Veřejné závody žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

30.01.2024

Místo

Praha - Stromovka (Praha - Stromovka (Atletická hala Otakara Jandery - areál OLYMP CENTRUM SPORTU MV - Stromovka, Za Císařským mlýnem 1063/5, Praha 7))

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Martin Smetana
+420602699900
msmetana@atletika.cz
Ředitel závodu
Jindřich Linhart
Technický ředitel
Jindřich Linhart
+420723304588
Časomíru zajišťuje
Jiří Janoušek
Výsledky zpracoval
Martin Smetana
+420602699900
msmetana@atletika.cz

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012

V disciplínách 60 m žáků a žákyň, 300 m žákyň, 150 m žáků a 800 m žáků a žákyň se povoluje start i ml.žactvu.

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 800 m, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60m p 76,2-7,7, koule 3kg
Ml. žákyně 60m p 76,2-7,7
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Časový pořad je pouze orientační a může být upraven během závodu vzhledem k počtu přihlášených závodníků !!!

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v den závodů 1,5 hodiny před prvním závodem. 

Startovné

Startovné:  150,-Kč za disciplínu.

Dodatečné přihlášky na místě - 200 Kč za disciplínu !!!

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz v sekci přihlášky do 29.1.2024 do 22:59 hodin).

V disciplínách 60 m žáků a žákyň, 300 m žákyň, 150 m žáků a 800 m žáků a žákyň se povoluje start i ml.žactvu.

Neregistrované přihlásit nejpozději 30min před zahájením disciplíny v závodní kanceláři.

Prezentace k jednotlivým disciplínám se uskuteční v jejich sektoru nejpozději 15 minut před stanoveným začátkem disciplíny.

Konec prezentace se rozumí mít zaplacené startovné 150,-Kč za disciplínu 30min před zahájením disciplíny !!!

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat před startem disciplíny u rozhodčích v cíli. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Rozcvičování

Bude probíhat na ploše s umělou trávou vedle atletické haly a ve spojovacím tunelu mezi halou a centrální posilovnou nebo na venkovní atletické dráze.

Šatny

Budou k dispozici v letních šatnách naproti vchodu do atletické haly. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zajištěno přímo na ploše haly za vrhačským sektorem.

Za platnou zdravotní prohlídku startujících odpovídá u mládeže do 18 let zákonný zástupce.

Časový pořad

úterý, 30.1.2024

Čas Disciplíny
15:10 Konec prezentace 800m žky výběr 2 běhy
15:20 Konec prezentace 800m žci výběr 2 běhy
15:30 Konec prezentace 60m př.ml.žky, dálka st.žky, koule st.žci
15:40 800 m Žky Běh 1
15:50 Konec prezentace 60m př.st.žci 800 m Žci Běh 1
16:00 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh 1 dálka Žky koule 4kg Žci
16:05 Konec prezentace 60m žky
16:20 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh 1
16:35 60 m Žky Běh 1
17:00 Konec prezentace koule st.žáci
17:30 Konec prezentace 60m žci, dálka st.žci, koule 3 kg st.žky koule 3kg Žky
18:00 60 m Žci Běh 1 dálka Žci
18:30 Konec prezentace 150m žci, koule 3kg ml.žáci
19:00 150 m Žci Běh 1 koule 3kg Žcm
20:00 Konec prezentace 300m žky
20:30 300 m Žky Běh 1

Parkování

Upozorňujeme na omezení parkování, jak v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU MV, tak mimo areál.

Parkování bude povoleno pouze ve vymezeném prostoru a je třeba dbát pokynů pořadatele, který bude mít na starost parkoviště. Po obsazení všech parkovacích míst bude vjezd na vyznačené parkoviště uzavřen.

Další informace