Mistrovství Plzeňského kraje starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň, 1500m OPEN

Pořadatel

Technicky zajišťuje Plzeňský krajský atletický svaz ve spolupráci s atletickým oddílem PSK Olymp Praha.z.s.

Datum

18.02.2024

Místo

Praha - Stromovka (Areál Centra sportu Ministerstva vnitra - Hala Otakara Jandery-Stromovka, Praha 7, Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 00)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Mgr. Josef Pšajdl 728093594 psajdlj@gmail.com
Ředitel závodu Zdeněk Šilhánek 775975971 zsilhane@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Ing. Roman Sladký
Hlasatel Mgr. Josef Kožnar
Vedoucí ceremoniálu Ivana Kvasničková
Časomíru zajišťuje Pavel Průša
Výsledky zpracoval Martin Smetana msmetana@atletika.cz

Startují

ročníky 1934 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 1934 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012

Startují pouze závodníci Plzeňského kraje. V případě nízkého počtu přihlášených v disciplíně dobere technický delegát zájemce z jiných krajů (v přihlášce zaškrtněte MS)!  Technické disciplíny skok do dálky a vrh koulí jsou pro závodníky mimo Plzeňský kraj uzavřené. Dle zaslaných přihlášek provede technický delegát případné omezení počtu startujících v jednotlivých disciplínách. (start ročníku 2013 a mladší není povolen). Seznam nevybraných závodníků bude zveřejněn 16. 2. 2024 na www.pkas.cz a www.atletika.cz. Startují pouze závodníci Plzeňského kraje. V případě nízkého počtu přihlášených v disciplíně dobere technický delegát zájemce z jiných krajů (v přihlášce zaškrtněte MS)! Technické disciplíny skok do dálky a vrh koulí jsou pro závodníky mimo Plzeňský kraj uzavřené. Dle zaslaných přihlášek provede technický delegát případné omezení počtu startujících v jednotlivých disciplínách. (start ročníku 2013 a mladší není povolen). Seznam nevybraných závodníků bude zveřejněn 16. 2. 2024 na www.pkas.cz a www.atletika.cz.

Kategorie a disciplíny:

Starší žáci, starší žákyně

60m, 150m, 300m, 800m, 1500m, 60m př., 4x200m, výška, tyč, dálka, koule.

Mladší žáci, mladší žákyně

60m, 150m, 800m, 60m př., 4x200m, výška, dálka, koule.

Omezení:

Starší i mladší žactvo může startovat nejvýše ve třech disciplínách a štafetetě. Mladší, starší žactvo může startovat pouze v jednom individuálním závodě na tratích 300m a delších.

Štafety:

Starší žactvo: Štafety staršího žactva mohou být doplněny o závodníky mladšího žactva, závodí ve svých kategoriích (zvlášť žáci/žákyně).

Mladší žactvo závodí ve své kategorii dle rozpisu.

 

Soutěže

Dorostenci 1500 m
Dorostenky 1500 m
Muži 1500 m
Ženy 1500 m
Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, 4x200 m, výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-8,2, 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Rozběhy a finále se uskuteční pouze u běhů na 60 m. Ostatní běhy se poběží přímo jako finálové.

Postupový klíč určí TD.

Základní výšky a zvyšování

Výška    -   starší žáci          136 cm,                      starší žákyně             131 cm,

                   mladší žáci        121 cm,                      mladší žákyně           119 cm.

Tyč        -    starší žáci          200 cm,                      starší žákyně             180 cm.

Zvyšování určí vrchníci.

TD si vyhrazují právo upravit podle přihlášek základní a postupové výšky, úpravu časového pořadu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena od 8:45 hodin, oddíly do 9:30 hodin odhlásí nepřítomné přihlášené závodníky. Dodatečné přihlášky nejsou povoleny. Odhlášky možné rovněž na mail technického delegáta do pátku 17. 2. 2024.

Startovné

Pro závodníky PKAS 100 Kč za každou disciplínu (tzn. i štafetu); startovné uhradí oddíly na základě zaslané faktury (počet startů stanoven po odhlášení nepřítomných závodníků).

Pro závodníky mimo Plzeňský kraj 200 Kč za každou disciplínu, startovné musí být zaplaceno před zahájením závodů. Při nenastoupení závodníka k disciplíně se startovné nevrací a propadá ve prospěch pořadatele.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) do 15.2.2024, 20:00. Na jinou formu přihlášek nebude pořadatel brát zřetel.

Odhlášky možné na email: psajdlj@gmail.com do 17.2. 2024 do 20:00 hod.  a následně vždy nejpozději do 60 minut před plánovaným začátkem soutěže v kanceláři.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly, přičemž rozcvičovat se lze v: nafukovací hale, atletickém tunelu. Na závodní plochu umožněn vstup závodníkům před startem: 15 minut běhy, 20 minut technické disciplíny, 30 minut skok o tyči.

Šatny

Budou zajištěny v objektu haly v omezené kapacitě a budou sloužit pouze k převlékání. Pořadatel upozorňuje, že za věci odložené v šatnách nebude pořadatel ani správa haly ručit.

Výsledky

Závodníci na prvních třech místech obdrží medaile. Medaile se udělí pouze v případě, že se na start dostaví a závod zahájí alespoň tři závodníci/-ce/ze dvou oddílů-klubů. Vyhlašování bude probíhat průběžně po ukončení jednotlivých disciplín.

 

 

Časový pořad

neděle, 18.2.2024

Čas Disciplíny
10:30 60 m Žci Rozběh 1 tyč Žci tyč Žky dálka Žky koule 3kg Žcm
10:45 60 m Žkm Rozběh 1
11:15 60 m Žcm Rozběh 1
11:30 60 m Žky Rozběh 1 koule 4kg Žci
12:00 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh 1
12:10 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh 1
12:15 dálka Žcm
12:30 60m p 76,2-8,2 Žky Běh 1
12:45 60m p 83,8 Žci Běh 1 koule 2kg Žkm
13:00 60 m Žkm Finále
13:05 60 m Žky Finále
13:10 60 m Žcm Finále
13:15 60 m Žci Finále
13:30 800 m Žkm Běh výška Žkm
13:40 800 m Žky Běh
13:45 dálka Žci
13:50 800 m Žcm Běh koule 3kg Žky
14:00 800 m Žci Běh
14:10 300 m Žky Běh 1
14:30 300 m Žci Běh výška Žky
14:50 1500 m Žky
15:05 1500 m Žci Běh
15:15 1500 m Ž Běh 1500 m Dky Běh
15:20 dálka Žkm
15:25 1500 m M Běh 1500 m Dci Běh
15:40 150 m Žcm Běh 1 výška Žcm výška Žci
16:05 150 m Žky Běh 1
16:30 150 m Žci Běh 1
16:55 150 m Žkm Běh 1
17:20 4x200 m Žky Běh 1
17:35 4x200 m Žci Běh 1
17:55 4x200 m Žcm Běh 1
18:05 4x200 m Žkm Běh 1

Další informace

 

Sledujte propozice závodu. Aktuální časový pořad bude upraven 17. 2. na webu stránku ČAS a PKAS.