Vánoční hala mladší žactvo

Pořadatel

Technicky zajišťuje z pověření Moravskoslezského KAS technicky zajišťuje AK SSK Vítkovice.

Datum

15.12.2023

Místo

Ostrava (Atletická hala, Ruská 3077/135, 70030 Ostrava - Zábřeh)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Adam Feranec
Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí Mgr. Lenka Hudecová
Technický ředitel Lucie Vlková
Hlasatel Mgr.Augustin Šulc
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011

NEPŘIHLAŠUJTE PŘÍPRAVKY, NEBUDOU PŘIPUŠTĚNY KE STARTU!

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,7, 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,7, 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 2kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování bude určeno podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Do finále v bězích na 60m a 60mpř. postupuje vždy 8 závodníků podle dosažených časů. V případě méně přihlášených závodníků než 8 v jedné kategorii, proběhne finále v čase rozběhu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 13,30 hodin v Atletické hale.

Startovné

Startovné bude vybíráno při prezentaci oddílů za každý start 200,- Kč v hotovosti.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 4.12.2023 do čtvrtka 14.12.2023 do 20,00 hod.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla budou vydávána pro běhy mimo dráhu v prostoru za cílem.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly, přičemž rozcvičovat se lze v:atletickém tunelu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale a atletickém tunelu a budou označeny. Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v atletickém tunelu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

pátek, 15.12.2023

Čas Disciplíny
15:00 60m p 76,2-7,7 Žkm Rozběh výška Žkm tyč Žcm tyč Žkm dálka Žcm koule 3kg Žcm
15:10 60m p 76,2-7,7 Žcm Rozběh
15:20 60 m Žkm Rozběh
15:35 60 m Žcm Rozběh
15:50 60m p 76,2-7,7 Žkm Finále
16:00 60m p 76,2-7,7 Žcm Finále
16:10 60 m Žkm Finále
16:20 60 m Žcm Finále
16:30 800 m Žkm výška Žcm dálka Žkm koule 2kg Žkm
16:40 800 m Žcm
16:50 300 m Žkm
17:05 300 m Žcm
17:20 1500 m Žkm
17:30 1500 m Žcm
17:40 150 m Žkm
17:55 150 m Žcm
18:10 4x200 m Žkm
18:20 4x200 m Žcm

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového pořadu na základě provedené konečné prezentace.

Informace: AK SSK Vítkovice, e-mail: ssk-vitkovice@volny.cz

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion.

Vstup vedlejším vchodem je pouze pro technický personál.