Hustopečská laťka - přebor města ve skoku vysokém

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Agrotec Hustopeče z.s.

Datum

01.02.2024

Místo

Hustopeče (Šafaříkova 1016/22)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Zbyněk Háder 702204306 ucitel.z@seznam.cz
Ředitel závodu Michaela Houdková
Hlavní rozhodčí Mgr. Petr Pláteník
Výsledky zpracoval Zbyněk Háder 702204306 ucitel.z@seznam.cz

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2013
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2013

Soutěže

Dorostenci výška
Dorostenky výška
Žáci výška
Ml. žáci výška
Ml. žákyně výška
Žákyně výška

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování se určí podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly a školy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 08.1.2024 do 30.1.2024 do 20.00 hod. nebo přímo na závodech. Přihlašovat lze i neregistrované závodníky.

Pro školy: Pokud je to možné, přihlašujte své žáky přes webovou stránku ČAS. Pokud ne, zašlete nám seznam závodníků emailem na adresu: zavody.athus@seznam.cz do 30.1.2024. Škrty a doplnění je možné udělat na startu. Urychlí to závody. Děkujeme.

Závod je určen pouze pro žáky hustopečských škol a pro atlety z místního atletického oddílu.

Časový pořad

čtvrtek, 1.2.2024

Čas Disciplíny
08:15 Začátek prezentace
09:00 výška Žkm Finále
09:45 výška Žcm Finále
10:30 výška Žky Finále
11:00 výška Žci Finále
11:30 výška Dky Finále
12:15 výška Dci Finále

Další informace

Časový harmonogram je orientační. Bude upřesněn podle počtu přihlášených závodníků.

Kategorie žákyně a dorostenky / žáci a dorostenci mohou být sloučeny při menším počtu přihlášených dorostenek / dorostenců.

Skáče se na parketách, použití treter není možné.

První tři závodníci získají diplom a medaili. Zároveň se kvalifikují na Hustopečské skákání - mládež, které se koná v úterý 13.2.2024.