Veřejné závody M, Ž, J, Jky, Dci, Dky

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

23.01.2024

Místo

Praha - Stromovka (Atletická hala Otakara Jandery - areál OLYMP CENTRUM SPORTU MV - Stromovka, Za Císařským mlýnem 1063/5, Praha 7)

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Martin Smetana
+420602699900
msmetana@atletika.cz
Ředitel závodu
Jindřich Linhart
Technický ředitel
Jindřich Linhart
Časomíru zajišťuje
Jiří Janoušek
Výsledky zpracoval
Martin Smetana
+420602699900
msmetana@atletika.cz

Startují

ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1925 - 1989
ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1925 - 1989

Soutěže

Dorostenci koule 5kg
Dorostenky 60m p 76,2-8,5, koule 3kg
Junioři koule 6kg
Muži 60 m, 400 m, 1500 m, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 400 m, 1500 m, 60m p 83,8, výška, dálka, koule 4kg

Technická ustanovení

Časový pořad je pouze orientační a může být upraven během závodu vzhledem k počtu přihlášených závodníků !!!

Závod je zařazen do oficiálního kalendáře WA

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v den závodů 1,5 hodiny před prvním závodem. 

Startovné

Startovné:  150,-Kč za disciplínu.

Dodatečné přihlášky na místě - 200 Kč za disciplínu !!!

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz v sekci přihlášky do 22.1.2024 do 22:59 hodin).

Pro společné disciplíny dálka, výška, 60 m, 400 m a  1500 m se kategorie Jři a Dci přihlašují do Mužů, kategorie Jky a Dky do Žen. V disciplíně 60 m př. a koule Jky do kategorie Žen.

Neregistrované přihlásit nejpozději 30min před zahájením disciplíny v závodní kanceláři.

Prezentace k jednotlivým disciplínám se uskuteční v jejich sektoru nejpozději 15 minut před stanoveným začátkem disciplíny.

Konec prezentace se rozumí mít zaplacené startovné 150,-Kč za disciplínu 30min před zahájením disciplíny !!!

Rozcvičování

Bude probíhat na ploše s umělou trávou vedle atletické haly a ve spojovacím tunelu mezi halou a centrální posilovnou nebo na venkovní atletické dráze.

Šatny

Budou k dispozici v letních šatnách naproti vchodu do atletické haly. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale a zasílány na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zajištěno přímo na ploše haly za vrhačským sektorem.

Za platnou zdravotní prohlídku startujících odpovídá u mládeže do 18 let zákonný zástupce.

Časový pořad

úterý, 23.1.2024

Čas Disciplíny
15:30 Konec prezentace 60m př. Ž, Jky, koule Ž, J, D, dálka 1 Ž, J, D
15:45 Konec prezentace 60m př. Dky
16:00 Konec prezentace 60m M, Jři, Dci 60m p 83,8 Ž Běh 1 dálka Ž 1 koule 4kg Ž
16:15 60m p 76,2-8,5 Dky Běh 1
16:30 60 m M Běh 1
16:50 Konec prezentace 60m Ž, J, D
17:00 koule 3kg Dky
17:15 Konec prezentace koule Ž, J, D, dálka 2 Ž, J, D
17:20 60 m Ž Běh 1
17:45 dálka Ž 2
18:00 Konec prezentace výška Ž, J, D, 300m M,Ž vložený závod
18:15 koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M
18:20 Konec prezentace 400m M,J,D
18:30 300 m Ž - vybrané závodnice výška Ž
18:40 300 m M - vybraní závodníci
18:50 Konec prezentace 400m Ž, J, D 400 m M Běh 1
19:20 400 m Ž Běh 1
19:40 Konec prezentace 1500m Ž, J, D
20:00 Konec prezentace 1500m M, J, D
20:10 1500 m Ž Běh 1
20:30 1500 m M Běh 1

Parkování

Upozorňujeme na omezení parkování, jak v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU MV, tak mimo areál.

Parkování bude povoleno pouze ve vymezeném prostoru a je třeba dbát pokynů pořadatele, který bude mít na starost parkoviště. Po obsazení všech parkovacích míst bude vjezd na vyznačené parkoviště uzavřen.

Další informace