pořad je pouze orientační a může být upraven během závodu vzhledem k počtu přihlášených závodníků !!!

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v den závodů 1,5 hodiny před prvním závodem. 

Startovné

Startovné:  150,-Kč za disciplínu.

Dodatečné přihlášky na místě - 200 Kč za disciplínu !!!

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz v sekci přihlášky do 8.1.2024 do 22:59 hodin.

V disciplínách 60 m, 300 m žáků, 150 m žákyň a 1500 m se povoluje start i ml.žactvu.

Neregistrované přihlásit nejpozději 30min před zahájením disciplíny v závodní kanceláři.

Prezentace k jednotlivým disciplínám se uskuteční v jejich sektoru nejpozději 15 minut před stanoveným začátkem disciplíny.

Konec prezentace se rozumí mít zaplacené startovné 150,-Kč za disciplínu 30min před zahájením disciplíny !!!

Rozcvičování

Bude probíhat na ploše s umělou trávou vedle atletické haly a ve spojovacím tunelu mezi halou a centrální posilovnou nebo na venkovní atletické dráze.

Šatny

Budou k dispozici v letních šatnách naproti vchodu do atletické haly. Pořadatel neručí za odložené věci.

Zdravotní služba

Zajištěno přímo na ploše haly za vrhačským sektorem.

Za platnou zdravotní prohlídku startujících odpovídá u mládeže do 18 let zákonný zástupce.

Časový pořad

úterý, 9.1.2024

Čas Disciplíny
15:10 Konec prezentace 1500m žky výběr 2 běhy
15:20 Konec prezentace 1500m žci výběr 2 běhy
15:30 Konec prezentace 60m př.st.žky, dálka st.žky, koule st.žci
15:40 1500 m Žky Běh 1
15:50 Konec prezentace 60m př.st.žci 1500 m Žci Běh 1
16:00 60m p 76,2-8,2 Žky Běh 1 dálka Žky koule 4kg Žci
16:05 Konec prezentace 60m žky
16:20 60m p 83,8 Žci Běh 1
16:35 60 m Žky Běh 1
17:00 Konec prezentace koule st.žky
17:30 Konec prezentace 60m žci, dálka st.žci koule 3kg Žky
18:00 60 m Žci Běh 1 dálka Žci
18:30 Konec prezentace 150m žky, koule ml.žky
19:00 150 m Žky Běh 1 koule 2kg Žkm
20:00 Konec prezentace 300m žci
20:30 300 m Žci Běh 1

Parkování

Upozorňujeme na omezení parkování, jak v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU MV, tak mimo areál.

Parkování bude povoleno pouze ve vymezeném prostoru a je třeba dbát pokynů pořadatele, který bude mít na starost parkoviště. Po obsazení všech parkovacích míst bude vjezd na vyznačené parkoviště uzavřen.

Další informace