Mezistátní utkání ČR - Chorvatsko - Maďarsko - Polsko - Slovensko juniorů a juniorek

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl VSK Univerzita Brno

Datum

22.06.2024

Místo

Brno (Technická 3013/14, Královo Pole, Brno (GPS: 49.2266006N; 16.5734006E))

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS
Jana Sobčíková
Technický delegát
Adam Ovčarik
+420739840916
aovcarik@atletika.cz
Vedoucí projektu
David Bor
+420777667266
dbor@atletika.cz
Ředitel závodu
Petr Kotyza
+420606333997
kotyza@fsps.muni.cz
Hlavní rozhodčí
Ing. Marek Trojanec
m.trojanec@seznam.cz
Technický ředitel
Martin Juránek
mjuranekg@gmail.com
Lékař
Zuzana Göghová
Režie
Pavel Pruša
Časomíru zajišťuje
On line system s.r.o.
info@onlinesystem.cz

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006

Za každou zemi mohou startovat dva závodníci/závodnice v disciplíně + jedna štafeta. Celkový počet členů výpravy (včetně realizačního týmu) je maximálně 85 osob.

Soutěže

Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 10000m
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110m p 99,1, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g, chůze 10000m

Technická ustanovení

Technická porada se uskuteční v pátek 21.6. v 18h na recepci v budově u hlavního stadionu (start 200m). Z každého týmu se mohou účastnit maximálně dva činovníci. Dotazy k poradě musí být zaslány nejpozději ten stejný den do 16h na aovcarik@atletika.cz

Ve všech technických disciplínách (kromě skoku vysokého a skoku o tyči) má závodník tři pokusy a osm závodníků s nejhodnotnějším výkonem postoupí do užšího finále, kde mají další tři pokusy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Abecedně seřazený seznam účastníků, musí být zaslán na oficiálním formuláři nejpozději v pondělí 17.6. do 12:00 a to v elektronické podobě na atletika@atletika.cz

Výdej startovních čísel

Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže dvě startovní čísla připevněna na hrudi a zádech, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skokanských disciplínách pouze jedno startovní číslo.

Rozcvičování

K rozcvičování lze využít horní stadion (400m ovál, 4 dráhy, povrch MONDO) a vnitřní část s umělou trávou.

Oficiální trénink proběhne 21.6. od 16:00 do 20:00 na rozcvičovacím stadionu. Pro skokanské soutěže na hlavním stadionu pouze od 17:00 do 18:30 z důvodu konání soutěže pro hendikepované sportovce. Během oficiálního tréninku nebude umožněn trénink vrhů a hodů.  

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 90 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v místnosti pro kontrolu náčiní. Ta bude náležitě označena a situována na hlavním stadionu (start 150m).

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné na rozcvičovacím stadionu. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže:

Disciplína Zahájení prezence Ukončení prezence Příchod na sektor
Běhy 35 minut 15 minut 10 minut
Chůze 35 minut 15 minut 10 minut
Hody 45 minut 25 minut 20 minut
Skok o tyči 85 minut 65 minut 60 minut
Ostatní 55 minut 35 minut 30 minut

 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově u hlavního stadionu (start 200m) a to pouze k převléknutí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli u svolavatelny. Nasazení pro všechny běhy do 400m je následující: z každého týmů závodník s lepším výkonem do prvního běhu, druhý závodník týmu do druhého běhu. Ostatní disciplíny dle udávaného sezónního maxima.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli nad hlavní tribunou. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz. V individuálních disciplínách získávají závodníci dle umístění následující bodový příděl: 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod. Při závodu štafet: 11, 9, 8, 7 a 6 bodů. Týmy na prvních pěti místech (součet bodů dívky a hoši dohromady) získají pohár a dále týmy na prvních třech místech budou dekorovány medailemi. Také bude vyhlášen nejhodnotnější mužský i ženský výkon za každý tým.

Doping

Dopingová kontrola bude prováděna v souladu s pravidly a postupy WA. Místnost pro dopingovou kontrolu bude situována nad hlavní tribunou a bude náležitě označena.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu soutěže. Místnost se zdravotní službou bude situována nad hlavní tribunou a bude náležitě označena.

Časový pořad

sobota, 22.6.2024

Čas Disciplíny
09:20 kladivo 6kg Jři Finále
09:50 Slavnostní zahájení
10:00 tyč Jky Finále chůze 10000m Jři Finále chůze 10000m Jky Finále
10:30 dálka Jky Finále
10:50 kladivo 4kg Jky Finále
11:20 5000 m Jři Finále
11:45 3000 m Jky Finále
11:50 výška Jky Finále
12:00 100 m Jři Běh 01
12:08 100 m Jři Běh 02
12:16 100 m Jky Běh 01
12:20 dálka Jři Finále oštěp 800g Jři Finále
12:24 100 m Jky Běh 02
12:35 800 m Jři Finále
12:45 800 m Jky Finále
12:55 110m p 99,1 Jři Běh 01
13:05 110m p 99,1 Jři Běh 02
13:15 100m p 83,8 Jky Běh 01
13:25 100m p 83,8 Jky Běh 02
13:40 400 m Jři Běh 01
13:48 400 m Jři Běh 02
13:50 oštěp 600g Jky Finále
13:56 400 m Jky Běh 01
14:04 400 m Jky Běh 02
14:10 výška Jři Finále
14:20 3000m p 91,4 Jři Finále trojskok Jky Finále
14:40 3000m p 76,2 Jky Finále
14:55 koule 4kg Jky Finále
15:00 400m p 91,4 Jři Běh 01
15:10 400m p 91,4 Jři Běh 02
15:20 400m p 76,2 Jky Běh 01 disk 1,75kg Jři Finále
15:30 400m p 76,2 Jky Běh 02
15:40 200 m Jři Běh 01
15:50 200 m Jři Běh 02
15:55 tyč Jři Finále
16:00 200 m Jky Běh 01
16:10 200 m Jky Běh 02
16:15 trojskok Jři Finále
16:25 1500 m Jři Finále
16:35 1500 m Jky Finále
16:40 koule 6kg Jři Finále
16:50 4x100 m Jři Finále disk 1kg Jky Finále
17:05 4x100 m Jky Finále
17:20 4x400 m Jři Finále
17:35 4x400 m Jky Finále

Stravování

Večeře a snídaně bude v místě ubytování závodníků. Oběd bude vydáván na stadionu. 

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno v parkovacím domu, v bezprostřední blízkosti stadionu. Parkování autobusů je povolenou pouze v místě, kde jsou závodníci ubytovaní.

Další informace

Zahajovací ceremoniál proběhne v 9:50 na hlavním stadionu, není vyžadovaná účast závodníků. Divákům je na stadion umožněn vstup zdarma - pohybovat se mohou výhradně na tribuně stadionu a přístupových cestách.